T.16 farmacologia (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Girona (UdG)
Grado Enfermería - 2º curso
Asignatura farmacologia
Año del apunte 2016
Páginas 3
Fecha de subida 14/09/2017
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

Tema 16: Tractament osteoporosi.
OSTEOPOROSI •Malaltia de tipus metabòlic que afecta al sistema músculo-esquelètic •Es caracteritza per ! densitat òssia i alteracions microscòpiques del teixit ossi que predisposen a fx espontànies o per un traumatisme mínim: fx patològiques, dorso lumbalgia mecánica per aixafament cossos vertebrals(¡ •Classificació:PRIMÀRIA Tipus I o postmenopàusica Tipus II o senil SECUNDÀRIA Factors de risc: Edat >65 anys Sexe femení Ús d’alguns fàrmacs: ex. glucorticoïdes IMC<19-20 Caigudes en l’últim any Menopausa (especialment la precoç) Cifosis, pèrdua d’alçada TRACTAMENT: Té com a objectius evitar o reduir fractures, evitar pèrdua de massa òssia, millorar la simptomatologia i evitar noves fx si s’han produït TIPUS DE TRACTAMENTS ALTRES TRACTAMENTS: RALOXIFÈ TERIPARATIDA SUBCUTÀNIA CALCITONINA SUPLEMENTS ORALS DE CALCI CALCI: 1.Cal comprobar que la ingesta de Ca diària és la necessària 2.Cal corroborar que no hi hagi interaccions amb altres fàrmacs o aliments que disminueixin l’absorció de calci.(qui no lo nesi tetraciclines) 3.Cal administrar suplements de calci 4.Efectes indesitjables: restrenyiment, dispèpsia, nàusees ALERTA !!! Adm. IV fins a 200mg/100ml (Ca²⁺ irrintant VITAMINA D: La vit D associada a Calci↓la incidencia de fractura de maluc i la no vertebral en la población gran.
Dosi recomanada en persones grans: 400-800 UI/dia Efectes adversos: anorèxia, nàusees, vòmits, diarrea Fàrmacs:CALCITRIOL gotes 100mcg/ml COLECALCIFEROL 2.00Ui/ml BIFOSFONATS •Inhibeixen la resorció òssia. Inhibeixen el reclutament i la funcionalitat dels osteoclastes o bé indueixen la seva apoptosi.
•Anàlegs del pirofosfat.
ORALS: ALENDRONAT RISEDRONAT CLODRONAT ETIDRONAT ENDOVENOSOS: IBANDRONAT ZOLENDRONAT PAMIDRONAT CARACTERÍSTIQUES: •Biodisponibilitat oral baixa •Cal administrar-los en dejú, i mantenir-se dret durant 30 minuts.
•Precaució dels efectes GI si es combinen amb AINEs •Disminuir la dosi en IR •Efectes indesitjables: gastrointestinals, (dispepsia ,dolors abdominals ,flatulència,..), dolors musculars, cefalees, sd.pseudogripals (risedronat a dosis altes), oculars, (conjuntivitis, iritis, escleritis) osteonecrosis mandibulars.
•Cal revaluar el tractament cada 5 anys per tal de corroborar la continuïtat del tractament. RISC DE FRACTURES ATÍPIQUES Vacances terapèutiques •Concepte introduït pels Bifosfonats •Relacionat amb aparició efectes a llarg termini.
•Cal plantejar: El beneficies perllonga més enllà de 5 anys? I els riscos augmenten? Augmenta el risc de fractura quan s’interromp el tractament? Inh. Selectiu RECEPTORS ESTROGÈNICS: RALOXIFÈ: •És un modulador selectiu del receptor estrogènic.
•Eficàcia en fractures vertebrals en dones < 65anys •Efectes indesitjables : Fogots Rampes a EEII Edema perifèric ,Trombo embolisme venós Síndrome gripal •Contraindicació: Antecedent de tromboembolisme venós IR greu (MDRD < 30) Càncer actiu d'endometri o mama Hepatopatiao colèstasis CALCITONINA ( s’ha deixat de donar) INDICACIO: PEL DOLOR •Via intranassal (més freqüent), SC i IM •Ben tolerada pel pacient •↓resorció òssia però és menys eficaç que els bifosfonats •Analgèsic en fractures vertebrals •Cal conservar-lo a la nevera •Es recomana administrar-lo a la nit per ↓ les nàusees i vòmits.
•Efectes indesitjables: •rinitis, •envermelliment de la pell (facial o part superior del cos) als 10 minuts •dolor musculo-esquelètic, … NOMES EN CASOS DE CURTA DURADA, POSSIBLE FACTOR QUE INCREMENTA ELS RISC DE TUMORACIONS.
Parathormona(PTH) •Estimulala formació òssia •Durada tte: inferior als 18 mesos •Cost molt elevat •Indicació:en prevenció 2º si hi ha hagut fracàs terapèutic o contraindicació a les alternatives prèvies i presenta una DMO molt baixa (T-score<4DE).
•Efectes indesitjables: Dolor i Rampes EEII Hipercalcèmia Mareig, cefalea, vertigen Trastorns gastrointestinals ...