Sistema reproductor - Lactació (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Genética - 1º curso
Asignatura Fisiologia Animal
Año del apunte 2014
Páginas 6
Fecha de subida 02/11/2014
Descargas 5
Subido por

Vista previa del texto

FISIOLOGIA ANIMAL SISTEMA Lactació PARCIAL 2 REPRODUCTOR (VI) – LACTACIÓ – Concepte La lactació és un procés filogenèticament tardà - present només en mamífers.
L’activitat funcional s’ha desenvolupat només en les femelles. El desenvolupament és temporal i està limitat als períodes de cria. És el procés final del cicle reproductiu en els mamífers.
Certs estímuls hormonals fan que en dones les mames es desenvolupin, però tot i que en mascles no s’acabin desenvolupant, segueixen tenint la potencialitat de fer-ho.
GLÀNDULA MAMÀRIA – Estructura funcional La glàndula mamària es comunica amb l’exterior a través de la parènquima glandular, que té alvèols (zona de secreció de la llet) i sistemes de conductes. Després trobem l’estroma o teixit de suport que consta de teixits conjuntiu i adipós i donen forma a la mama. Finalment tenim l’arèola i el mugró – aquest últim conté el conducte de sortida a l’exterior.
Les glàndules mamaries varien amb el cicle ovàric – el teixit glandular és un teixit que respon a esteroides sexuals.
Quan els nivells canvien en el cicle ovàric, les glàndules també.
Cèl·lules especialitzades en produir un producte de secreció.
1 FISIOLOGIA ANIMAL PARCIAL 2 CREIXEMENT MAMARI DESENVOLUPAMENT POSTNATAL És l’estat estacionari fins que arriba la pubertat. Aquesta fase post-puberal té un creixement dependent d’estrògens i de progesterona: - ESTRÒGENS – En l’estroma augmenten els dipòsits de grassa mentre que en els conductes es dóna creixement i ramificació.
- PROGESTERONA – es dóna creixement del teixit alveolar, canvis vasculars i transsudat edematós (líquid extravascular) que omple els conductes.
En aquest estat mai hi ha secreció làctica – són hormones antagòniques a la secreció. El que es produeix és una secreció durant la gestació que sense ser secreció làctica dóna immunitat innata al fetus i s’anomena calostre (només és post part).
NO GESTACIÓ S’atura l’estimulació hormonal i es torna a un estat de repòs que comportarà una involució tissular i una reabsorció del transsudat sanguini.
SÍ GESTACIÓ Hi ha un estímul hormonal continu durant la gestació, un desenvolupament complet del teixit alveolar, un desenvolupament complet del sistema de conductes – tots els conductes s’omplen de transsudat sanguini (progesterona), i tot sense secreció làctica.
SECRECIÓ LÀCTICA Líquid produït per la glàndula mamaria consistent en una emulsió lipídica i una solució de proteïnes, ions i sucres.
COMPOSICIÓ És variable espècie-específica i està adaptada per proporcionar el millor aliment al nounat. La nostra llet materna està composta de: - H2O en un 80% - Matèria sòlida en un 20% o Lípids – triglicèrids d’àcids grassos saturats o Proteïnes – casiena, albúmina i globulines 2 FISIOLOGIA ANIMAL PARCIAL 2 o Lactosa – glucosa + galactosa. Està produïda en les cèl·lules alveolars a partir de glucosa sanguínia o Minerals – Ca2+, K+, Cl-, P MECANISME DE SECRECIÓ LÀCTICA En condicions fisiològiques no hi ha secreció làctica fins que no es produeix el part. La secreció làctica ve determinada pel grau de desenvolupament de la mama.
La primera secreció postpart és el calostre – líquid acumulat en els conductes durant el període de desenvolupament mamari. És una producció dependent de progesterona (transsudat sanguini) ric en proteïnes (sense caseïna – IgA i IgM) que proporciona al fetus immunitat passiva.
El mecanisme funciona a partir de les matèries primes rebudes via sang – se sintetitzen sucres i proteïnes a l’aparell de Golgi i lípids al RE, i s’excretaran els productes via exocitosi (les proteïnes i els sucres) i via gemmació (els grànuls de grassa – emulsions rodejades de membrana cel·lular).
Aquest mecanisme de secreció està controlat per hormones – prolactina.
PROLACTINA El mecanisme de secreció làctica depèn de l’hormona prolactina (pro – a favor, lactina – de la lactació). És una hormona proteica adenohipofisiària – és sintetitzada per les cèl·lules lactotropes adenohipofisiàries.
La seva secreció està sota control hipotalàmic: - Factors inhibidors – la dopamina inhibeix de forma tònica la seva secreció, - Factors estimulants – TRH (hormona alliberadora de tirotropina), GnRH (hormona alliberadora de gonadotrofina) i VIP (pèptid vasoactiu intestinal).
N’estimulen la secreció regulada per reflexes nerviosos procedents de la mama i generats durant l’alletament.
3 FISIOLOGIA ANIMAL PARCIAL 2 També hi ha un control extrahipotalàmic: - Estrògens – preparació de la mama per la lactació - GH – potencia els efectes de la prolactina El teixit diana de la prolactina és la glàndula mamària i el que fa allà és estimular la captació dels productes de la sang perquè les cèl·lules els transformin en llet i ho secretin.
LACTACIÓ – Fases INICI Està desencadenat pels canvis hormonals associats al part.
MANTENIMENT El manteniment de la lactació depèn de la secreció de prolactina. El reflex / mecanisme pel qual es manté depèn del propi alletament – l’estimulació mecànica del mugró (bebè mamant). Aquesta estimulació arriba a l’hipotàlem, on allibera factors alliberadors de prolactina que la treuen de l’adenohipòfisi i aquesta va per sang fins les cèl·lules alveolars i manté la producció.
4 FISIOLOGIA ANIMAL PARCIAL 2 CESSAMENT Tot el temps que al cria estigui mamant s’estimularà això la secreció làctica. En quan deixi de mamar, el reflex nerviós s’interromprà i cessarà la secreció de prolactina i per tant l’alletament.
La funció glandular només pot recuperar-se amb una nova gestació.
REFLEX D'EJECCIÓ LÀCTICA – Oxitocina Perquè la llet surti a l’exterior precisa de la secreció làctica però també de l’ejecció d’aquesta des de l’espai alveolar – s’ha de secretar de les cèl·lules i ha de baixar fins al mugró – ejecció làctica. Aquest reflex d’ejecció també està sota control endocrí – depèn d’oxitocina (neurohipòfisi).
L’ejecció làctica és un reflex condicionat – està desencadenat per estímuls sensorials relacionats amb l’alletament.
5 FISIOLOGIA ANIMAL PARCIAL 2 El funcionament de la baixada de la llet ve donat pel propi procés d’alletament / munyiment / estímuls ambientals (s’estimula mecànicament). Partim d’una via nerviosa que va cap als nuclis paraventriculars o cap als nervis supraòptics. D’allà tornarà a la mama, l’exprimirà i la llet es veurà obligada a sortir a l’exterior. Aquest reflex és un reflex que es pot aprendre.
6 ...