exercicis tema 2 (2014)

Ejercicio Catalán
Universidad Universidad Rovira y Virgili (URV)
Grado Administración y Dirección de Empresas - 2º curso
Asignatura Microeconomía
Año del apunte 2014
Páginas 3
Fecha de subida 15/10/2014
Descargas 2
Subido por

Vista previa del texto

Microeconomia Llista de Problemes II TEMA 2: JOCS DINÀMICS 1.- Donat el següent joc representat en forma extensiva 1 I1 D1 2.2 2.1 I2 D2 i2 5 3 0 0 -1 -1 d2 2 10 a) Representar la forma normal equivalent b) Calcular els equilibris de Nash d’aquest joc c) És algun d’aquests equilibris un equilibri perfecte en subjocs? 2.- Donat el següent joc representat en forma extensiva 1 I D 2.2 2.1 I.1 0 3 D.1 I.2 D.2 2 1 0 3 1 2 (a) Indiqui quines són les estratègies factibles per a cada jugador y calculi els equilibris perfectes en subjocs.
(b) Representi la forma normal equivalent i calculi els equilibris de Nash.
1 3.- Imagini's que el mercat d'aspiradores estigués dominat per una marca anomenada Rapilimpia i que una nova empresa, Neolimpia, estigués pensant entrar al mercat. Si Neolimpia entra, Rapilimpia té 2 alternatives: acomodar-se a l'entrada de Neolimpia, acceptant una disminució en la seva quota de mercat o entaular una guerra de preus.
Suposem que si Rapilimpia decideix acomodar-se a l'entrada de la seva competidora, aquesta, Neolimpia, tindria un benefici de 10 milions d'euros; però si Rapilimpia s'inclinés per entaular una guerra de preus, a Neolimpia aquesta decisió li suposaria una pèrdua de 20 milions d'euros. Si Neolimpia es manté al marge d'aquest mercat evidentment el seu benefici serà nul. Suposem que com a monopoli Rapilimpia pot aconseguir uns beneficis de 30 milions d'euros, que compartir el mercat reduirà els seus beneficis a 10 milions i entaular una guerra de preus li costaria 10 milions. Dibuixi el joc en forma extensiva. Passi-ho a la forma estratègica i calculi els equilibris de Nash en estratègies pures. Quins són els equilibris perfectes en subjocs? 4.- Dues empreses catalanes es reparteixen el mercat de productes làctics a Reus. Una d'elles, l'empresa OBESA, ven només productes amb tot el seu greix. L'altra, cridada LLISA, ven només productes descremats. És sabut que a Reus la gent no està massa preocupada per guardar la línia, de manera que de no llançar LISA una agressiva campanya publicitària sobre els perills de l'obesitat, els beneficis al final de l'any per a LLISA i OBESA serien d'1 i 6 milions d'euros, respectivament. Si per contra, LLISA llança la seva campanya, OBESA té l'opció de contraatacar amb la publicació d'un dossier sobre les greus manques en vitamines dels productes descremats del seu rival.
En el cas en què aquest dossier veiés la llum, LLISA encara té opció de tirar més llenya al foc, llançant un publireportatge sobre la falta d'higiene a la fàbrica d'OBESA. Els departaments de màrqueting d'ambdues empreses calculen que si LLISA llança la seva campanya contra l'obesitat i OBESA no reacciona airejant el seu dossier, els beneficis al final de l'any serien de 4 milions d'euros per a LLISA i de 3 per a OBESA. Per contra, si OBESA reacciona després de la campanya de LLISA publicant el dossier i LLISA no reacciona davant aquesta acció, els beneficis seran de 2 milions d'euros per a LLISA i de 4 per OBESA. No obstant això, si LLISA reacciona a la publicació del dossier airejant el publireportatge sobre la falta d'higiene en OBESA, els beneficis a final d'any serien de 3 milions d'euros per a LLISA i de només 1 per a OBESA.
a) Representi el joc que afronten LLISA i OBESA en forma extensiva i en forma normal. Calculi els equilibris de Nash.
b) Quins dels equilibris de Nash proposats són perfectes en subjocs? 5.- Suposem que hi han dos ramaders, el Joan i el Pere, que porten a pasturar els seus animals a un determinat prat. Ells poden decidir utilitzar aquest recurs comunal de manera adequada (portant a pasturar un nombre d’animals de manera que el prat no es deteriori) o inadequada (portant a pasturar molts animals de manera que el prat es deteriori). La interacció resultant estratègica pot ser descrita com un joc de moviment simultani amb la següent matriu de pagaments: Adequada Inadequada Adequada 40, 40 20, 55 Inadequada 55, 20 30, 30 2 a) Trobar l’equilibri de Nash del joc i mostrar que aquest és un joc equivalent al joc del Dilema dels Presoners.
b) Suposem que aquest mateix joc es repeteix un nombre infinit de vegades. És {Adequada, Adequada } el resultat d’un equilibri Nash si ambdós jugadors juguen una estratègia de gallet i tenen un factor de descompte de 0.7? 6.- Trini i Susanna juguen al següent joc: En cada node el jugador pot moure baix (D) que significa que el joc s’acaba o moure dreta (R), que significa que el joc passa a l’altre jugador. El joc amb dues etapes es representa en la següent figura: a) Soluciona el joc amb el mètode d’inducció cap enrere.
b) Mostra que el resultat és ineficient.
c) Si el joc es repetís 100 etapes, amb els pagaments creixent de manera similar, com es representa en la Figura 2, com afectaria això al resultat del joc? 3 ...