LIMITACIONS EEII RESUM (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Fisioterapia - 1º curso
Asignatura fisioterapia basica aparato locomotor
Año del apunte 2017
Páginas 3
Fecha de subida 24/04/2017
Descargas 6
Subido por

Vista previa del texto

LIMITACIONS EN EEII LIMITACIONS MALUC ARTICULACIÓ COXOFEMORAL Tipus enartrosis: té tots els moviments. Seguim llei convex sobre còncau (convex: femur / còncau: coxal). End-feel: ferm (capsula lligamentosa) DESCENTRATGES: • • • ANTERIORITZAT: limitació en rotació interna EXTERNALITZAT/EXPULSIU: limitació en flexió i abd + rotació externa INTERN/PROTUSIU/PENETRANT: limitació flexií i add + rotació interna LIMITACIONS MANIOBRES FLEXIÓ MPS de flexió (0-140º) MPE de lliscament en sentit dorsal (volem estirar capsula posterior) MPS de extensió en decúbit contralateral EXTENSIÓ (0-20º) ABD (0-45º) ADD (0-30º) MPE de lliscament en sentit ventral (volem estirar capsula anterior) MPS en abducció MPE de tracció caudal (en abd el femur tira endins, hem d’elastificar la capsula interna per tant fem una tracció per fer espai) MPS en adducció decúbit supí MPE de tracció seguint el coll del fèmur (pura) . (En add el femur tira enfora per tant necessitem estirar la capsula lateral, amb l’eix del coll tirem el cap del femur enfora elastificant lateral) ROTACIÓ MPS per rotació externa INTERNA MPE de lliscament en sentit dorsal (si tenim limit de rotació interna volem estirar capsula posterior per tant tirem femur a posterior, ens passarà quan hi hagi un descentratge tan (0-35º) anterioritzat com penetrant) ROTACIÓ MPS per rotació interna EXTERNA (0-60º) MPE de lliscament en sentit ventral (En aquest cas la limitació es troba a la capsula anterior per tant fem lliscament cap a ventral, si hi ha descentratfe externalitzat aquest moviment quedarà afectat. Podriem fer una tracció caudal per guanyar espai) LIMITACIONS EN EEII LIMITACIONS GENOLL ARTICULACIÓ FEMOROTIBIAL Morfologicament és de tipus bicondilia, amb 3 graus de llibertat on hi actuen els meniscs que permeten moviments de rotació i abd-add a part de flexoextensió. Funcionalment és de tipus troclear, per tant té 1 sol grau de llibertat. Moviments de flexió i extensió entre la tíbia (superfície còncava) i fèmur (superfície convexa) Seguirem la llei Còncava sobre convex (còncau: tíbia / convex: fèmur) End feel articular: flexió tova (per la musculatura) i extensió ferma. LIMITACIONS FLEXIÓ (0-150º) EXTENSIÓ 0º MANIOBRES MPS cap a la flexió de genoll
 MPE cap a dorsal/posterior per elastificar anterior i guanyar flexió. MPS cap a la extensió
 MPE cap a ventral per elastificar posterior i guanyar extensió. LIMITACIONS TURMELL ARTICULACIÓ TIBIOPERONEO-ASTRAGALINA Articulació diartorisis troclear. Té 1 grau de llibertat: moviments de flexió i extensió. Segueix la llei còncava sobre convexa (còncau: tibioperone / convex: astràgal) End feel articular: ferm. La posició de repòs és de 10º de flexió plantar/extensió. LIMITACIONS MANIOBRES MPS en sentit de flexió MPE de lliscament cap a ventral (en flexió elastifiquem capsula posterior, per tant lliscament cap a anterior per guanyar aquest moviment. Com movem segment còncau anirem cap a contrari) EXENSIÓ/FLEXIÓ PLANTAR MPS en sentit extensió MPE de lliscament cap a dorsal ( en extensió elastifiquem 0-30/50º capsula anterior, per tant lliscament cap a posterior per guanyar aquest moviment) FLEXIÓ DORSAL 20-30º ARTICULACIÓ SUBASTRAGALINA Articulació tipus artròdia. Fa tots els moviments resumits en inversió i eversió. Segueix la llei convexa sobre còncau (convex: calcani / còncau: astràgal) End feel: ferm Té superficies esfèriques i cilindiques que prenen un funcionament particular a nivell biomecànic. LIMITACIONS EN EEII LIMITACIONS INVERSIÓ (FL+SUP+ADD) 0-30º EVERSIÓ (EX+PRON+ABD) 0-20º MANIOBRES MPS en sentit de inversió MPE de tracció calcani caudal MPS en sentit eversió MPE de tracció calcani caudal COMPORTAMENT DE VARO-VALGO VALGO: el pes del cos es recolza cap a medial provocant un desplaçament lateral de calcàni on l’astragal queda sortit medialment. Si tenim un pacient amb peu valgo haurem d’alinear el calcani cap a medial. Realitzarem un lliscament de calcani cap a medial. En aquests casos la capsula lateral ha quedat hiperelastificada i la medial escurçada. VARO: el pes del cos es recolxa cap a lateral, el calcani queda desplaçat a interior. Si tenim un pacient amb varo de peu haurem d’alinear el calcani cap a lateral per col·locar-lo paral·lel a la línia mitja de la cama. Ho farem amb un lliscament extern. En aquests casos la càpsula lateral ha quedat escurçada i la medial hiperelastificada. ...