SÍNDROME DE PÈRDUA DE FORÇA MUSCULAR (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Enfermería - 1º curso
Asignatura fisiopatologia
Año del apunte 2016
Páginas 3
Fecha de subida 01/04/2016
Descargas 8
Subido por

Vista previa del texto

FISIOPATOLOGIA | Mireia Roca-Terry Aragüés SÍNDROME DE PÈRDUA DE FORÇA MUSCULAR v DEFINICIÓ: Síndrome que té moltes causes, la més freqüent la vascularà Ictus.
• • Creació i coordinació del moviment muscular.
ü Sistema motor (S. Piramidal i extrapiramidal).
ü Cerebel: Coordinació moviments.
ü Sistema vestibular: Coordinació moviments.
ü Sistema sensorial: Sensibilitat i aporta informació.
Sistema motor ü Sistema piramidal: Feixos piramidals. Concepte important: Saber si la lesió es troba a la 1a o 2a motoneurona. La 1a motoneurona es troba a l’encèfal i la 2a motoneurona a la medul·la espinal.
ü Sistema extrapiramidal. Ex: Parkinson, Corea...
v SIGNES I SÍMPTOMES SEGONS LA MOTONEURONA LESIONADA: 1a motoneurona àRealitzar TAC o ressonància.
1. Primer es produeix una paràlisi flàccida ( cau l’extremitat).
2. Consegüentment una paràlisi espàstica( músculs contracturats). Hi ha hipertonia, hiperreflèxia i apareixen reflexes anormals: Signe de Babinsky), Signe de Clonus (hi pot haver atròfia tardana però per desús).
Signe de Babinski(def.): és l'extensió dorsal del dit gros del peu i obertura dels altres dits en resposta a l'estimulació plantar del peu, signe característic de lesió de la via piramidal.
Signe de Clonus(def): Contraccions musculars repetitives i rítmiques a l’estirar-se certs grups musculars. Té lloc quan el SNC deixa temporalment d’inhibir el reflexe tendinós profund i es produeixen fortes contraccions en l’exploració del turmell, ròtula i canell.
2a motoneurona: àProblema de la medul·la espinal o dels nervis raquidis.
1. Paràlisi flàccida (NO espàstica).
2. Hipotonia 3. Reflexes disminuïts 4. Atrofia i fasciculacions.
Fasciculacions(def.): Contracció involuntària de diverses fibres musculars que són innervades per un sol filament nerviós. Indiquen lesió en 2ª motoneurona.
v EXPLORACIÓ: • Inspecció: Atròfia/ hipertròfia o fasciculacions de la llengua. Ex: ELA( Escleròsi Lateral Amiotròfica).
• Força muscular: Interessa veure la distribució de la pèrdua de força. Si afecta una sola extremitat(mono); quan la lesió agafa mig cos(hemi); pèrdua de força de les dues extremitats inferiors(para); pèrdua de les quatre extremitats(tetra).
Mirant la distribució de la pèrdua de força podem saber el tipus de lesió.
La pèrdua de força a mig cos sempre és contra lateral a l’àrea on hi ha la lesió.
• Percussió: Miotonia( contracció muscular al picar el múscul).
FISIOPATOLOGIA | Mireia Roca-Terry Aragüés VP: Via Piramidal.
N-M: Unió nervi i múscul.
Signe de Gowers( Def.): La persona trepa sobre la seva extremitat per a poder pujar.
SINDROME SENSITIU (Cal entendre-les com a conjunt amb els síndromes motors).
• • Sindrome irritatiu= SIGNE PER EXCÉS.
ü Neuràlgia ü Hiperpatia Sindrome deficitari= SIGNE PER DEFECTE.
v SEGONS ON HI HA LA LESIÓ: • Mononeuropatia: S’afecta un sol nervi( traumatisme, compressió...). Buscar causa local.
• Polineuropatia: S’afecten diversos nervis( diabetis, urèmia, alcohol...).
• Multineuropatia: Quan s’afecten les mans.
(vasculitis...).
• Radiculopatia: Afectació del nervi a al sortida de l’arrel nerviosa, és a dir, de la columna. ( hernia discal, zòster...) • POLIRRADIOCULONEUROPATIA: Afectació tant del nervi com de l’arrel. ( Síndrome Guillem-Barré).
• Plexopatia: Afecten un plexe en concret( traumatisme, compressió).
• Cordonal posterior: S’afecten els cordons on hi ha la sensibilitat.
• Hemisecció medul·lar: Traumatisme s’ha partit mitja medul·la.
FISIOPATOLOGIA | Mireia Roca-Terry Aragüés • • • Secció medular complerta(traumatisme, mielitis).
Sindrome de siringomièlica: Part del cos on no tenen sensibilitat tèrmica ni dolorosa.
Sindrome sensitiu del tronc talàmic i cortical.
Per saber si el nervi està afectat o no podem fer: - ELECTROMIOGRAMA.
- BIÒPSIA DE NERVI( Molt complicada. Deixes a la persona amb un dèficit).
v SÍNDROME DE GUILLEM-BARRÉ: • Debilitat progressiva de les quatre extremitats.
• Arreflexia.
Tractament: - Immunosupressors.
- Corticoides.
( A vegades càrregues d’immunoglobulines).
Síndrome de l’IME: Causada per una garrapata. Dona una paràlisi ascendent amb atàxia i areflèxia. És semblant al quadre de Guillem-Barré.
v NEUROPATIA MOTORA MULTIFOCAL: • Debilitat de la 2a motoneurona. Agafa diferents nervis, especialment el cordó posterior de la medul·la.
• Causa dèficit de vitamina B12.
• No té símptomes sensitius.
v SÍNDROMES MEDULARS: - Síndrome cordonal individual Síndrome cordonal anterior.
Síndrome cordonal posterior.
- Síndrome cordonal combinat.
- Síndrome de compressió medul·lar.
- Síndrome d’hemisecció medul·lar - Síndrome de secció medul·lar complerta.
- Síndrome de mielitis transversa.
- Síndrome d’arteria espinal anterior.
- Síndrome de con medul·lar i de la cua de cavall.
...