Tema 3. Sistema nerviós: La neurona (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Fisioterapia - 1º curso
Asignatura Fisiologia II
Año del apunte 2016
Páginas 3
Fecha de subida 21/04/2016
Descargas 34
Subido por

Vista previa del texto

Pedro Larín TEMA 3. SISTEMA NERVIÓS: La neurona Funcions del sistema nerviós 1. Funció sensitiva (aferent): Detecció i transport de la informació.
2. Funció integradora: Integració de la informació. Anàlisis i presa de decisions.
3. Funció motora (eferent): Generació d’una resposta (transport d’informació) controlada i coordinada.
Cèl·lules del teixit nerviós 1. Neurones 2. Cèl·lules glials SNC: Astròcits, oligodendrocits, micròglia i ependimocits SNP: Cèl·lules satèl·lit i cèl·lules de Schwann La neurona És la unitat bàsica del sistema nerviós, forma una red interconnectada, la seva activitat metabòlica és elevada i es excitable.
La seva funció és: - Transmetre la informació: Implica un transport elèctric (potencials d’acció) i químic (neurotransmissors).
 Parts de la neurona: - Soma o cos neuronal - Dendrites (reben senyals) - Axó: Acaba amb botó sinàptic (on es forma la sinapsis), pot estar mielinitzat o amielinitzat.
 Transport axonal: Existeixen dos tipus de transport axonal: - Retrògrad: Transport de factors de creixement cap a la soma neuronal.
- Anterógrad: Transport de vesícules amb neurotransmisors cap el botó sinàptic (sinapsis)  Tipus de neurona segons la seva funció 1. Sensorials (aferents): Detecten estímuls 2. Interneurones: Neurona intercalada al circuit entre dos o més neurones i que actua com a modulador de la transmissió sinàptica mitjançant l’excitació o la inhibició.
3. Motoneurona(eferents): Neurona multipolar que innerva cèl·lules musculars o glàndules.
 Neurona i factors de creixement Les neurones necessiten factors neurotròfics per a la supervivència i creixement d’axons.
 Sinapsis: És el contacte cel·lular especialitzat que es dona entre: - 2 neurones - 1 neurona i una cèl·lula efectora - 1 neurona i una cèl·lula sensorial La sinapsis pot ser química o bé elèctrica.
 Transmissió de la informació Els impulsos nerviosos viatgen: -Dendrites  soma neuronal  axó  altres neurones o òrgans efectors ...