Pràctica Sinapsis (2017)

Pràctica Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Psicología - 1º curso
Asignatura Fonaments de Psicobiologia I
Año del apunte 2017
Páginas 3
Fecha de subida 06/08/2017
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

Fonaments de Psicobiologia I Oliwia Ciurlej Pràctica Sinapsis 1. En el nucli A, hi ha tres neurones (1,2 i 3) que estableixen sinapsis sobre la neurona 4.
a) Des d’un punt de vista funcional, quin tipus de neurona és la neurona 4? i la neurona 1? Neurona 4 → Es tracta d’una interneurona ja que va d’un nucli a un altre. Podem deduir que és una neurona de projecció (multipolar Golgi I), ja que té l’axó llarg i això li permet transportar informació a grans distàncies.
Neurona 1 → És una interneurona ja que transmet informació d’una neurona a una altra. Específicament, és local (multipolar Golgi II).
b) Quin és l’efecte més probable de cada una d’elles sobre la neurona 4 (excitador o inhibidor)? Justifica la teva resposta.
Tenint en compte el lloc de contacte: Neurona 1 i 3 → Hi ha una sinapsis axodendrítica i, per tant, tindrà un efecte excitador.
Neurona 2 → Hi ha una sinapsis axosomàtica així que l’efecte serà inhibitori.
c) Què creus que passarà en la neurona 4 si s’activen al mateix temps les neurones 1 i 2? Quin procés d’integració sinàptica es produirà? Arribaran informacions excitadores (PEPs) i inhibidores (PIPs), produint una sumació espacial.
1 Fonaments de Psicobiologia I Oliwia Ciurlej d) Quan la neurona 4 transmeti informació a la 5, quins canals s’obriran a la membrana postsinàptica, i de quin tipus? És una sinapsis axosomàtica i, per tant, es produirà una inhibició. Aquesta afectarà els canals actius dependents de lligand del clor o del potassi, que produiran una hiperpolarització.
2. En quines de les següents condicions és probable que el circuit del nucli B quedi inhibit? La neurona 4 ha d’estar activa ja que és axosomàtica (tenir un potencial d’acció, lo qual permetrà alliberar el neurotransmissor). Justifica la teva resposta: a) Si s’activa molt la neurona 1 del nucli A.
La neurona 1 és excitadora així que activarà la neurona 4, i com que la sinapsis entre la neurona 4 i 5 és axosomàtica, es produirà una inhibició.
b) Si s’activa molt la neurona 2 del nucli A.
La sinapsis entre la neurona 2 i 4 és axosomàtica, així que la neurona 2 inhibirà la 4.
c) Si s’activen al mateix temps les neurones 1 i 2 del nucli A.
Es produirà una integració de PEP i PIP.
3. Què hauria de passar per tal que s’activés el circuit del nucli B? Actuació de les projeccions del nucli C (neurona 5 → excitadora) o inactivació de la neurona 4 (per exemple, quan fa sinapsis amb la neurona 2).
4. Quin tipus de sinapsis, segons el lloc de contacte, estableix la neurona 7 sobre la 6? La neurona 7 provocarà una inhibició presinàptica.
a) Quin efecte ha de tenir l’activació d’aquesta sinapsis per tal que quan s’activi la neurona 6 tingui un efecte inferior al normal sobre la neurona 5? Si la sinapsis entre la neurona 6 i 5 és excitadora la 5 s’activarà; però la sinapsis entre la neurona 6 i 7 és inhibitòria, per tant, si aquesta també produeix un estímul, provocarà una inhibició d’aquesta (inhibició presinàptica). Bloquejarà l’entrada de calci presinàptics.
b) En què es diferencia l’efecte que tindrà l’activació de la neurona 7 sobre la neurona 5, del que tindrà l’activació de la neurona 4? L’activació de la neurona 7 sobre la 5 provocarà un PEP més petit, però la neurona 5 s’activarà; al contrari que l’activació de la neurona 4 ja que aquesta sobre la 5 provocarà una inhibició. Per tant, no es produirà cap activació.
2 Fonaments de Psicobiologia I Oliwia Ciurlej c) Què passaria si la terminal de la neurona 6 no tingués heteroreceptors? Si no té heteroreceptors, en produir-se una activació de la neurona 7, aquesta no serà capaç d’activar la membrana de la 6 ja que no presentaria afinitat.
5. Suposem que l’activació de la neurona 1 del nucli A fa que es produeixin potencials d’acció en la neurona 4, la qual cosa fa que es produeixi un PIP en la neurona 5 del nucli B. Quin efecte tindrà l’aplicació de les següents substàncies: a) Una substància que bloqueja els canals de calci controlats per voltatge, aplicada sobre la neurona 4.
No s’allibera el neurotransmissor i no hi ha efecte en la neurona 5 (desapareix el PIP). Sense el calci, la neurona 4 no estarà activa i, per tant, la 5 mai produirà un PIP.
b) Tetrodotoxina (bloqueja els canals de sodi controlats per voltatge) aplicada sobre la neurona 4.
En la neurona 4 no es podrà produir un potencial d’acció, impedint així l’entrada massiva del sodi. El potencial d’acció no podrà ser transmès fins la neurona 5.
c) Tetrodotoxina aplicada sobre la neurona 5 del nucli B.
No hi ha cap canvi ja que el PIP de la neurona 5 depèn del clor o del potassi.
6. Quines conseqüències podria tenir sobre la neurona 5 el fet que augmentés la concentració extracel·lular de potassi en el nucli C? Hi haurà menys diferència de concentració entre l’interior i l’exterior de la membrana.
Les forces elèctriques necessàries per contrarestar les forces químiques seran més petites i, per tant, el potencial d’equilibri serà menys negatiu. Com a conseqüència, el potencial de membrana serà també menys negatiu i serà més fàcil que tingui lloc una descàrrega llindar, augmentant la possibilitat de que la neurona 6 tingui efecte sobre la 5.
3 ...

Tags: