9. Cronologies Universitat (2013)

Resumen Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Historia - 2º curso
Asignatura Historia Medieval Universal
Año del apunte 2013
Páginas 2
Fecha de subida 28/05/2014
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

Universitats,  cronologies     -­‐Finals  XI  i  segle  XII  à  Context  complex  i  canviant  à  cap  al  XII,  neixen  les  universitats   -­‐Segle  XIII  à  Segle  de  les  Universitats,  però  gestació  al  XII.     -­‐1179   à   Concili   Laterà   III   à   invita   als   laics   a   participar   en   les   escoles   catedralícies   i   monàstiques     -­‐1125  à  Laterà  IV  à  Reitera  l’admissió  de  pobre  a  aquestes  escoles   -­‐S’acaben  reforçant  les  escoles  municipals,  laiques,  on  es  cobra  per  ensenyar.     Bolonya   -­‐Finals   del   XI   à   Context   de   llibertats   a   la   ciutat   i   comencen   a   aparèixer   grans   retòrics   que   ensenyen  amb  el  dret  justinianenc.     -­‐A  partir  de  1080  à  dret  per  se.   -­‐Al  XII  à  acudeixen  estudiants  d’arreu  d’Europa  per  la  seva  fama  en  el  dret   -­‐1080  à  Pepo   -­‐1113  à  Irnerio   -­‐1154,  1158  à  Frederic  I  crida  els  primers  mestres  de  Bolonya  per  a  les  Dietes  de  Roncaglia   -­‐1155  à  L’emperador  els  hi  atorga  el  “Privilegium  Scholasticum”   -­‐1230  à  Les  universitats  de  Bolonya  queden  plenament  establertes     -­‐1321  à  Darrera  migració,  a  Siena     París   -­‐1179  à  Alexandre  III  atorga  gratuïtat  i  llibertat  d’ensenyament  a  les  escoles  de  París   -­‐1200  à  enfrontaments  entre  prebost  i  estudiants   -­‐1209   à   reforma   de   Inocenci   III,   primers   estatuts   de   les   universitas   à   Universitas   magistrorum  et  scholarium.     -­‐1219  à  Honori  III  à  Franciscans  i  dominics  poden  ensenyar   -­‐1229   à   Grans   aldarulls   i   migracions   (a   Orleans,   Angers,   Tolosa,   Anglaterra).   Lluís   IX   intenta   combatir-­‐ho.   -­‐1231  à  Butlla  de  Gregori  IX,  “Parens  Scientiarum”  à  posa  ordre  definitiu.  Plens  poders  a  les   universitats.   -­‐1378-­‐1417  à  Cisma  d’occident   -­‐1337-­‐1453  à  Guerra  dels  Cent  Ans     Oxford   -­‐1167  à  comença  la  universitas  a  Oxford,  per  l’arribada  d’estudiants  parisencs   -­‐1208-­‐1209  à  Grans  enfrontaments  entre  estudiants  i  vilatans  à  neix  l’estudi  de  Cambridge.     -­‐1214  à  Nous  privilegis  i  estatuts   -­‐1229-­‐31  à  s’amplia  per  les  revoltes  parisenques     ...

Tags: