Tema 11. Vacuna enfront al papiloma humà (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Ciencias Biomédicas - 3º curso
Asignatura Coneixements sobre vacunes
Año del apunte 2015
Páginas 6
Fecha de subida 05/10/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

Coneixements sobre vacunes Tema 11. Vacuna enfront al papiloma humà Es coneixen més de 100 genotips. Hi ha una sèrie de proteïnes de la cobertura del virus com la L1.
Alguns dels virus s’associen amb càncers.
El grup dels 16 i 18 són els que produeixen càncers de coll d’úter però també d’altres localitzacions.
Aquest virus també afecten a diferents espècies animals. A part de càncer també produeixen verrugues, però els que produeixen verrugues no produeixen càncer.
- Gènere Papillomavirus (familiai Papovaviridae), 2 cadenes DNA, 7800-7900 parells de bases.
- 118 genotips classificats. Epitelitrop: mucosals (anogenital i oral) i cutanis (pell).
- Gens estructurals en la càpside-> L1: proteïna major (72 pentàmers) i L2: proteïna menor (12 molècules).
- Gens no estructurals-> E6 i E7: oncoproteïnes transformadores, E4: maduració i replicació, E5: estimula la proliferació, E2: activador transcripcional.
Malalties relacionades amb el VPH - verrugues genitals - càncer de cèrvix - càncer orofaringe - papilomatosis respiratori recurrent: s’ha infectat en el part per verrugues en els genitals de la mare i al fill produeix verrugues al tracte respiratori.
Carga global de la malaltia per VPH Es diagnostiquen 530.000 casos/any. A part de càncer de cèrvix es produeix càncer de anus, orofaringe, vulva, penis i vagina.
Càncers atribuits en el món El 70% dels càncer de cervix són associats als VPH 16 o 18.
Carga global de la maltia per VPH Països en vies de desenvolupament soporten la majoria de la càrrega de la malaltia (490.000 de 610.000 casos).
El que més és càncer de cèrvix, orofaringe, anus, vulva, vagina i finalment penis.
66 Coneixements sobre vacunes Els VPH 16 i 18; i 6 i 11, són responsables de una càrrega de malaltia significativa en varons i dones a Europa Les verrugues genitals no maten.
Carga de la malaltia per VPH : càncer cerical i no cervical El número anual de càncers per VPH no cervicals, relacionat amb els tipus 16 i 18, és similar al número anual de càncers cervicals a Europa.
Associació entre VPH i càncer El 100% del càncer de cervix es degut al VPH, el càncer d’anus entre el 90-93%. Tots els càncer d’anus estan produïts pel 16 i el 18.
Els càncers relacionats amb el VPH es desenvolupen d’una manera similar Els virus penetren en erosions en la mucosa i la majoria de les vegades les infeccions son eliminades pel sistema immune però la infecció es torna a produir. Si es produeix infecció persistent, capes basals, pot donar lloc a neoplasia in situ i en un estadi de temps pot donar lloc al carcinoma.
Causes del càncer de cèrvix La infecció és causa necessària però no suficient.
La circumcisió disminueix el risc perque el glande està mes queratinitzat i es mes dificil que es produeixi la infecció persistent. El DIU protegeix perquè el s. immune rebuitja el que li es extrany.
La paritat pot afavorir un coll d’úter més maltractat, amb més possiblitat que hi hagi erosions.
- Inici precoç de les relacions sexuals - Múltiples parelles sexuals - Promisquitat de la parella de dones monògames - Nula incidència en dones verges Altres factors de risc: - Paritat 67 Coneixements sobre vacunes - Tabquisme - Chlamydia trachomatis - Immunosupressió - Anticonceptius orals - DIU (disminueix) - Circumcisió (disminueix) El VPH és fonamentalment una ITS i és responsable de càncer de coll d’úter i altres patologies.
Història natural de la infecció per VPH - La infecció es produeix en els primers anys després de l’inici de l’activitat sexual - S’infecten al voltant del 80% de les dones.
- El 70% resolen la infecció en 1 any. El 90% en 2 anys.
- La duració mitjana de les noves infeccions és de 8 mesos - La infecció no confereix protecció enfront a noves infeccions.
- La infecció persistent (genotips oncogènics) pot causar lesions d’alt grau i càncer de cèrvix.
Entre 15 i 30 anys es quan es produeixen la majoria de les infeccions. El risc després disminueix però mai desapareix del tot.
Des de que es produeix la infecció, persistencia infecció, lesions precanceroses… passa un periode llarg que es molt variable entre persones segons altres factors com immunosupressions.
Estudi cleopatra Trobar el virus en el coll de l’uter no passa res si nomes hi ha el virus, respresenta un 30% entre 18-25 anys.
Les dones que s’infecten de mes grans tenen mes probabilitatsa que el virus doni càncer.
Lesions Baix grau: poden tenir altres causes a part del VPH i poden desapreixer o avançar. Si avancem s’ha d’intervenir extirpant un tros de coll de l’úter en les lesions d’alt grau.
68 Coneixements sobre vacunes Historia natural de la CIN Moltes lesions de baix grau desapareixen soles. Les d’alt grau necessiten una intervenció de la lesió.
El VPH enganya al s. immune de l’hoste - Infecció exclusivament intraepitelial - No virèmia - Escassa mort cel·lular - No inflamació - Els gens E6 i E7 del VPH disminueixen la producció de IFN En absència d’inflamació: - Els queratinòcits no alliberen citoquines pro-inflamatories - No activació de les cèl·lules de Langerhan i/o cèl·lules dendrítiques.
- No estímul per activació, migració i presentació dels antigens per DC.
El VPH evadeix la RI innata i retrassa l’activació de la RI adaptativa.
Evidències - Les vacunes contra el VPH són segures, immunogèniques, eficaces per prevenir les lesions d’alt i baix grau.
- Les lesions d’alt grau són un pas imprescindible en la historia natural del càncer de cèrvix.
Vacunes preventives VPH: antigens - Proteïnes estructurals de la càpside, L1 - Obtingudes per recombinació genètica: Baculovirus, S. Cerevisae - Les proteïnes recombinants L1 s’autoensamblen: partícules VLPs (Virus like particles) - VLPs són morfològica i antigènicament similiars a l’autèntic VPH Vacunes Gardasil -> 6 i 11: verruges genitals 69 Coneixements sobre vacunes Cervarix -> AS04: millor protecció creuada, també protegeix d’altres virus similars a part del VPH.
vin: lesions alt grau vulva vain: lesions alt grau vagina cin: lesions alt grau cervix ain: lesions alt grau anal condilomes: verrugues genitals AS04: monofosforil lípid A Amplifica l’espectre de protecció Cervarix, estudi PATRICIA
 NaÏve: almenys 1 dosi. Sero negatives, no hi havia Aci tampoc traces de virus.
summary Les dues vacunes protegeixen del 21 i la cervarix també protegeix pel 33 i 45.
Seguretat i esdeveniments adversos (ambdos vacunes).Aspectes generals - No contenen productes biològics vius ni DNA viral - Estan ben tolerades, tenen un bon perfil de seguretat i no causen efectes adversos.
- Les dades de seguretat a llarg termini són limiatts i s’ha de recollir més informació.
- Estan en curs estudis addicionals de seguretat en embarassades i en infectats per VIH.
Esdeveniments adversos i noves condicions mèdiques - Esdeveniments adversos locals (AA locals): freqüents en les dues vacunes, particularment dolor. Curta evolució i resolució espontània.
- AA sistèmics : EECC precomercialització (AA lleus i autolimitats; síncope) i estudis post comercialització (200 milions de dosi) 70 Coneixements sobre vacunes - Vacunes segures i immunogèniques en pacients immunocompromesos (VIH) - Embaràs: no recomenada, vigilància de vacunació inadvertida (sense diferències en aborts espontanis ni defectes majors en el RN).
Poblacions a vacunar enfront el VPH - Grup principal: nenes preadolesccents just abans de l’inici de l’activitat sexual (9-13 anys).
- Adolescents majors i dones joves (rescat o catch-up) - Dones > 26 anys i varons - La vacunació de grups d’alt risc es considera poc eficient (homosexuals).
Prevenció del càncer Les dones vacunades en un futur no hauran de ser cribades, s’hauran de fer nomes detecció d’ADN de VPH.
Administració simultania amb altres vacunes - Les vacunes del VPH són inactivades - NO hi ha conflicte en administrar simultaniament: 2 vacunes inactivades o 1 vacuna inactivada i 1 vacuna atenuada.
- L’administració simultània afavoreix millors cobetures vacunals - Vacunació simultania estudiada amb : dTpa-IPV (cervarix), Hepatitis B (gardasil i cervarix), meningo ACYW (gardasil), hepatitis A+B (cervarix).
71 ...