Prob1_forçes_solucio (2012)

Apunte Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Maestro en Educación Primaria - 2º curso
Asignatura Didàctica de la matèria
Año del apunte 2012
Páginas 2
Fecha de subida 16/10/2014
Descargas 3
Subido por

Vista previa del texto

Exemple de solució dels problemes 1 i 7 1.- En Joan vol fer moure el seu gos que s’ha estirat a terra i estira la corretja però no aconsegueix fer-lo moure. Davant d’aquesta situació uns espectadors fan els següents comentaris: .”El Joan vol fer moure el seu gos a la força.” .”El Joan estira amb força però el seu gos té més força que ell.” .”El Joan ha de fer més força per estirar si vol moure el gos.” .”El que passa és que el Joan està cansat i s’ha quedat sense forces.” a) Digues el significat que té la paraula FORÇA en cadascuna de les frases anterior. Quines s’ajusten al sentit científic de força.
.”El Joan vol fer moure el seu gos a la força.” significat d’imposició, obligació, …: no científic .”El Joan estira amb força però el seu gos té més força que ell.” amb ganes; és més forçut,...: no científics .”El Joan ha de fer més força per estirar si vol moure el gos.” científic .”El que passa és que el Joan està cansat i s’ha quedat sense forces.” sense esma, ànims o energia: no científic b) S’ha demanat a uns alumnes que diguin i dibuixin les forces que es fan en la situació anterior i, entre d’altres, hem obtingut les següents respostes: “la força (1) que fa el Joan per estirar el gos.” “la força (2) que fa el Joan amb tot el cos, però sobre tot amb les cames, cap enrera”.
“la força (3) de resistència que fa el gos”.
Explica fins a quin punt és correcta cada resposta i relaciona-les amb les concepcions de sentit comú.
(1) És correcta; la fa el Joan sobre la corda (encara que la intenció és estirar el gos, el Joan estira la corda) (2) És incorrecta; la força que fa el Joan és amb els peus cap endavant i avall sobre el terra. Per estirar la corda ha d’empènyer amb els peus (model de forces amb el cos) (3) És incorrecta; el gos fa una força sobre la corda que ha de tenir la direcció d’aquesta (com sempre passa amb les cordes) i el sentit és el contrari de la que fa el Joan sobre la corda. El valor d’aquesta força és igual a la que fa el Joan ( per mantenir tibada una corda s’ha de fer la mateixa força pels dos costats) c) Digues i dibuixa totes les forces que fa el Joan.
F1 és la força que fa el Joan sobre la corda, comentada a l’apartat anterior.
F3 és la força que fa habitualment el Joan amb els peus sobre el terra, simplement perquè està d’en peus sobre el terra, i que té un valor igual al seu pes (però no és la força pes, perquè aquesta la fa la Terra sobre el Joan) D’altra banda, per a fer la força F1, el Joan ha de fer també la F2 amb els peus, que és contrària a la F1, tal com hem vist que passa al construir el model de fer força amb el cos. Si posem una bàscula sota els peus del Joan, veurem que si no estira la corda la bàscula marca el seu pes (valor igual a F3), però quan estira marca més perquè s’hi afegeix la component vertical de F2.
...