Tema 7. Vacuna antipertussis (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Ciencias Biomédicas - 3º curso
Asignatura Coneixements sobre vacunes
Año del apunte 2015
Páginas 3
Fecha de subida 05/10/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

Coneixements sobre vacunes Tema 7. Vacuna antipertussis Tos ferina (pertussis) Malaltia aguda bacteriana del tracte respiratori causada per Bordetella pertussis. De començament insidiós amb tos irritativa que en 1-2 setmanes es torna paroxística i pot acompanyar-se d’un estridor inspiratori característic.
- Malaltia greu en menors de 6 mesos (neumonia 11,8%, convulsions 1,4%, encefaloptia 0,2%, hospitalització 63%).
- Malaltia no percebuda en adults. Hi ha molta mes tos ferina de la que creiem perque la tos ferina en adults no es diagnosticada. La tos ferina no deixa immunitat, la pots patir molt cops.
- Causa d’unes 200.000 morts anuals en el món (lactants) Tos ferina: cadena epidemiològica Reservori: humà (B pertussis), oví (B parapertussis).
Font d’infecció: secrecions respiratories de persones infectades Transmissió: per contacte directe amb secrecions respiratòries o a través de gotetes de saliva.
Període d’incubació: 9-10 dies (6-20 dies) Transmissibilitat: molt contagiosa en la fase catarral i principi de la fase paroxística (primeres dues setmanes).
Susceptibilitat i resistència de l’hoste: susceptibilitat general, la malaltia depara immunitat limitada en el temps.
La tos ferina mes alta en els ultims anys segurament també perque estem diagnosticant millor. Tos ferina afecta a totes les edats pero es diagnostiquen sobretot als menor d’1 any. Les morts per tos ferina es donen entre 0-3 mesos d’edat normalment perque son o no vacunats o no suficientment vacunats.
Causes del resorgiment de la tos ferina? - Disminució de la cobertura vacunal - Disminució de la immunitat (natural i vacunal) amb el temps - Menor potència antigènica vacunes acel·lulars (DTPa) - Absència d’efecte booster per disminució de la circulació de B. pertussis - Major sospita clínica i millor diagnòstic (PCR) - Canvis genètics B. pertussis (mutacions d’escape) La protecció de la vacuna dura uns 10 anys. No es pot vacunar abans dels dos mesos. Les vacunes son acelulars, toixoide tetanic i difterica, vacunes adjuvades a partir de sals d’alumini. La tos ferina fa cicles per tant no podem estar 100% segurs que la disminució en neonats sigui per la vacuna a les embarassades.
Ni la immunitat natural ni la vacunal confereixen protecció de llarga duració. El contagi de la malaltia es especialment important en nens que encara no han iniciat la seva propia vacunació.
38 Coneixements sobre vacunes Possibles estratègies de vacunació per protegir el lactant - Vacunació del recen nascut - Estrategia del niu (convivents, cuidadors, personal sanitari) - Vacunació dels adolescents i adults - Vacunació de l’embarassada Perquè vacunar a les gestants enfront a la tos ferina? Forma mixta de protecció: - Protegir a la mare -> Protecció directa: reduir el risc de la mare de contagiar-se de tos ferina i de transmetre-la al recen nascut (estrategia niu).
- Protegir al recen nascut -> Protecció indirecta: a través del pas transplacentari d’anticossos Es vacunen les gestants entre les 27-36 setmanes de gestació.
Resultats estudi PERTU-I-HCB N= 132 - Alta concordança entre les concentracions d’anticossos materns i del recèn nascut - 94,7% dels neonats post-part presentaven concentracions potencialment protectores (més de 10 UI/ ml) - Als 2 mesos de vida, el 66% dels lactants presentaria nivells més elevats de 10 UI/ml (dades estimades) 39 Coneixements sobre vacunes Cobertura estimada de la vacuna: 56,4% En el 2013-2014 s’han reduït un 25% els casos en menors de 3 mesos però el nombre de casos en totes les edats s’ha incrementat un 12%.
40 ...