Tema 19 (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Nutrición Humana y Dietética - 3º curso
Asignatura Fitoteràpia
Año del apunte 2017
Páginas 8
Fecha de subida 01/07/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

TEMA 19. FITOTERÀPIA GINECOLÒGICA FITOTERÀPIA GINECOLÒGICA:   Trastorns menstruals Síndrome climatèric TRASTORNS DE LA MENSTRUACIÓ:     Síndrome premenstrual Dismenorrea Mastodínia Menorràgia / Hipermenorrea 75% dones aprox.
SÍNDROME PREMENSTRUAL. SÍMPTOMES: - Humor inestable Irritabilitat Ansietat Conducta depressiva Disminució de l’interès - Fatiga Dificultat de concentració Canvi en hàbits alimentaris: aliments dolços Desordres del somni Altres desordres físics SÍNDROME PREMENSTRUAL. ETIOLOGIA: Anomalies dels neurotransmissors del SNC influïts pels esteroides ovàrics.
    Disminució dels nivells de beta – endorfines Disminució de l’activitat serotoninèrgica: depressió, augment de la gana Modulació del GABA (?) Sistema adrenèrgic (?) SAUZGATILLO:   Vitex agnus – castus L.
Fruit o Pebre dels monjos o Pebre boja o Arbre casto  Composició:      Fruit de sauzgatillo. ACCIONS: o Disminució dels nivells prolactina:  Acció agonista selectiva sobre receptors dopaminèrgics D2  Diterpens o Acció sobre diversos receptors opiacis i receptors estrogènic beta o Activitat antiinflamatòria  Flavonoides Indicacions (ESCOP): o Síndrome premenstrual:  Mastodínia o mastàlgia  Molèsties abdominals: flatulència,..
 Nerviosisme, irritació, depressió  Mal de cap o Trastorns del cicle menstrual:  Polimenorrea  Oligomenorrea  Amenorrea Dosis: Via oral.
o Preparats equivalents a 30 – 40 mg de droga vegetal al dia o Fins a 240 mg droga vegetal al dia, en pacients amb síndrome premenstrual Duració del tractament: o És adequat el tractament durant un mínim de 3 mesos o Hauria de tenir-se en compte la conveniència d’aconsellar una supervisió mèdica Precaucions: o Contraindicat durant l’embaràs o Pot afectar a la lactació o NO administrar amb:  Antagonistes de receptors de la dopamina  Anticonceptius orals OLI D’ONAGRA:      Oenothera biennis L.
Llavor Expressió en fred  líquid 15 – 25% oli Composició: o Ric en glicèrids d’àcids grassos essencials:  Àcid linoleic (60 – 80%)  Àcid omega – linolènic (8 – 14%) o   Àcids grassos NO essencials:  Àcid oleic (6 – 11%)  Àcid esteàric (1,3 – 3,5%)  Àcid palmític (7 – 10%) Accions: o Emolient o Antiinflamatòria o Antioxidant o Antiagregant plaquetari Indicacions: o Profilaxis del SPM: irritabilitat, depressió, retenció de líquids, acne i jaquecas o Mastàlgies cícliques benignes o Associat amb fitoestrògens mostra efectes beneficiosos sobre la pell Els assaigs clínics realitzats fins l’actualitat sols mostren resultats clarament positius en el tractament de les mastàlgies cícliques.
  Posologia (OMS): Tractament de la mastàlgia: 240 – 320 mg/dia d’oli (calculat com àcid omega – linolènic), en vàries preses.
Precaucions: o Pot desencadenar l’aparició de símptomes epilèptics en pacients esquizofrènics o epilèptics o Risc d’interaccions amb:  Anticoagulants i antiagregants plaquetaris  Fenotiazines SÍNDROME CLIMATÈRIC: CLIMATERI   Període de la vida de la dona que s’estén des dels 2 a 8 anys abans de la última menstruació, fins 2 a 6 anys després.
Període de transició que es perllonga durant anys, com conseqüència de l’esgotament ovàric, associat a una disminució en la producció d’estrògens i que perd amb els anys la capacitat per produir hormones, fol·licles i ovòcits.
SÍNDROME CLIMATÈRIC. SÍMPTOMES:    A curt termini: o Sofocs: calor, vasdilatació i envelliment, sudoració, palpitacions, escalfafreds o Manifestacions psicològiques: trastorns del caràcter i de l’emotivitat, ansietat, nerviosisme, irritabilitat, depressió moderada A mig termini: o Envelliment cutani: pèrdua d’elasticitat, sequetat, atròfia, disminució de la formació de vitamina D endògena o Aparell genito – urinari: sequetat veginal, augment o disminució de la libido, augment de la freqüència urinària, incontinència, risc d’infeccions o Augment de pes A llarg termini: o Osteoporosis post – menopàusica o Risc cardiovascular: arteriosclerosis FITOESTRÒGENS: Són compostos de naturalesa fenòlica que posseeixen similituds estructurals amb els estrògens naturals, capaços d’interaccionar amb els receptors estrògenics.
PART AÈRIA DE TRÈBOL VERMELL: Trèvol vermell (Trifolium pratense L.) (Fabaceae)  Part aèria de trèvol vermell (ca. 2% d’isoflavones) LLAVOR DE SOJA:   Soja (Glycine max (L.) (= G. Soja) Fabaceae Llavor de soja (ca. 0’16% d’isoflavones) METABOLISME DE LES ISOFLAVONES: ISOFLAVONES. MECANISMES D’ACCIÓ:   A través del receptor estrogènic Independents del receptor estrogènic ISOFLAVONES I MENOPAUSA:       S’uneixen a receptors estrogènics (ER) Major afinitat per ERbeta que per ERalfa Activitat transcripcional més potent sobre ERbeta que sobre ERalfa Accions preferents sobre SNC, ós i paret vascular La genisteína és la que té major afinitat pels ER Alternativa a la teràpia hormonal substitutiva (THS) ISOFLAVONES. ACCIONS INDEPENDENTS DEL RECEPTOR ESTROGÈNIC:    INHIBICIÓ ENZIMÀICA: o Tirosinkinases o Enzims involucrats en el cicle cel·lular: Topoisomerases I i II o Aromatasa i altres enzims implicats en el metabolisme dels estrògens o 5alfa – reductasa o Enzims relacionats amb els processos inflamatoris: ciclooxigenasa, lipooxigenasa ACTIVITAT ANTIOXIDANT: o La isoflavona amb major activitat antioxidant és la genisteína, seguida del equol o Disminució de ROS o Beneficis sobre patologies originades o agreujades per estrès oxidatiu (malaltia Alzheimer) o Efectes protectors sobre la paret vascular degut a la disminució de l’oxidació del LDL – colesterol ALTRES: o Inhibició de la agregació plaquetària o Relaxació del múscul llis vascular o Augment del metabolisme hepàtic del LCL – C: perfil lipídic ISOFLAVONES. PRINCIPALS EFECTES ESTUDIATS EN ELS ASSAIGS CLÍNICS:      Sobre els sofocs associats a la menopausa Cardioprotector Sobre el metabolisme ossi Sobre la mama Sobre l’endometri ISOFLAVONES. SOBRE ELS SOFOCS: La suplementació d’isoflavones, en dones psotmenopàusiques, produeix una reducció en el nombre de sofocs diaris.
Aquest benefici és més aparent quan les dones experimenten un elevat nombre de sofocs al dia.
Selecció d’estudis: aleatoritzats, paral·lels, controlats amb placebo, d’almenys 4 setmanes de duració.
ISOFLAVONES DE SOJA I SOFOCS: PER QUÈ ELS ASSAIGS CLÍNICS SÓN CONTRADICTÒRIS? ISOFLAVONES I MENOPAUSA. INTERÈS CLÍNIC:    Simptomatologia menopàusica, especialment sofocs Disminució del risc vascular postmenopàusic Disminució de risc d’osteoporosi ISOFLAVONES I MENOPAUSA. DOSIS, VIA ORAL, REFERIDES A AGLICÓ:     Símptomes vasomotors: 40 – 80 mg/dia (>15 mg genisteína/dia) Reducció del colesterol: 50 mg/dia; 25 g de proteïna de soja Millora elasticitat arterial: 40 – 80 mg/dia Ós: 80 – 120 mg/dia Es recomana un PERÍODE DE LATÈNCIA d’entre 6 – 10 setmanes per a que comencin a manifestar-se els efectes de les isoflavones.
Es recomana l’administració coincidint amb l’àpat principal, per garantir una màxima activitat dels enzims bacterians.
La ingesta simultània amb antibiòtics pot disminuir la eficàcia de les isoflavones.
S’ha de tenir en compte la conveniència d’aconsellar una supervisió mèdica.
SEGURETAT DE LES ISOFLAVONES I MENOPAUSA:      A les dosis recomanades, no s’han descrit efectes adversos significatius No s’han comunitat interaccions farmacològiques, encara que es recomana precaució en dones tractades amb tamoxifè (competència pels receptors: MENYS eficàcia) Pot interferir l’absorció de la hormona tiroidea Es poden utilitzar en dones hipertenses i en diabètiques La prescripció de fitoestrògens en dones que han tingut càncer de mama s’ha de fer amb cautela CIMICÍFUGA:     Cimicifuga recamosa (L.) Nutt (= Actaea racemosa L.) (Ranunculaceae) Part utilitzada: ARREL I RIZOMA Saponines triterpèniques Derivats d’àcids hidroxicinàmics CIMICÍFUGA. ACTIVITAT FARMACOLÒGICA:    Efecte antiosteoporòtic: o Augmenta la densitat òssia o Disminueixen les fractures Activitat serotoninèrgica: o Agonsita parcial de receptors serotoninèrgics en l’hipotàlem o Menys sofocs associats a menopausa o Activitat antidepressiva Activitat dopaminèrgica: o Interacció amb receptors dopaminèrgics D2 o Disminució del rang de variació de temperatura corporal o Menor incidència de sofocs CIMICÍFUGA. INDICACIONS:   ESCOP. Símtpomes climatèrics, tals com: o Sofocs o Sudoració intensa o Trastorns de la son o Irritabilitat Altres: Mastàlgia CIMICÍFUGA. ESTUDIS CLÍNICS:   NO posseeix efectes estrogènics sobre la mama ni sobre l’úter Produeix efectes beneficiosos a nivell d’hipotàlem i regió mesolímbica cerebral, en óssos i en l’epiteli vaginal (increment de pH i de lubricació) CIMICÍFUGA. DOSIS, VIA ORAL.
 Dosis diària adults:   o Extracte isopropanòlic (40% V/V) o etanòlic (40 – 60% V/V) corresponents a 40 – 140 mg de drga o Dosis equivalents d’altres preparats Es requereix un PERÍODE DE LATÈNCIA d’entre 2 – 4 SETMANES per a que comencin a manifestar-se els efectes.
Per una millora més notable dels símptomes s’ha de perllongar el tractament almenys 6 – 8 setmanes. Els efectes màxims es detecten als 3 mesos.
Si els símptomes persisteixen s’ha de consultar al metge CIMICÍFUGA. PRECAUCIONS:    En pacients amb disfunció hepàtica En pacients que prenguin estrògens En pacients tractades amb hipotensius, ja que pot disminuir la pressió arterial CIMICÍFUGA. SEGURETAT:    Ha demostrat seguretat inclús en pacients afectades de càncer de mama Estudis i revisions recents demostren que el consum de cimicífuga, durant una any, no altera els paràmetres hepàtics, ni suposa risc d’hepatotoxicitat.
Important: controlar les ADULTERACIONS amb altres espècies asiàtiques de Cimicífuga ...