Examen 2006 practica (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Rovira y Virgili (URV)
Grado Administración y Dirección de Empresas - 2º curso
Asignatura MOF
Año del apunte 2015
Páginas 1
Fecha de subida 04/01/2015
Descargas 3
Subido por

Vista previa del texto

MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES CE, ADE i ECO PRÀCTICA 2 DE SETEMBRE DE 2006 Alícia, una jove empresària propietària d’un negoci familiar de venda de productes ecològics, vol ampliar el negoci oferint un nou servei als clients d’assessorament en nutrició. Els dos primers mesos oferirà aquest servei de forma gratuïta i, a partir de llavors, estima uns ingressos mensuals i vençuts de 400 euros que es mantindrien constants fins al cap d’un any d’iniciat el nou servei. Per altra banda ha estimat que posar en marxa el nou servei només li representaria unes despeses de publicitat i de papereria que faria efectives en un únic pagament en el moment d’iniciar el nou servei.
Per poder fer front a una part de les despeses inicials l’Alícia descompta una remesa d’efectes comercials amb les característiques següents: Nominal 300 € 400 € 600 € Venciment 30 dies 60 dies 90 dies Tant de descompte 5% 6% 6’5% En aquest moment l’Alícia viu en un pis de lloguer però desitja comprar-se un petit apartament. És per això que és titular d’una llibreta habitatge en la qual ha fet fins avui tres ingressos: el primer en el moment de l’obertura de la llibreta, just fa dos anys; el segon ingrés el va realitzar fa vuit mesos; i el tercer fa dos mesos. Tots els ingressos els ha fet del mateix import, 4.000 €. Avui farà un altre ingrés amb el líquid que obtingui d’una operació repo que finalitza avui.
Quan l’Alícia porta al descompte els efectes, l’entitat financera li proporciona informació relativa a dos plans de pensions: A) Un pla amb aportacions mensuals, anticipades i constants B) Un pla amb aportacions mensuals i vençudes que hauria d’anar incrementant anualment en un 3% acumulatiu Se us demana: a) Suposant un interès de valoració del 5% efectiu anual, quina és la quantitat màxima que pot destinar avui a les despeses de publicitat i papereria si vol que a partir del primer any el nou servei comenci a produir beneficis? (1’5p) b) Líquid obtingut amb el descompte de la remesa d’efectes si se sap que en tots els casos hi ha unes despeses de negociació del 0’5% del nominal. (1’5p) c) Plantegeu l’equació que permetria calcular el cost, expressat en tant d’interès efectiu anual, al qual ha resultat el descompte dels tres efectes conjuntament. (1p) d) Si el líquid obtingut avui, en finalitzar l’operació repo ha estat de 800 € i se sap que l’operació es va pactar a 2 mesos a un tant del 4%, quina va ser la quantitat invertida en l’operació repo? (1p) e) Quantia acumulada en la llibreta habitatge, després de fer l’ingrés d’avui si aquest producte ha rendit un 2% efectiu anual durant el primer any i un 2’5% efectiu anual aquest últim any. (1’5p) f) Tenint en compte que l’Alícia obriria el seu pla de pensions just quan complís 35 anys per al qual s’estima una rendibilitat mitjana del 5% efectiu anual: f.1) Quina seria la quantia acumulada en el pla A) quan complís els 65 anys si l’aportació mensual fos de 85 €? (1’5p) f.2) Quina seria la quantia acumulada en el pla B) quan complís els 65 anys si l’aportació mensual durant el primer any fos de 60 €? (2p) ...