5. SENSIBILITAT (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Terapia ocupacional - 2º curso
Asignatura Terapia ocupacional en l'adult
Año del apunte 2016
Páginas 6
Fecha de subida 14/03/2016
Descargas 10
Subido por

Vista previa del texto

TO en l’Adult Mar Busquets SENSIBILITAT : VALORACIÓ I TRACTAMENT 1. Classificació Sistema somàtic primari (SSP) - Tacte lleu - Dolor - Temperatura 2. Alteració de la sensibilitat Quan existeix una lesió en  Receptors  Nervis perifèrics  Medul·la espinal  Encèfal Tipus d’alteració de la sensibilitat Sistema Somàtic Discriminatiu (SSD) - Localització tàctil - Discriminació entre dos punts - Estereognòsia - Propiocepció - Cinestèsia       En patologies com Cremades Lesió en nervis perifèrics Lesió en la medul·la espinal AVC TCE Fractures de les extremitats Anestèsia: No senten res Hipoestèsia: Menys sensibilitat Hipersensibilitat : Sensibilitat augmentada Parestèsia: Formigueig 3. Efectes de l’alteració de la sensibilitat El dèficit de sensibilitat pot interferir en la seguretat, el control motor, velocitat per realitzar l’activitat i, en general, en la funció.
 Afectació de la coordinació  Inhibició de la funció motora  Perill de lesions  Dependència del control visual 4. Intervenció terapèutica 4.1. Valoració 4.1.1. Quan realitzar proves formals? Quan sospitem que la persona té un dèficit de la sensibilitat, per exemple:  Al estimular tàctilment en el tractament (vestit, transferències,...) i no dóna mostres de rebre estímul.
 Quan se’l veu que manipula de manera maldestre, se li cauen objectes.
 Quan es dóna cops amb freqüència.
TO en l’Adult Mar Busquets 4.1.2. Principis d’aplicació d’aquestes proves  Assegurar-se que la persona està còmoda i relaxada  Assegurar-se que la persona pot entendre’ns i expressar-se  Demostrar una àrea de pell intacta mentre la persona observa per: o Comprovar que ho ha comprès o Establir el que es normal per a ella  Eliminar estímuls visuals  Permetre veure entre prova i prova  Aplicar els estímuls:  o Al atzar, anar barrejant estimulació amb no estimulació o En les zones dorsals i ventrals Evitar donar pistes que puguin passar inadvertides. Com sons, gestos de la nostra cara,...
4.1.3. Proves formals  Tacte lleu Estímul : Tocar lleugerament sobre una àrea petita de la pell amb un bastonet de cotó, extrem d’una goma d’esborrar o “pulpejo” del dit.
 Resposta: La persona avaluada realitza una indicació quan percep l’estímul (si, ara,..) Monofilaments calibrat de Semmes-Weinsten Dolor  Estímul: Alfiler. Aplicar estímul amb una part afilada i una part llisa de manera alterna.
 Resposta: La persona indica quan i quin tipus d’estímul percep, responent: “punxa” o “toca” Temperatura  Estímul: Tubs d’assaig amb tap. Un amb aigua molt freda i un altre amb aigua calenta.
Estímuls aleatoris  Resposta: La persona avaluada indica quin estímul percep.
TO en l’Adult Mar Busquets Localització tàctil  Estímul: Tocar lleugerament sobre una àrea petita de la pell amb un bastonet de cotó, extrem d’una goma d’esborrar o “pulpejo” del dit.
 Resposta: La persona obra els ulls i col·loca un dit sobre l’àrea estimulada o la descriu.
Discriminació entre dos punts  Estímul: Estesiòmetre o sensitòmetre. S’apliquen simultàniament dues puntes o només una amb igual pressió lleu. La distància entre els punts va variant.
 Resposta: La persona avaluada identifica l’estímul dient “una punta” o “dues puntes” Propiocepció  Estímul: Es sosté la part del cos que es va a avaluar i se la col·loca en una posició determinada.
 Resposta: La persona avaluada reprodueix la posició amb l’altra extremitat. Si no pot imitar se li pot demanar que digui com està situada o que li senyali una foto al TO.
Cinestèsia  Estímul: Es sosté la part del cos que es va a avaluar i se li mou amunt i avall.
 Resposta: La persona indica en quina direcció s’ha mogut la part del cos.
4.1.4. Interpretació i registre Interpretació  Intacta: Resposta ràpida i precisa  Alterada: Retràs en la resposta  Absent: No hi ha resposta Registre   Mètodes gràfics Tenir en compte altres possibles dèficits que poden interferir en el resultat (cognitius, etc.) 4.2. Objectius TO  Millorar les alteracions sensitives  Disminuir la sensibilitat del monyó  Tolerar el contacte amb superfícies dures,...
 Millorar l’acompliment tot i existint alteracions sensitives  Compensar les alteracions sensitives, per evitar lesions.
TO en l’Adult Mar Busquets 4.3. Mètodes En qualsevol cas s’apliquen estratègies d’aprenentatge:    Reeducació sensitiva (RS), en cas de potencial de recuperació Dessensibilització, en cas d’hipersensibilitat Compensació de la pèrdua o alteració de la sensibilitat protectora.
4.3.1. Reeducació sensitiva Conjunt de tècniques que ajuden a la persona amb una alteració sensitiva a aprendre a reinterpretar la informació.
a) Lesió de nervis perifèrics, reimplantes, inserts de pell Ensenyar a reconèixer la impressió cortical distorsionada.
Propòsit  Treballar en un entorn tranquil  Sessions de 5 a 15 minuts Principis de  Practicar 3 o 4 vegades al dia l’entrenament  Ensenyar a l’usuari o família  Fer un seguiment del programa Entrenament Tècniques d’entrenament 1a fase S’inicia quan l’usuari ja pot apreciar la pressió en moviment o vibració.
Es centra en que la persona aprengui a emparellar la percepció sensitiva de l’estímul amb la visual 2a fase S’inicia quan l’usuari ja pot apreciar la percepció del tacte lleuger, amb bona localització.
Es centra en tasques funcionals i en la identificació dels objectes a través del tacte.
1a fase - Utilitzar la goma d’esborrar d’un llapis - Passar-la per la zona afectada - Utilitzar la pressió suficient perquè senti els estímuls però sense provocar dolor - Demanar a la persona que observi què està passant primer, després que tanqui els ulls i que es concentri en el que sent.
- Donar instruccions a la persona que vagi descrivint mentalment el que sent - Donar instruccions a la persona que observi els estímuls de nou per confirmar l’experiència 2a fase - Utilitzar objectes que siguin diferents de mida i forma - Donar instruccions d’agafar i manipular cada objecte amb els ulls oberts, després tancats, i després una altra vegada amb els ulls oberts per reforçar - S’han de seleccionar activitats que ofereixin estímuls diferents. S’utilitzen d’una manera gradual i repetitiva.
- La persona s’ha de concentrar en la percepció tàctil - Es comprova l’aprenentatge demanant-li que identifiqui cada objecte amb els ulls tancats - La pràctica es gradua introduint objectes de mida similar, però textura diferent TO en l’Adult Mar Busquets b) Lesions del SNC Basada en el concepte de la plasticitat neuronal.
La reeducació sensitiva té el potencial de facilitar l’ús funcional i prevenir la pèrdua de funció de la extremitat afectada.
Tècniques - Utilitzar el màxim la extremitat afectada en tasques bimanuals - Permetre el contacte i la manipulació d’objectes de diferents textures - Manipular objectes en un recipient amb sorra mullada, llenties,...
4.3.2. Dessensibilització S’utilitza quan existeix hipersensibilitat, ja que en aquest cas, els estímuls ordinaris produeixen una sensació exagerada i molesta.
 Es basa en la idea de que l’estimulació progressiva (de menor a major) permetrà una tolerància successiva.
 Els estímuls es proporcionen mitjançant:  Roçament: Seda  Feltre  Terciopelo  Velcro (part suau)  Espuma  Arpillera  Velcro (part rugosa)  Immersió: Farina  sucre  arròs  mongetes seques  macarrons  sorra  Pressió: Fang, agafar pilotes de diferents pesos, cops,..
 Vibració 4.3.3. Compensació S’utilitza sobre tot en cas d’alteració de la sensibilitat protectora (dolor i temperatura).
Però també per millorar l’acompliment havent-hi dèficits sensitius.
Mecanismes que danyen les extremitats insensibles: a) Baixa pressió de manera continuada  Canvis freqüents de posició, coixins especials...
b) Alta pressió de manera continuada (Ex: Carregar bosses):  Cura en el maneig d’eines afilades  Engrandir els mànecs de les maletes o calaixos  Conscienciar el risc d’utilitzar excessiva força  Cura amb les tires de les fèrules, de la roba...
c) Excessiva calor o fred  Utilitzar objectes amb materials aïllants  Incrementar la consciència de la necessitat de ser cuidadós i prendre precaucions d) Estrès mecànic repetitiu (Ex: Roçament continuat de la pell amb altres objectes...)  Utilitzar objectes de materials aïllants  Evitar realitzar moviments repetitius que provoquen friccions TO en l’Adult Mar Busquets e) Pressió en teixits infectats  Prestar atenció especial a butllofes, talls i hematomes per evitar la infecció. Si es produeixen s’han d’alliberar la zona de pressió.
Altres tècniques compensatòries van dirigides a que la persona aprengui a utilitzar altres sentits: - La vista Utilitzar la part del cos que no té alteració sensitiva per comprovacions L’oïda pot detectar el tacte de la roda de davant de la cadira de rodes amb el peu...
...