Tema 8 (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Criminología y Políticas Públicas de Prevención - 2º curso
Asignatura Dret Penal Exempció Responsabilitat
Profesor M.L.
Año del apunte 2015
Páginas 1
Fecha de subida 31/03/2015
Descargas 7
Subido por

Vista previa del texto

Tema 8: Inexigibilitat Quan tenim un subjecte imputable i conscient i quan hi ha antijuricitat, on hi ha una motivació normativa (=una motivació per a no cometre un delicte com per exemple no matar) però hi ha una pressió situacional anormal que implica que no els hi és exigible actuar com ho fan, hi ha inexigibilitat.
Les causes d’exculpació són: - Estat de necessitat exculpant - Por insuperable Inimputabilitat Vs. Exculpació En la inimputabilitat el problema està relacionat amb el subjecte (embriaguesa, infermetat mental…) en canvi, en l’exculpació el problema és de la situació.
Art. 20 del CPEstán exentos de responsabilidad penal: 6ª. ... obrare impulsado por miedo insuperable.
També art. 20.5 (EN no justificant): Quan l’EN no sigui justificant estem exents de culpabilitat.
- Mal causat no superior a l’evitat EN justificant - Mal causat és igual a l’evitat EN exculpant - Mal causat superior Por insuperable Un mal és una afectació a l’ordenament jurídic i/o a un bé.
Alguns pressupòsits La culpabilitat es composa de dos elements:  La capacitat de comprendre l’injust (element intel·lectual de la culpabilitat)  La possibilitat de comportar-se conforme a aquella comprensió (element voluntatiu de la culpabilitat): CASOS DE SITUACIÓ MOTIVACIONAL EXCEPCIONAL O ANORMAL SUPÒSITS: EN exculpant i por insuperable Por insuperable: elements Por:  no ha d’entendre’s com a terror, sinó com a temor.
Insuperable:  No pugui superar-se la seva pressió motivadora, no es pot actuar d’altra manera.
 TS: que la por sigui de tal entitat que l’home mig, el comú dels homes, no ho hagués resistit.
 Home mig en la posició de l’autor: amb els seus coneixements i condicions personals, físiques i mentals.
Mal:  Greu  Seriós  Real (tot i que és possible l’error)  Imminent ...