15. TO EN CIRURGIA- Cremats (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Terapia ocupacional - 2º curso
Asignatura Terapia ocupacional en l'adult
Año del apunte 2016
Páginas 6
Fecha de subida 23/03/2016
Descargas 10
Subido por

Vista previa del texto

TO en l’Adult Mar Busquets TO EN CIRURGIA : CREMATS 1. Pell Funcions de la pell 1. Barrera física i de protecció: invasió bacteriana, pèrdua de fluids, invasió de substàncies químiques, rajos ultravioleta, etc.
2. Regulació de la temperatura corporal : evaporació 3. Sensació (discriminació d’objectes, textures, dolor, etc.) i, a la vegada, és el nexe entre el sistema nerviós i l’entorn (tacte).
4. Interacció social : imatge corporal, atracció sexual, etc.
És l’òrgan més extens del cos.
Qualsevol lesió a nivell de la pell pot portar com a conseqüència problemes sistèmics, fisiològics i funcionals.
Agents  Sòlids: Planxa, estufes, petards, metalls calents, etc.
 Líquids: Aigua, oli bullint, ceres de depilar, etc.
 Fred: Coixinets de freezer, exposició prolongada a un agent fred Físic “congelació”  Color: Exposició prolongada a un agent productor de color (esterilles elèctriques, bosses d’aigua calenta, sol, etc.) Contacte amb àcids o alcalins (cristalls de sosa caústica, netejadors de forn, Químic ciment, líquids de neteja industrial , etc.)  (electrodomèstics elèctrics: forn, cuina, estufes, etc.) Elèctrics  Fricció Descàrregues: Alt voltatge (cables subterranis o exteriors) o baix voltatge Agents radiants: Inrarrojos, pantalles UVA, laser, rajos solars, etc.
Roçament de la pell sobre una altre superfície: accidents de moto, etc.
Inhalació Gasos calents, substàncies químiques o fums : incendis, explosions, etc.
TO en l’Adult Mar Busquets 2. Factors rellevants per el TO El TO ha de contemplar com a important dos aspectes: a) Naturalesa de la cremada b) Localització corporal de la cremada Això donarà informació general sobre l’impacte a nivell d’acompliment ocupacional de l’usuari i determinarà la intervenció. Els efectes traumàtics per a l’usuari a partir de la cremada poden ser de diferent aspecte:    Psicològics Físics Socials 3. Criteris d’avaluació de les cremades 3.1. Etiologia a) Electricitat: Afecten plans profunds de la pell, algunes vegades poden afectar fins i tot a l’os. Moltes vegades s’ha d’emputar, sobretot en casos de cremades per “alta tensió”.
b) Químiques: Solen ser molt profundes ja que l’agent químic segueix actuant, però no sol afectar a múscul i os.
c) Contacte: Són les més freqüents i la gravetat està associada a la profunditat, extensió i edat.
3.2. Extensió Recla de Pulasky y Tennison o Regla de los 9 3.3. Localització a) Cara i coll: Són molt visibles, involucren zones molt importants (boca, ulls, nas,...).
Tenen implicacions funcionals, psicològiques i socials. Impactaran en les relacions interpersonals degut al canvi d’estètica i imatge que es veurà reflectit en les relacions amb la família, amics, companys, etc.
b) Mans: Sobretot a la cara dorsal ja que actuen com a defensa de l’agressió. A nivell funcional impacten en el tancament i obertura de la ma, cosa que impedirà agafar i fer prensions  Impacte en la coordinació i la destresa.
c) EESS: Si es localitzen en cintura escapulo-humeral i colze, la funcionalitat es veu afectada per realitzar abastaments en diferents plans a l’espai.
d) EEII: Impactarà en la marxa TO en l’Adult Mar Busquets 3.4. Profunditat a) Eritema (1er grau): Per exemple, cremada de sol.
- Epidermis i potser algunes capes de la dermis - Color vermell, sense ampolles i hiperestèsia - Curació espontània (3 – 5 dies) - Sense seqüeles b) Dèrmica superficial o d’espessor parcial (2n grau) - Epidermis i gran part de la dermis - Color rosat, ampolles i hiperestèsia - Curen (14-21 dies) deixant despigmentació de la pell c) Dèrmica profunda o d’espessor parcial profunda (2n grau) - Epidermis i dermis profundes - Color blanquinós, hiposensibilitat (destrucció terminacions nervioses) - Cicatrius hipertròfiques, queloides, retraccions, contractures articulars - Habitualment es realitzar un tractament quirúrgic d) Dèrmica profunda o d’espessor total (3er grau) - Epidermis i dermis fins la hipodermis (capa greixosa) - Color blanquinós cap a negre - Anestèsia casi total - No hi ha reepitalització espontània - Tractament únicament quirúrgic - Seqüeles cosmètiques, funcionals i amputacions e) Elèctrica (4t grau) - Totes les capes anteriors, el múscul i l’os (teixit necròtic) - Possibles amputacions TO en l’Adult Mar Busquets 3.5. Fases a) Fase aguda (72 hores) - Estat de shock - Pèrdua de plasma, eritròcits i edema - Augment de permeabilitat capil·lar, extravasació aigua a espais intersticials (pèrdua de funcionalitat i risc de deformitats) b) Fase subaguda (a partir de 72 hores) - Anèmia, alteracions metabòliques i hepàtiques - Inici o reestructuració de retraccions cutànies, brides, cicatrius hipertròfiques, queloides, contractures musculars - Comença el procés de cicatrització - Intervencions quirúrgiques correctives de la cicatrització c) Fase seqüeles - Rehabilitació de seqüeles físiques (anatòmiques i/o funcionals) - Rehabilitació de seqüeles psíquiques, familiars, socials i sociolaborals 3.6. Seqüeles a) Cutànies - Retraccions - Adherències en plans profunds - Hipertròfies cricatritzants, queloides b) Musculars - Atròfia musculars - Imbalanç muscular c) Articulars - Contractures articulars (per posicionament) - Afectació de mobilitat d) Lesions nervioses - Neuropràxia per compressió nerviosa TO en l’Adult Mar Busquets 4. Procés de TO 4.1. Avaluació    Aspectes físics : cutanis, múscul, nervis Aspectes funcionals: impacte en les AVDs Aspectes socials: entorn familiar, social i/o laboral Les dades es poden obtenir a partir de la H.CI, l’equip multidisciplinar, la observació de l’usuari i l’administració de proves formals i la família de l’usuari.
Aspectes a valorar:      Estat d’ànim Mobilitat (al llit o en l’espai) Col·laboració en les AVDs i el nivell d’independència Valoració de l’edema, mobilitat, instauració de retraccions, problemes cutanis, etc.
Si s’intervindrà quirúrgicament: tipus d’intervenció (incert, desbridament, escarectomia, etc.)  Aconseguir més mobilitat o confecció d’ortesis preparatòries o post-operatòries 4.2. Objectius del tractament  Prevenir i/ o corregir les seqüeles del procés de cicatrització (brides, queloides, cicatrius hipertròfiques, etc.)  Prevenir i/o corregir les limitacions físiques provocades per la immobilització  Evitar els problemes funcionals  Pal·liar l’impacte psíquic amb activitats i ocupació 4.3. Objectius específics del tractament a) Fase aguda: - Minimitzar l’edema - Evitar els efectes d’enllitament - Corregir el posicionament (contrari a les forces de contractura, alineació articular, evitar posicions antàlgiques, etc.)  Coixins, cunyes, ortesis, etc.
 Tronc: postura recta (prevenir escoliosis)  Malucs : 0º d’extensió i 0º de dorsiflexió de peus (rul·lo del tendó d’Aquiles)  Canell: 25º - 30º extensió  Mans: MCF 50º - 70º de flexió, dits en extensió o 10º de flexió i dit gros alineat amb l’índex  Coll: Recte (cojín dos niveles, NO almohades, rul·lo interescapular) TO en l’Adult Mar Busquets b) Ferulització - Prevenir danys en les estructures afectades - Assegurar la immobilització dels segments articulars compromesos - Disminuir el dolor - Oposar a la retracció - Evitar posicions antàlgiques c) Presoteràpia - Prevenir o disminuir les cicatrius hipertròfiques, queloides, brides, etc. mitjançant venes elàstiques, roba elàstica (lycra) i aplicar plaques de termoplàstic de baixa temperatura o plaques de silicona d) Activitat física - Normalitzar l’arc de moviment a través d’activitats significatives - Disminuir les limitacions articulars i funcionals a través d’exercici actiu (conserva l’elasticitat de la pell, estimula la participació en activitats significatives, millora l’AA, etc.) e) Activitats auto-cura - Promoure precoçment la participació en activitats d’auto-cura - Participar en l’acompliment de: mobilitat a llit, transferències, alimentació, higiene i vestit (estimulen l’autoestima i increment l’AA en un arc de moviment actiu) - Realitzar les AVD amb adaptacions - Corregir o prevenir en l’etapa de cicatrització les deformitats - Corregir les cicatrius patològiques a través de la pressoteràpia - Corregir les retraccions cutànies amb fèrules de mobilització o immobilització - Normalitzar les activitats de l’usuari i, per ant, es treballarà a partir de les activitats f) Fèrules per localització Coll, boca, axil·la, colze, canell, ma (cara palmar i cara dorsal), cama i taló ...