Teratogènia (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Farmacia - 4º curso
Asignatura Farmàcia clínica i Atenció Farmacèutica
Año del apunte 2014
Páginas 3
Fecha de subida 22/03/2016
Descargas 2

Vista previa del texto

SUBSTÀNCIA  TERATÒGENA:  Esta  present  durant  els  períodes  crítics  del  desenvolupament  fetal  i  es  capaç  de  produir  malformacions.  ELS  MEDICAMENTS  NO  SÓN   LES  ÚNIQUES  SUBSTÀNCIES  TERATOGENIQUES.     Categoria   Característiques  dels  fàrmacs   Exemples   Administració   Alternatives   Alteració  al  fetus   Classificació  per  la  FDA  en  funció  del  risc  potencial  de  teratogènesi.  Es  basa  en  estudis  observacionals  (cohorts..)  o  animals  però  no  clínics  humans  ja   que  no  existeixen  per  qüestió  d’ètica.   Exempts  de  risc   Complex  vitamínic   si       A   Amoxicilina,   No  evidència  de  risc  en  humans   si       B   ampicil·lina,  sucrafalat   Beta  block   Només  si  benefici   El  risc  no  pot  ser  despreciat       C   Medicaments  nous   justifica  al  risc.   Àc.  Valproic       IECAs   Altres   Displasia  tubular   Tractament  de     antihipertensius   distal   Evidència  positiva   malaltia  greu  o   D   Carbamazepina       situacions  limits   Anomalies   Warfarina   Heparina   esquelètiques,   hipoplàsia  nasal   Altres  per  acnè  o   Contraindicats  en  embarassades    o   Retinoics   Alteracions  SNC  i  CV   No  es  donen  o  es   psoriasi   que   p uguin   q uedar-­‐se   X   posen  AC   embarassades.   Talidomida   Altres  per  la  lepra   Reducció  extremitats   Un  mateix  medicament  pot  estar  en  2  categories  segons  la  situació  o  via  administració.     Malaltia   Etapa   Etiologia   Tract.  Higenic-­‐dietet   Tract.Farmacologi c   Antiemètics  1a   elecció  (CAT  B)   Nàusees  i  vòmits   Primeres  8-­‐16  setm.   Canvis   hormonals   Menjar  poc  i  freqüent     Evitar  menjar  grassos   Antihistamínics  2a   No  estirats  desprès  de   elecció  (D  baix.  I   menjar   poc  temps)   Només  si  persisteix   Pirosis  i   dispèpsia   3r  trimestre   Menjar  poc  i  freqüent   Augment  de  P   Evitar  menjar  grassos   intrabadominal,   Elevar  capçal  llit   dismin.  To   No  menjar  abans  de   esfínter   dormir   esofagic     Tract.  Desprès  del   1r  trimestre,  x   evitar  l’us  excessiu.     Exemples   Altres   Medozina       Dimenhidrat   No  al  final  xq  efecte   oxitoxic   Prometazina       Tietilperazina     Metoclopramida     Sucrafalat,  hidròxid   d’Al     millor   IBP,  Ranitidina   Pitjor   Antiàcids   Antiulcerosos     Dèficit  de   piridoxina   Refredat   Anèmia   ferropènica   Dèficit  ac  folic   Dèficit  iode       2-­‐3r  trimestre   tots   Sobretot  3r  trimestre   Important  1r   trimestre   Embaràs  i  lactancia     Associat  a  a   nausees       Augmenten   requeriments   sobretot  3r   trim:  6mg   Provoca   defectes  en  el   tub  neural  fetal:   -­‐Cervell:   anencefalia   -­‐Columna:   espina  bífida         Doxilamina  +   piridoxina       NO  ES  RECOMANEN  PREPARATS   Fenilefrina,   clorfenamina  ,  AAS,     Pertanyen  a  CAT  C   Paracetamol  o  preparats  tòpics       Tos:  xarop  simple   Mel  o  dextrometorfà   Suplements  de  ferro  a  partir  del  2n   trimestre  en  dejú       Sals  fèrriques:   tenen  menys  Fe   elemental  i  s’abs   pitjor   Millor  sals  ferroses  que     fèrriques   INTERACCIONS:   Dism  abs:   Tetraciclines  i   antiàcids   Cafè  té  llet   Grup  de  risc:  amb  antecedents  /dones   epilèptiques   4mg/dia  abans  de   concepció  i  1r  trim.     No  grup  de  risc:  no  antecedents   0,4  mg/dia  1  mes   abans  de  concepció  i  1r   trim.           Suplements  de  iode     REGLES  DE  DOSSIFICACIÓ  EN  PEDIATRIA   NOM   ESTABLIMENT  SEGONS   CLASSIFICACIONS   Edat  i  dosi  d’adult:  equació   empirica   Modifica  la  dosis  fins  els  12  anys   4  subgrups:  0-­‐20  setm/  20-­‐52   detm/1-­‐9anys/  10-­‐19  anys   1  grup   3  grups:   general/antimicrobians/Fcs  mal   tolerats   Basades  en  l’edat   Sagel   Young   Evans   Divideix  la  dosi  d’adult/20   Basades  en  la  superficie  corporal     Dosi  d’adult  escalant  amb  el  Pes   corporal,  altura  i  a  través  d’una   línia  (nomograma)  s’obté  la   superfície.   *altura  adult  estàndard:         1,74  m2       Basades  en  el  pes     Dosi  i  pes  d’adult   *pes  adult  estàndard:  70  kG     ...