PERIODISMO “MASHUP” - COMBINACIÓN DE RECURSOS DE LA WEB SOCIAL CON UNA FINALIDAD PERIODÍSTICA (2016)

Resumen Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Periodismo - 3º curso
Asignatura Gèneres i Formats Audiovisuals i Multimèdia
Año del apunte 2016
Páginas 2
Fecha de subida 29/03/2016
Descargas 35
Subido por

Vista previa del texto

GÈNERES I FORMATS AU DIOVISUALS I MULTIMEDIA – MARIA LÓPEZ MOYA PERIODISMO “MASHUP”: COMBINACIÓN DE RECUR SOS DE LA WEB SOCIAL CON UNA FIN AL IDAD PERIODÍSTICA – SANTIAGO TEJEDOR 1. GUTENBERG, INTERNET I LES “NOVES” EINES La impremta no va ser inventada per Gutenberg, aquest el que va fer va ser millorar un sistema mil·lenari que ja s’utilitzava a l’antiga Xina, ell va accelerar el procés.
De la mateixa manera Internet no ha inventat el periodisme. Els seus mèrits entorn el periodisme són també altres: democratització de l’accés a la informació, creació de nous productes, implantació de noves rutines productives,...
En els dos casos es requereix un període d’adaptació. El periodisme tradicional es va dissenyar en una època molt diferent, es va fer gran portant la informació on no hi arribava, això era el més important. Ara s’ha de portar la informació on hi ha molta informació.
Més enllà dels “tradicionals” i alhora “nous” cibermitjans (premsa online, portals informatius, cibertelevisions,...) que fan “mas de lo mismo”, Internat comença a oferir una original barreja de serveis amb una finalitat clarament informativa. Tim Berners-Lee, físic del CERN a Suïssa, va concebre una xarxa interconnectada on els camins possibles es multipliquessin segons els mecanismes i processos propis del cervell humà, això és el que denominem “periodisme mashup”.
2. DE LA WEB SOCIAL AL “MASHUP PERIODÍSTIC” El pas de la web 1.0 a la 2.0 és el pas de les tradicionals webs a unes altres destinades als usuaris, les principals diferències són: GÈNERES I FORMATS AU DIOVISUALS I MULTIMEDIA – MARIA LÓPEZ MOYA La paraula “mashup” prové dels disck-jokeys (que barregen diferents temes per crear-ne un de nou.
El periodisme mashup consisteix en un lloc web o aplicació web que utilitza contingut de més d’una font per crear un nou servei complet. En aquest cas el periodista no genera continguts sinó que la seva feina consisteix en la construcció d’itineraris o “rutes” de naturalesa hipertextual i que condueixen a continguts online a altres plataformes.
Aquest periodisme introdueix severes transformacions més afins a les directrius de la web social i més centrades en les necessitats dels internautes.
3. DEL FALS MULTIMÈDIA AL PALIMPSEST 2.0 La combinació d’imatge text i so que possibiliten aquest tipus de productes ha enriquit àmpliament les possibilitats de ma comunicació multisensorial. A més, junta, permet amb les característiques pròpies del multimèdia, aquests productes incorporen la interactivitat. Ofereixen a l’usuari la possibilitat d’interactuat amb els sistema establint un procés de comunicació bidireccional.
No obstant, perquè la comunicació sigui efectiva és necessari que aquest missatges es creïn respectant un codi que garanteixi la seva correcta descodificació per part dels receptors.
El periodisme “mashup” però, encara es troba en la fase inicial del seu desenvolupament, però de totes maneres l’aparició de productes del periodisme mashup inaugura un important punt d’inflexió en el procés de convergència dels recursos d’Internet.
4. CONCLUSIONS El canvi doncs, radica en un desplaçament d’aplicacions purament virtuals concebudes amb finalitats comercials, publicitàries,... al terreny informatiu. A més els mashup aporten una nova concepció del multimèdia que recupera potencialitats úniques de gran importància en l’escenari online: convergència dels atributs informatius, interactivitat, actualització constant de continguts, etc.
...