Sessió 4_El contingut de les llibertats informatives (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Periodismo - 2º curso
Asignatura Deontología Periodística i Llibertat d'Expressió
Año del apunte 2016
Páginas 2
Fecha de subida 29/03/2016
Descargas 34

Vista previa del texto

El marc normatiu de les llibertats informatives a la UE Els valors de la UE - Respecte dignitat humana - Llibertat - Democràcia - Igualtat - L’Estat de Dret - Respecte als Drets Humans incloent els drets de les persones que pertanyen a minories.
Objectius de la UE - Promoure la pau, el benestar dels pobles - Creació d’un espai de llibertat seguretat i justícia amb lliure circulació de persones - Mercat interior: competitivitat, ocupació i economia social del mercat, amb cohesió econòmica i social - Promoció de la diversitat, riquesa i patrimoni cultural - Establiment d’una unió econòmica i monetària (l’euro) - Política exterior, promoció dels valors de la UE i respecte als Drets Humans, així com al Dret Internacional.
Drets fonamentals  Carta de Drets Fonamentals - Passa a formar part del dret primari de la UE, juntament amb el TUE i el TFUE - S’adopta el 2000 i es reforma amb l’entrada en vigor del Tractat de Lisboa6 - Alguns dels drets que comprèn: - Dret al respecte de la vida privada i familiar - Dret a la protecció de dades - No discriminació - Igualtat entre homes i dones Dret a la llibertat d’expressió i d’informació** ARTICLE 11 Si apliquem aquest article a l’àmbit del sector audiovisual:  No hi ha una competència específica directa de la UE en aquest àmbit  Però hi ha una base jurídica en el Tractat de Funcionament de la UE, que promou: - Lliure circulació de mercaderies - Lliure circulació de persones, serveis i capitals - Lliure competència La Directiva de Serveis de la Comunicació Audiovisual:  Són una activitat econòmica, feta per empreses del servei públic, realitzada pels mitjans de comunicació de masses que presten programes audiovisuals.
Concepte d’audiovisual: comunicació d’imatges en moviment acompanyades de so, o pel·lícules mudes.
Prestadors de serveis de comunicació audiovisual: tenen una responsabilitat editorial, la seva finalitat principal és proporcionar programes per entretenir, informar al públic.
Tot això és controlat per el país d’origen: és a dir, cada Estat ha de vetllar perquè els prestadors de serveis audiovisuals que estan sota la seva jurisdicció compleixen el que disposa la Directiva. (és un autocontrol, per tant no cal un segon control en l’Estat que rep contingut) D’aquesta manera, es garanteix la lliure circulació de la informació i dels programes audiovisuals. (llibertat de recepció!)* *excepcions: incitació al odi, perjudicis al menor...
La identitat del prestador de serveis ha de ser accessible per als espectadors.
A més, els serveis audiovisuals són definits amb la Directiva de serveis de comunicació audiovisual, que estableix que: - Són tant serveis culturals com econòmics - Tenen una rellevància per la democràcia per Garantir la llibertat de la informació Diversitat dopinió i el plusalisme Per l’educació i la cultura Per conciliar la vessant cultural i econòmica: calen mesures per a un mercat comú de producció i distribució S’ha de respectar la seva funció d’interès públic ...

Tags: