Neuroanatomia Tema 11: SISTEMA LÍMBIC COMPLET (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Psicología - 1º curso
Asignatura Fonaments de Psicobiologia II: neuroanatomia
Año del apunte 2016
Páginas 4
Fecha de subida 04/05/2016
Descargas 12
Subido por

Vista previa del texto

Clàudia Ribas TEMA 11: EL SISTEMA LÍMBIC 1. Concepte i consideracions generals El 1937, Papez va proposar un circuit cerebral per explicar les emocions. Aquest circuit estava format per unes estructures cerebrals situades a la regió medial, formant una anella.
Posteriorment, MacLean va ampliar les estructures (per exemple l'amigdala) va proposar el terme “sistema límbic”.
Actualment, el sistema límbic es considera com un conjunt d'estructures majoritariament interconnectades sitaudes a la regió medial cerebral i que estan relacionades amb emocions, aprenentatge i memòria.
Dins del sistema límbic hi ha estructures de 2 parts important del prosencèfal: • telencèfal ◦ escorces cingulada, orbitofrontal i parahipocampal ◦ formació hipocampal ◦ amigdala (complex amigdloide) ◦ àrea septal i nucli accumbens • diencèfal ◦ nuclis talàmics: anteriors i dorsomedial ◦ nuclis hipotalàmics: cossos mamil·lars, hipotàlem lateral.
Les 2 estructures clau del sistema límbic són l'hipocamp i l'amigdala situades a la regió medial del lòbul temporal. Aquestes estructures estan envoltades per la circumvolució parahipocampal.
L'amigdala (emocions) està situada més anteriorment que l'hipocamp (aprenentatge i memòria).
L'escorça límbica és escorça d'associació polimodal i té 3 parts: • l'escorça parahipocampal → relacionada amb aprenentatge i memòria.
• l'escorça orbitofrontal → situada a la part ventral del lòbul frontal i relacionada amb emocions (processos/aspectes afectius).
• l'escorça cingulada → relacionada tant amb processos emocionals com amb mèmoria.
Clàudia Ribas 2. Formació hipocampal La formació hipocampal està formada per 3 regions: • hipocamp propiament dit • gir/circumvolució dentat • subiculum De la formació surten uns axons que s'anomenen fimbria i un cop finalitzat l'hipocamp, la fimbria s'ha fet més gruixuda (fòrnix). La majoria d'aquests axons finalitzen als cossos mamil·lars.
El fòrnix és la principal vía de sortida de l'hipocamp i connecta aquest amb estructures subcorticals.
Els 2 fòrnix es connecten mitjançant la comissura del fòrnix que fa la funció de comunicar els 2 hipocamps.
La formació hipocampal rep la major part de la informació de la neoescorça.
Aspectes funcionals • Consolidació de la memòria → procés pel qual la memòria a curt termini es converteix en memòria a llarg termini (memòria duradora).
Aquest procés té lloc a l'hipocamp i aquesta funció es va posar de manifest en el cas de H.M: ◦ Extirpació de l'hipocamp per problemes epilèptics, el que va comportar amnèsia anterògrada (incapacitat per formar nous records).
◦ Va afectar a la memòria declarativa o explícita (memòria per les experiències personals, i Clàudia Ribas pels coneixements i dades general. Tots aquests records que poden ser evocats de forma conscient), però no a la memòria procedimental. Això va afirmar que l'hipocamp no està relacionat amb la memòria procedimental.
• Orientació i memòria espacial → capacitat d'orientar-nos i recordar les pistes orientals que ens guien. Es va posar de manifest en uns estudis en animals on es va afirmar que les cèl·lules de lloc permeten crear mapes cognitius.
En resum, s'ha d'associar a l'hipocamp amb la memòria (consolidació i orientació).
3. Complex amigdaloide L'amigdala està situada a la part medial del lòbul temporal, una mica més endavant de l'hipocamp.
L'amigdala està formada per diversos nuclis: • nuclis corticomedials ◦ formen part de l'escorça olfactòria primària, per tant, NO formen part del sistema límbic ◦ reben informació olfactòria.
• nucli central • complex basolateral part del sistema límbic Aspectes funcionals • Processament d'informació olfactòria (nuclis corticomedials).
• Assignació de contingut emocional als estímuls (amígdala basolateral) i elicitació de respostes emocionals (nucli central).
• Aprenentatge emocional (por condicionada) → la major part de les pors que tenim són apreses.
• Modulació de la memòria amb contingut emocional → fa que les experiències emocionals es recordin més que les experiències neutres.
Per tant, l'amigdala està relacionada amb emocions.
Clàudia Ribas 4. Escorça orbitofrontal • Cas Phineas Cage ◦ Abans de la lesió era seriós, equilibrat, responsable, respectuós.
◦ Després, es va tornar capritxós, desinhibit, desconsiderat, indiferent a les reaccions dels altres i a les conseqüències de la seva conducta.
Aspectes funcionals • Emocions socials (elaborades; com per exemple la culpa, tristesa) i control emocional.
• Percepció dels valors de recompensa i càstig.
• Integració de les emocions al processament cognitiu (important a l'hora de prendre i planificar decisions).
• Desenvolupament de valors ètics i socials, i conducta moral.
...