percepcio i atencio t1 (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Rovira y Virgili (URV)
Grado Psicología - 2º curso
Asignatura Percepció i Atenció
Profesor J.H.
Año del apunte 2017
Páginas 4
Fecha de subida 30/10/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

Psicologia Percepció i Atenció 1r Quadrimestre PERCEPCIÓ I ATENCIÓ Nocions preliminars INTRODUCCIÓ - Per què necessita explicació algo que fem de forma tan efectiva, fàcil i sense esforç? En quin sentit la percepció interessa a la psicologia? Què és percebre algo? Com definim la percepció? Per què necessita explicació algo que fem de forma tan efectiva, fàcil i sense esforç? Intuïció: Per veure es suficient amb obrir els ulls i mirar, per escoltar sol cal escoltar, etc. No hi ha ningun misteri.
Per tant, les coses poden ser diferents a com nosaltres ho percebem i ho intuïm? Científic: Com l’organisme passa del caos d’energia que ens envolta, al cosmos que percebem? - La Psicologia: Explica com obtenim representacions mentals (informació) del món a través de la energia que incideix sobre els nostres sentits. Com la percepció ens permet establir contacte (intencional) amb el món.
E.Brunswick: distingeix entre l’estímul proximal i l’estímul distal.
E. Proximal: efecte que una energía del mig produeix en un determinat receptor sensorial.
E. Distal: Objecte percebut (referent de l’estimul proximal) Com passem de la representació proximal (inicial) a la representació distal (percepció final)? Exemple.Visió: L’estímul distal es un aspecte de la realitat (objecte, propietat, etc.) que participa en la gènesis de l’estímul proximal. La llum que reflexa la superfície del objecte en qüestió (ex. arbre) incideix sobre els receptors de la retina, creant l’estímul proximal (patró d’excitació de cons i bastons semblant a l’arbre inicial).
Important: l’estímul proximal es una condició necessària per a la percepció, però el que acabem veient no és l’estímul proximal, sino l’estímul distal. En l’estímul proximal la informació de estímul distal es molt incompleta.
Psicologia Percepció i Atenció 1r Quadrimestre La relació entre estímul proximal (EP) i estímul distal (ED) no és biunívoca, es a dir, no es dona una correlació perfecta entre ells. El EP representa d’una manera molt indeterminada al ED.
Un EP pot estar lligat a més d’un ED i viceversa.
El problema invers: tenim que descobrir les propietats del ED a partir de la estimulació que arriba als sentits en forma de EP.
El EP és necessari però no suficient per la aprehensió consistent del ED.
Tradicionalment en psicologia: inferència inconscient H. Helmotz E. Brunswick J. Bruner Psicologia cognitiva: Existeixen una gran quantitat de processos (operacions o càlculs a nivell subdoxástico) que expliquen la transformació de una representació primitiva de l’estímul, en un altra molt més elaborada i enriquida.
La tasca de la psicologia científica és desentranyar els problemes que afronta l’organisme al percebre i explicar com els resol.
En que consisteix percebre? En l’ús diari, el que percebem són: diners, un paisatge, la gravetat de una situació, la sensació de felicitat, etc.
En tots els casos s’estableix una determinada relació entre el subjecte perceptor i un objecte percebut.
En quin sentit la percepció li interessa a la psicologia? La percepció connecta el nostre organisme amb el món físic en el que vivim. Per tant, com funció mental, ocupa un lloc central per a la psicologia.
Com tota funció mental, en la percepció, el tipus de relació entre el subjecte i l’objecte és molt peculiar, la diem relació intencional.
Intencionalitat: propietat més bàsica (general) que caracteritza lo mental, fonament de la distinció entre subjecte i objecte; tot acte o estat mental te una referència externa a ell mateix.
Psicologia Percepció i Atenció 1r Quadrimestre Quin tipus de funció mental és percebre? • Funcions cognitives Llenguatge Raonament Percepció Funcions conatives (orécticas) - Pulsions - Desitjos - Afectes • RELACIÓ intencional de caràcter predicatiu RELACIÓN intencional Jo (subjecte) crec que … (objecte) Jo (subjecte) percebo que…(objecte) CREENCIES PERCEPTIVES • (estat de coneixement) – Poden ser avaluades en terminis de Vertader/Fals (comprovant la correspondència entre el significat subjectiu i referent objectiu) Jo (subjecte) desitjo que… (objecte) Jo (subjecte) vull que… (objecte) DESITJOS (estats emocionals) No son semànticament evaluables. Se satisfan o no.
El que interessa a la psicologia de la percepció...
- Distincions en la relació intencional 1. Objecte material: el que intervé en la estimulació física dels sentits.
2. Objecte formal: significat per al subjecte.
Què és perceb? (objecte)  Dimensió extensional (món) Com què és perceb? (representació)  Dimensió intensional (coneixement) Per exemple: La relació que te Edip amb Yocasta “Siendo aún niña Yocasta se casó con Layo, rey de Tebas, del cual tuvo un hijo. Un oráculo anunció a Layo que su propio hijo lo mataría, por eso éste mandó matar a su hijo y echarlo a las fieras, pero Yocasta no llevó a cabo la orden de su marido. El Rey de Corinto acogió al hijo de Layo y lo crio como si fuera su propio hijo. Lo llamó Edipo.
Más tarde, Edipo abandonó Corinto para dirigirse a Tebas y en un incidente en el camino, mató a su verdadero padre, Layo. Después de que Edipo hubiera derrotado a la Esfinge que asolaba Tebas, la viuda Yocasta se casó con él” Psicologia Percepció i Atenció 1r Quadrimestre En quin sentit la percepció li interessa a la psicologia? En la percepció, la relació entre el subjecte-objecte esta materialitzada pels sentits.
Algo que no succeeix en el pensament o llenguatge.
Definició de percepció Activitat cognitiva de l’organisme que es dona a terme a través dels sentits i es produeix en presencia física de l’objecte.
1. ACTIVITAT COGNITIVA.
- Subjecte ACTIU. Construim l’ED a partir del EP.
Activitat mental INTENCIONAL. Els objectes formals tenen un referent.
PROCESSOS COGNITIUS diferents de processos AFECTIUS Activitat mental NO IMPLICA LA CONSCIÈNCIA.
2. A TRAVÉS DELS SENTITS - La percepció NO ÉS POSSIBLE SENSE ELS SENTITS.
Coneixement BÀSIC DEL MÓN. Connecta el món físic amb el mental.
D’aquest coneixement s’alimenten les demes funcions cognitives i de ell, també depenen en alguna mesura les emocions, els sentiments i afectes que promouen la conducta.
3. EN PRESÈNCIA DE L’OBJECTE - No hi ha percepció sense objecte. El món físic (incloent nosaltres) es el punt de partida de la percepció.
Altres tipus d’activitat cognitiva per exemple: recordar, imaginar, no requereixen la presència física de l’objecte. Està activitat no es perceptiva.
La al·lucinació a pesar de ser viscuda com una percepció, no es pot considerar una percepció autèntica perquè no hi ha objecte.
Una il·lusió perceptiva si es una percepció autèntica, encara que te com a resultat una falsa creença sobre les característiques de l’objecte.
Els receptors dels nostres sistemes sensorials son específics. No s’activen en qualsevol tipus d’energia, sinó que responen a uns tipus d’energia determinats.
...