Síndrome de Pèrdua de Força Muscular (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Enfermería - 1º curso
Asignatura fisiopatologia
Año del apunte 2016
Páginas 5
Fecha de subida 16/04/2016
Descargas 17
Subido por

Vista previa del texto

FISIOPATOLOGIA - NEUROLOGIA @emargaritboada SÍNDROME DE PÈRDUA DE FORÇA MUSCULAR És un síndrome de moltes causes, la més freqüent és la vascular (ictus)  hemorràgia cerebral.
*Una lesió en el costat dret afecta a l’hemisferi esquerre = trastorn del llenguatge. Si afecta a l’altre hemisferi no hi ha trastorn del llenguatge.
CREACIÓ I COORDINACIÓ DEL MOVIMENT MUSCULAR - Sistema motor: piramidal i extrapiramidal Cerebel: moviments rítmics i postura Vestibulars: coordinació de moviments Sistema sensorial: informació SISTEMA MOTOR - - Sistema piramidal: escorça motora (1a motoneurona). Feixos piramidals (lesió a nivell d’escorça).
Sistema extrapiramidal: ganglis basals amb connexions pel control muscular. Les neurones tenen el nucli en l’escorça del lòbul frontal, baixen i enllacen amb la 2a motoneurona (lesió a nivell de medul·la espinal).
Convergència  2a motoneurona  músculs PRIMERA MOTONEURONA (signes) - Comença amb paràlisi flàccida (les extremitats cauen) que evoluciona a espàstica, hipertonia (augment to muscular), hiperreflèxia, reflexes anormals (Babinsky  a la planta del peu passes una agulla o depressor i la persona normal fa una flexió mentre que la gent amb lesions fa extensió), clonus (hi pot haver atròfia tardana però per desús).
SEGONA MOTONEURONA - Lesió medul·la o a nervis, flàccida, ROT’s (reflexes) disminuïts o abolits, atròfia, fasciculacions (li dones un copet i veus que els músculs es van movent) EXPLORACIÓ INSPECCIÓ Es realitza per veure si hi ha atròfies (problema de 2a motoneurona), hipertròfia, fasciculacions (de la llengua, molt típic de l’ELA, atròfia 2a motoneurona).
1 FISIOPATOLOGIA - NEUROLOGIA @emargaritboada FORÇA MUSCULAR Mono (afecta només a una extremitat), hemi (lesió cerebral), para (lesió extremitats inferiors), tetra (lesió 4 extremitats)  PARESIA O PARÀLISIS (-PLEGIA).
*PARÈSIA  pèrdua incompleta de força i mobilitat d’un múscul, lesió més local // PLÈGIA  pèrdua total (paràlisi).
PERCUSSIÓ Miotonia  contracció muscular, malaltia muscular.
DIAGNÒSTIC DIFERENCIAL *UNIÓ N-M  unió nervi i múscul *GOWERS  les persones que es troben en cuclilles, per posar-se drets han de trepar per les seves extremitats.
SDMES. SENSITIUS Són més subjectius que els sdmes motors. Cal entendre-les com a conjunt amb els sdmes. motors.
SDMES IRRITATIUS (excés de sensibilitat, acompanyada de dolor normalment) - Neuralgia  del parell cranial V (trigemin), tenen descàrregues elèctriques a la cara (molt dolor), cal buscar si té o no causes.
Hiperpatia  resposta exagerada als estímuls dolorosos.
2 FISIOPATOLOGIA - NEUROLOGIA @emargaritboada SDMES DEFICITARIS (poca sensibilitat) - Mononeuropatia, poli...
CLASSIFICACIÓ ANATO-CLÍNICA (Segons on hi ha la lesió) - - Mononeuropatia (traumatisme, compressió...)  lesió a un sol nervi (lesió local).
Polineuropatia (diabetes, urèmia, alcohol...) lesió de molts nervis, normalment sol ser simètric i afecta als nervis mes llargs (cames). Síndrome de GuillainBarré (persones joves que tenen infeccions per algun virus i els anticossos ataquen el virus i a la mielina de les seves neurones).
Multineuropatia (vasculitis...) afectació de varis nervis però no tenen cap relació anatòmica com a la polineuropatia.
Radiculopatia  lesió a l’arrel que surt de la columna.
o Polirradiculoneuropatia (Guillain - Barré) Plexopatia (traumatisme, compressió...) *(A partir d’una afectació de la medul·la espinal) - - Cordonal posterior Hemiseció medular (Brown – Secquard) (trauamtisme...) Secció medul·lar complerta (traumatisme, mielitis...) Sdme. Siringomièlica  dintre la medul·la hi ha una part que es dilata i forma una cavitat. A causa d’això els nervis que passen pel costat del conducte no innerven i a la zona on acaben no hi ha sensibilitat tèrmica ni dolorosa.
Sdmes. sensitives de tronc, talàmic i corticals.
EXPLORACIÓ Electromiograma, biòpsia de nervis (molt complicades perquè li treus nervi al pacient i li deixes amb un dèficit).
POLIRRADICULONEUROPATIA (GUILLAIN-BARRÉ) – CRITERIS DIAGNÒSTICS OBLIGATS - Debilitat progressiva a les quatre extremitats.
Areflèxia  falta de reflexes.
3 FISIOPATOLOGIA - NEUROLOGIA @emargaritboada MOLT SUGGESTIUS - Progressió de símptomes (de dies a 4 setmanes) Relativa simetria Alteracions sensitives poc aparents Afectació de n. Cranials (facials) Inici de recuperació a les 2-4 setmanes Disfunció autonòmica No febre al inici Augment de proteinorràquia (augment proteïnes al líquid cefalorraquidi) sense cèl·lules.
Troballes EMG típics.
DUBTES RAONABLES - Nivell de sensibilitat Asimetria persistent i marcada Disfunció esfinteriana mantinguda Més de 50 cel/ml al LCR EXCLOENTS - Botulisme, miastènia, polio, porfíria, diftèria recent i síndrome sensitiva pura.
NEUROPATIA MOTORA MULTIFOCAL – CRITERIS DIAGNÒSTICS - Debilitat muscular progressiva, asimètrica, de 2a motoneurona sense símptomes sensitius.
EMG: desmielinització motora (bloquejos de conducció) Potencials evocats sensitius normals Ac antigangliòsid DIAGNÒSTIC DIFERENCIAL - Malaltia de motoneurona, atrofia espinal, post-polio, Pb.
SDMES. MEDUL·LARS SDMES CORDONALS INDIVIDUALS - Sdme cordonal anterior Sdme cordonal posterior 4 FISIOPATOLOGIA - NEUROLOGIA @emargaritboada SDMES CORDONALS COMBINATS - Sdme Sdme Sdme Sdme piramidal + cordonal posterior piramidal + cordonal post. + espinocerebelós piramidal + sdme de la banya anterior periependimaria SDME DE COMPRESSIÓ MEDUL·LAR SDME D’HEMISECCIÓ MEDUL·LAR - Sensitiu o Mateix costat: pèrdua de la vibratòria i tàctil o Costat contralateral: pèrdua de tèrmica i dolorosa - Motor: paràlisis espàstica al costat de la lesió SDME DE SECCIÓ MEDUL·LAR COMPLETA - Sensitiu: pèrdua de totes les sensibilitats per sota de la lesió Motor: paràlisis espàstica (flàccida al principi) Alteracions vegetatives i esfinterianes SDME DE MIELITIS TRASNVERSA SDME DE L’ARTÈRIA ESPINAL ANTERIOR - Sensitiu: pèrdua de la tèrmica i dolorosa Motor: paràlisis espàstica SDME DEL CON MEDUL·LAR I DE LA CUA DE CAVALL SDME SIRINGOMIÈLICA - Sensitiu: pèrdua de la tèrmica i dolorosa Motor: amiotròfia segmentària si hi ha afectació de la banya anterior 5 ...