Tema 17. Transport d'oxigen i de diòxid de carbon (2015)

Apunte Español
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Medicina - 2º curso
Asignatura Fisiologia Humana
Año del apunte 2015
Páginas 4
Fecha de subida 23/02/2015
Descargas 19
Subido por

Vista previa del texto

Tema 17. Transport d’oxigen i de diòxid de carboni 1. TRANSPORT D’OXIGEN A la sang dels mamífers trobem que un 5% de l’oxigen que necessitem circula dissolt per pressió en el plasma mentre que el 95% restant ho fa unit a l’hemoglobina.
L’oxigen dissolt depèn del coeficient de solubilitat del vas i la seva pressió parcial i sol ser d’uns 0,03 mL O2 per cada 100 mL de sang. L’hemoglobina per contra, tenint en compte que un gram d’hemoglobina transporta 1,35 mL d’O2 i que hi ha 15 g d’hemoglobina per cada 100 mL de sang, trobem que transporta 20,3 mL d’oxigen per cada 100 mL de sang.
Hemoglobina i mioglobina L’hemoglobina és una proteïna formada per quatre cadenes, cada una de les quals presenta un grup hemo amb un ferro al que es pot unir una molècula d’oxigen. Alguns animals com els llamprees, uns peixos molt primitius presenten hemoglobina amb un sol grup hemo. Els humans i altres animals, a més d’hemoglobina disposem de mioglobina a nivell de teixit muscular que permet l’emmagatzematge de l’oxigen. Aquestes dues molècules es diferencien per una corba de saturació diferent.
La pressió parcial d’oxigen condiciona l’oxigen dissolt i és alhora proporcional a l’hemoglobina saturada seguint una distribució sigmoide. Observem que amb un pressió parcial d’oxigen d’entre 100 i 60 la saturació d’hemoglobina no pateix canvis bruscos, però que si la pressió parcial d’oxigen és inferior a 60 hi ha un ràpid descens de la saturació provocant una situació d’hipoxèmia.
La p50 és aquella pressió a la qual un 50% de l’hemoglobina està saturada i permet determinar la situació de la corba, és a dir, més a la dreta o més a l’esquerra. En general la corba es desplaça cap a la dreta si la pCO2 puja, si el pH es torna àcid i amb la febre. Aquest desplaçament implica que l’oxigen es capti més dificultosament al pulmó però que s’alliberi més fàcilment al teixit.
Conceptes important del transport de gasos Alguns conceptes importants del transport de gasos són:      Contingut d’oxigen Oxigen total a la sang resultat de la suma de l’oxigen dissolt i l’oxigen combinat amb l’hemoglobina. Podem parlar de contingut de sang arterial, contingut de sang venosa i contingut de sang mixta.
Aport d’oxigen Oxigen transportat i disponible pels teixits perifèrics.
Consum d’oxigen Oxigen consumit pels teixits. És el valor oposat a l’aport d’oxigen.
Coeficient d’extracció d’oxigen Relaciona l’aport i el consum d’oxigen. Expressa l’oxigen retirat pels teixits perifèrics.
Fracció d’extracció d’oxigen Expressa el percentatge d’oxigen extret pels teixits perifèrics.
Bioenergètica tissular La bioenergètica tissular estudia la com d’eficient és un múscul en diferents situacions. En les gràfiques següents es mostren subjectes sans i amb MPOC entrenats i sense entrenar.
S’estudia la relació entre l’oxigen requerrit i l’augment de la càrrega alhora que diferència a isocàrrega, és a dir, el consum amb una mateixa càrrega.
S’observa que a isocàrrega les persones sanes consumeixen una quantitat menor d’oxigen i que l’entrenament, si bé no modifica massa la projecció, permet superar càrregues majors.
Respiració en animals Els ocells utilitzen els mateixos músculs per volar i per respirar i per aquest motiu presenten uns sàculs aeris que els permet l’emmagatzematge de l’oxigen. Quan inspiren l’oxigen omple el sistema respiratori i aquest sàculs i l’aire emmagatzemat l’espiren a través dels parabronquis.
Els animals aquàtics presenten les brànquies, unes làmines horitzontals i verticals que permeten l’intercanvi gasós en funció de la pressió parcial d’oxigen a l’aigua i al seu interior.
De manera general s’observa que a major mida d’un organisme, major és el seu consum d’oxigen i major és també nombre d’alvèols.
Problemes relacionats amb el transport de gasos L’anèmia es produeix per una disminució dels nivells d’hemoglobina que provoquen insuficiència respiratòria per la incapacitat de transportar oxigen. De manera inversa, un nombre elevat d’hematies amb una eficiència igual dels teixits permet realitzar un treball superior.
El monòxid de carboni és un gas molt perillós que provoca intoxicació per una afinitat a l’hemoglobina 250 vegades superior a la de l’oxigen. La unió és competitiva i per poca que sigui la pressió parcial a l’atmosfera s’uneix a l’hemoglobina desplaçant l’oxigen.
La metahemoglobina és un tipus d’hemoglobina anòmala que es troba de manera normal en una proporció del 2% però que de manera patològica pot assolir representar percentatges majors com a resultat d’un factor hereditari o de determinats fàrmacs. En aquestes molècules el ferro està com a ferrós en lloc de fèrric i no pot lligar a l’O2.
2. TRANSPORT DE DIÒXID DE CARBONI El diòxid de carboni es troba dissolt (7%), lligat a l’hemoglobina (23%) i com a àcid carbònic (80%) per acció de l’anhidrasa carbònica, un enzim localitzat als hematies.
L’efecte Haldane és una propietat de l’hemoglobina consistent en que l’hemoglobina deoxigenada té més afinitat pel CO2 mentre que l’hemoglobina oxigenada té més afinitat per l’O2 i menys pel CO2. La saturació de l’oxigen, per tant, té la capacitat de desplaçar la corba de diòxid de carboni en sang.
Influències del diòxid de carboni en l’equilibri àcid-base El pH de la sang és important que es mantingui estable entre uns valors de 7,35 i 7,45.
Modificacions d’aquests valors provocaran alcalosis o acidosis que poden tenir un origen metabòlic o respiratori.
 Acidosi respiratòria L’eliminació de diòxid de carboni és insuficient per una hipoventilació. Les causes poden ser:  Malaltia pulmonar Consum de drogues (barbitúrics) Malaltia neuromuscular Lesió del SNC Acidosi metabòlica El sistema renal no elimina els àcids del cos i aquests s’acumulen. Causes: - Diabetis mellitus (creació de cossos cetònics) Insuficiència renal Acidosi làctica Diarrees (pèrdua d’electròlits i líquid alcalí) Per solucionar l’acidosi metabòlica l’organisme accelera la respiració.
 Alcalosi respiratòria S’elimina massa diòxid de carboni com a conseqüència d’una hiperventilació. Pot solucionar-se respirant dins d’una bossa. Algunes possibles causes sónCauses:  Ansietat Febre Malaltia pulmonar Lesió del SNC Alcalosi metabòlica El sistema renal elimina més àcid del que hauria d’eliminar provocant una retenció excessiva de bicarbonat. També pot donar-se una producció insuficient de diòxid de carboni. Causes: - Vòmits (es perd HCl) Diürètics (s’eliminen ions que afavoreixen l’alcalosi Sonda nasogàstrica Ingestió àlcalis (substàncies com l’amoníac) ...