Introducció a l'asignatura (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Historia - 1º curso
Asignatura Antropologia i Història
Profesor G.I.
Año del apunte 2014
Páginas 2
Fecha de subida 27/10/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

Introducció a l’assignatura Definició de cultura Tot allò que fan, pensen i senten les persones per relacionar-se entre elles i amb l’entorn: economia, política, religió, art, salut, alimentació, parentiu, costums, tradicions, etc.
Definició de societat Conjunt de persones que comparteixen un lloc i una cultura.
Aparició de l’antropologia i diferència amb la sociologia L’antropologia va néixer a la segona meitat del segle XIX com l’estudi de les societats i la cultura de les considerades “societats primitives”, les que eren diferents a la societat europea o nord-americana i que podien donar les claus de l’evolució cultural.
Al mateix temps va aparèixer la sociologia com a estudi de la societat i la cultura de la societat europea i nord-americana, les societats conegudes. August Compte la defineix com a física social: estudi de les normes o regles que regeixen la societat.
Aquesta diferència inicial que separava l’antropologia i la sociologia, és a dir, l’alteritat (estudi dels que són diferents), va anar desapareixent a mida que les dues ciències evolucionaven, com una reacció a l’evolució de les societats. Es comença a qüestionar la idea de l’alteritat: som realment diferent segons on hem nascut, el context cultural o el social? L’antropologia ha evolucionat de l’estudi de la societat i de la cultura basat en l’alteritat (allò diferent) a l’estudi de les societats i les cultures basat en la diversitat (pluralitat).
Diferència cultural i diversitat espacial i temporal.
Classificació general de l’estudi antropològic paleoantropologia ANTROPOLOGIA FÍSICA ossos antropologia forense persona cultura psicología societat ANTROPOLOGIA SOCIAL O CULTURAL Mètodes d’estudi 1. Mètodes quantitatius: permeten quantificar, donar una xifra concreta (estadística, censos, enquestes, qüestionari). Són els més utilitzats per les ciències naturals.
2. Mètodes qualitatius: permeten uns estudis en profunditat i una major proximitat al material d’estudi (observació participant – immersió quotidiana en una realitat; entrevista en profunditat; història de la vida).
Els antropòlegs sempre han tingut preferència pels mètodes qualitatius, metre que els sociòlegs utilitzen ambdós mètodes, amb una tendència cap als mètodes qualitatius.
...