Sessió 23-2-16 (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Periodismo - 2º curso
Asignatura Mètodes de Recerca en Comunciació
Año del apunte 2016
Páginas 3
Fecha de subida 29/03/2016
Descargas 7

Vista previa del texto

TEMA 2. PROCÉS D’INVESTIGACIÓ I LES SEVES ETAPES; APLICACIÓ EN COMUNICACIÓ (23/02/2016) Què és una recerca?  És - Una síntesi de descobriments - Contingut original - Amb aportacions de diverses fonts - Procedent d’una comunitat acadèmica o científica de recerca  - No és Un resum Una repetició d’idees Una sèrie de cites sense cap aportació pròpia Opinions personals Còpia sense reconèixer l’autoria (plagi) www.plagiarism.com  què es considera plagi i què no, com citar... (un recull no és plagi, sempre que citem l’autor a qui fem referència) Recerca Quantitativa i Recerca Qualitativa (I) Què són Quantitativa Qualitativa Empíric – analític Recerques crítiques Dades estadístiques Significat actor humà Significats objectius Significats intersubjectius Control de la realitat Processo de construcció social Uniformitat de conducta Reconstruir conceptes Enquestes, anàlisi de contingut, Entrevistes, grups de discussió, experiments...
observació...
Ex: índex d’audiència TV, opinions.
Cerca de significats i símbols Positivista Diferències Quantitativa Objectivitat Neutralitat Precisió Informatiu Replicabilitat* Representativitat Interpretativa (II) Qualitativa Subjectivitat Empàtic Riquesa Significatiu Proximitat Comprensió *que es pot fer molts cops i amb persones diferents, però sempre s’ha d’arribar al mateix resultat.
Diferents estils de recerca Marc Natural o artificial Disseny, tècnica i marc A priori teòric Mostreig Probabilístiques Interpretació Generalitzar Aplicació replicativa Dades mesurables i observables Estudi dels fets / casos Contrastar dades concretes Elements bàsics Contrastar dades concretes (III) Natural Emergent “opinàtic” Especificar Context, espai, entorn Captar sentit general Captar sentit general Tipologia d’investigacions: 1. Investigació pura pure research 2. Investigació acadèmica scholarly research 3. Investigació aplicada applied research 4. Investigació tècnica o comercial 5. Investigació de mercat El procés d’investigació Consisteix en un conjunt de fases successives d’indagació, cerca i prova que es troben relacionades entre elles. Té dues fases 1. Elaboració del projecte de recerca 2. Realització de la recerca Normalment, una investigació presenta el següent esquema: Un cop ha conclòs la recerca i el projecte ja està fet: a) Revisió i ampliació del marc teòric b) Disseny dels instruments d'anàlisi c) Recollida de les dades.
d) Anàlisi de les dades. Prova i elaboració d'instruments de recollida de dades definitiu i) Presentació de resultats f) Elaboració de conclusions g) Presentació i difusió de la recerca Tipus d’estudi:  Exploratori investiga un fenomen nou  Descriptiu estudi que es centra en tema tant complex que amb la seva sola descripció és suficient per fer-ne recerca  Explicatiu es pregunta el per què d’un fet, vol arribar a les causes  Correlacional compara 2 fenòmens Bibliografia obligatòria Del Río, O. y Velázquez, T. “Planificación de la inves4gación en Comunicación: fases del proceso”. Dins de: Mª Rosa Berganza Conde y José A. Ruíz San Román Inves,gar en Comunicación. Guía prác,ca de métodos y técnicas de inves,gación social en Comunicación. Madrid, McGraw-Hill, 2005, Cap. III: 43-76 Del Río, O. “El proceso de inves4gación: etapas y planificación de la inves4gación”. Dins de: Lorenzo Vilches (coord.) La inves,gación en comunicación. Métodos y técnicas en la era digital. Barcelona, Gedisa, 2011, Cap. 3:67-93 ...

Tags: