Quadre pràctiques (TOT) (2017)

Resumen Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Psicología - 1º curso
Asignatura Personalitat i diferències individuals
Año del apunte 2017
Páginas 2
Fecha de subida 20/08/2017
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

Personalitat i Diferències Individuals Perspectiva Autor/s Oliwia Ciurlej STAI SSS JAS Disposicional Disposicional biològica NEO-PI-R ZKPQ MMPI D’aprenentatge Disposicional biològica Jenkins i Zyzanski Eysenck Disposicional Disposicional biològica Clínica Test, qüestionari, autoinforme Racional Inventari autoinforme Spielberger, Gorsuch i Lushene Inventari autoinforme Zuckerman i Eysenck Inventari autoinforme Estratègia de construcció Objectiu (genèric) Racional Teòrica Avaluar l’ansietat De que ens informa (específic) Ansietat-tret i Ansietat-estat Avaluar la percaça de sensacions 4 subescales: - TAS - ES - Dis - BS Avaluar patró de conducta tipus A PCTA, S, J i H Com s’interpreta Centils i decatipus Comparació amb els barems a través de x i SD.
Puntuacions típiques, normalitzades i centils Tipus d’instruments EPQ Test, qüestionari, autoinforme Racional factorial Avaluar personalitat normal (gènesi) Extraversió, neuroticisme i psicoticisme.
Són 3 escales de personalitat.
A més, hi ha una escala de sinceritat (lie) Costa, Robert i McCrae Empíric Zuckerman i Kuhlman Inventari autoinforme Racional factorial Avaluar Avaluar personalitat personalitat normal (gènesi) normal (gènesi) 5 escales de Neuroticismepersonalitat: ansietat, Neuroticisme, activitat, extraversió, sociabilitat, obertura, impulsive amabilitat i sensation responsabilitat. seeking & agressióhostilitat.
Barems de X i la Notes T i centils Mitja de SD segons depenent del desviació gènere gènere estàndard, Z i T.
Gènere i edat Hathaway i McKinley Inventari autoinforme Empíric Avaluar psicopatologies (trastorns) 10 clíniques, de les quals 2 són de personalitat.
A més, 4 escales de validesa.
Notes T i notes escales de validesa Personalitat i Diferències Individuals Avantatges Inconvenients Camps d’aplicació Oliwia Ciurlej - Diferències A/R i A/E - Ràpid d’aplicar i corregir - Control aquiescència - Bona validesa discriminant - Ítems validesa aparent - No escales de validesa - No diferencia aspectes cognitius, físics...
- Subjectes confonen A/E i A/R - Analitza factors de risc - És breu Clínica, recerca Enfocament de la salut (riscs per la salut), esports, laboral - No té validesa - No controla la aquiescència - Validesa aparent - Relació factor físic amb el psicològic - Explica diferents factors PCTA - Permet screening en primària - Només treballadors - Correcció lenta i feixuga - No tots els factors tenen bona capacitat predictiva de trastorn - Perfil bàsic personalitat - Bona validesa transcultural - Excel·lent valor predictiu - Perfil global personalitat - Conté índexs validesa - Molt utilitzat en recerca - Perfil global personalitat - Conté índexs validesa - Molt utilitzat en recerca.
- Ítems validesa aparent - P. baixa consistència interna - No descripció per trets - L’original és molt llarg - No totes les dimensions tenen bona fiabilitat - No disposa de versió per adolescents Clínica, recerca Clínica, recerca i selecció de personal Clínica, recerca i selecció de personal Clínica, recerca i selecció de personal - 1r instrument objectiu de diagnòstic psiquiàtric - Escales de validesa - Ítems sense validesa aparent - No diagnòstic específic - Model psiquiàtric antiquat - És molt llarg Clínica, recerca ...

Tags: