Diàgnostic d'una malaltia hereditària (2017)

Pràctica Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Ciencias Biomédicas - 2º curso
Asignatura Genètica
Año del apunte 2017
Páginas 3
Fecha de subida 22/09/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

Diagnòstic genètic duna malaltia hereditària Gen HNF1alfa mirar mutacions Pacient del qual es sospita malaltia hereditària. Es construeix arbre genealògic. Saber quin patró d’herència segueix.
Sol·licitud per fer estudi genètic: anàlisis del gen que creiem que causa la malaltia. Sol·licitud arriba amb una sol·licitud per fer extracció de sang. Extracció s’envia al laboratori de genètica.
Ficar amb EDTA que es un anticoagulant.
Extracció de DNA dels leucòcits. Extracció de DNA genòmic: posar sang en solució de lisi amb detergent i proteïnasa Kcèl·lules peten i es disgreguen. Les que tenen DNA queda lliure al medi. L’hem de purificar a traves de rentats i centrifugacions. Precipitació del DNA.
Posar en boletes i camp magnètic: DNA s’uneix a boleta, després alliberem boleta de DNA i tenim DNA genòmic purificat en solució. El quantifiquem i mirem.
Hem de mirar si hi ha una mutació contreta a un gen concret. Donat que tenim tota la mostra del DNA genòmic abans s’ha d’amplificar el exons del gen amb PCR. Mostra enriquida amb els exons que volem estudiar. Ja no tenim tot el DNA genòmic. IMPORTANT FER AMPLIFICACIO i haver dissenyat els primers, les condicions adequades per fer la PCR...
Seqüenciació de Sanger.
Farem disseny de primers.
Primers Ha de tenir uns 20-24 nucleòtids: pel tem d’especificitat. SI fos mes curt ATGC la seqüència per atzar pot estar al genoma mes duna vegada. Quan mes llarg menys probabilitat que no estigui Però massa llarg les temperatures de desnaturalització i anhealing son massa altes.
P(A)=1/4 P(A+C)=1/4*1/4 Etc Llargada mínima per a que la seqüència estigui una única vegada? (1/4)^n=1/(3,2*10^9). n=15,8 bases. Un mínim de 16 bases  entre 20-24 Fem dos primers: fordward i reverse. Hem de mirar que ens hibridin on volem i so ho han també a altres llocs com per exemple em pseudogens. Hem de saber si gen té pseudogens.
Si només un dels dos primers hibriden a pseudogen però no l’altre no passa res perquè nomes s’amplificaria si estiguessin els dos.
Aquestes son les seqüències diana: 3’........................................................ GGACGGGTCAATT....5’ PRIMER 1 EN GRIS 5’ ....ACGGTGATCCGG.......................CCTGCCCAGTTAA....3’ CODIFICANT 3’.....TGCCACTAGGCC........................GGACGGGTCAATT...5’ NO CODIFICANT 5’.....ACGGTGATCCGG  ........................................................ PRIMER 2 EN GRIS Si jo vull replicar la cadena 5’3’ he de fer primer complementari a la cadena complementaria per a que ens repliqui la cadena codificant.
RESUM/TRUCO: primer fordward es igual a seqüència vermella i el reverse es el complementari a la seqüència diana però invertint l’ordre de les lletres.
Curtp (p de peque) Llargq Mirar mutacions a exons però també a les zones que flanquegen els exons.
Amplificar exons per separat perquè introns son molt llargs. Pero si alguns no son tant llargs espot amplificar junts dos exons i el seu intró.
Ja esta amplificat i sequenciat.
Comparacio Si posa Y/K/Z sistema no es capaç d’assignar el nucleòtid perquè hi ha algo com un backround que ho impedeix, pero nosaltres podem veure-ho (no se si sempre).
Si veiem un canvi en alguna lletra mirar si esta en homozigosi (nomes un pic a la lletra) o heterozigosi (dos pics a la mateixa lletra).
Exo 1 comença a ATG ...

Tags: