Tema 3.- La demanda i el concepte d'elasticitat (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Derecho - 1º curso
Asignatura Introducció a l'economia
Año del apunte 2016
Páginas 3
Fecha de subida 17/03/2016
Descargas 34
Subido por

Vista previa del texto

Introducció a l’economia | Apunts Daniel Cortes Tema 3.- La demanda i el concepte d’elasticitat 1. Demanda de mercat i demanda individual Quan parlem de demanda podem dividir aquesta demanda en dos: La demanda individual i la demanda de mercat.
La demanda individual reflecteix el comportament d'un individu o unitat consumidora en particular. En canvi, la demanda de mercat reflecteix les preferències del conjunt d'individus o unitats consumidores respecte a un determinat bé o servei. La demanda de mercat s'obté d'afegir per a cada preu les quantitats requerides que cadascuna de les unitats consumidores demandaria.
2. Desplaçaments de la corba de demanda: L’elasticitat de la demanda: elasticitat-preu, elasticitat-renda, elasticitat-creuada L'elasticitat és un concepte econòmic introduït per l'economista anglès Alfred Marshall, per quantificar la variació experimentada per una variable en canviar una altra. Per entendre el concepte econòmic de l'elasticitat hem de partir de l'existència de dues variables, entre les quals hi ha una certa dependència, ara el nombre d'automòbils venuts i el preu dels automòbils. L'elasticitat mesura la sensibilitat de la quantitat d'automòbils venuts davant la variació del preu dels mateixos.
És per això que l'elasticitat es pot entendre o definir com la variació percentual d'una variable X en relació amb una variable Y. Si la variació percentual de la variable dependent Y és més gran que la variable independent X, es diu que la relació és elàstica , ja que la variable dependent Y varia en major quantitat que la de la variable X. Per contra, si la variació percentual de la variable X és més gran què i, la relació és inelàstica.
L'elasticitat és un dels conceptes més importants utilitzats en la teoria econòmica. És emprada en l'estudi de la demanda i els diferents tipus de béns que existeixen en la teoria del consumidor, la incidència de la fiscalitat indirecta, els conceptes marginals en la teoria de l'empresa, i de la distribució de la riquesa. L'elasticitat és també d'importància en l'anàlisi de la distribució del benestar, en particular, l'excedent del consumidor i l'excedent del productor.
Respecte al concepte d’elasticitat trobem tres aspectes fonamentals relacionats que afecten a la demanda, tenim llavors el preu-demanda, renda-demanda, creuda-demanda.
El principal factor que afecta a la demanda es el preu, el que coneixem com preu-demanda.
Com varia la demanda quan varia el preu, com afecta això a la corba de la demanda? Si jo canvio el preu com canvia la demanda? La llei de la demanda es diu que si augmento el preu, la demanda baixa, i a l’inrevés, però podem veure tres casos diferents, i veurem la elasticitat en els diferents casos.
En el tercer gràfic lo que ha augmentat el preu es el que ha baixat la quantitat demanda, 4 euros que pujo, 4 demanda que baixa. La mateixa proporció que puja el preu, baixa la Introducció a l’economia | Apunts Daniel Cortes demanda. Quan això passa diem que la elasticitat es unitària (E=1) La quantitat es redueix en proporció com a pujat el preu.
En el primer gràfic ens sortirà que la elasticitat es més petita que la unitat i diem que es inelàstica (E < 1) ja que ha pujat el mateix preu però la quantitat demanda es redueix molt poc, menys que l’augment del preu. Trobem la benzina (a curt termini), a llarg termini serà el transport públic o els aliments bàsics.
En el segon cas puja el preu però la quantitat demanda se ha reduït més, se ha reduït molt mes en el segon gràfic, quan faci aquest càlcul em sortirà que la elasticitat es més gran que la unitat. Vol dir que quan augmenta el preu la reducció de la demanda es major que l’’augment del preu, en major proporció. Per tant ens trobem davant d’una elasticitat elàstica (E > 1).
Trobem els bens de luxe (com anar a menjar fora, anar al cinema..) -> si puja el cinema, la gent deixa d’anar, baixa la demanda molt al pujar el preu.
En el tercer gràfic lo que ha augmentat el preu es el que ha baixat la quantitat demanda, 4 euros que pujo, 4 demanda que baixa. La mateixa proporció que puja el preu, baixa la demanda. Quan això passa diem que la elasticitat es unitària (E=1) La quantitat es redueix en proporció com a pujat el preu.
Epreu-demanda: %variació qDemandada/%variació preu El segon factor que afecta a al demanda es la renda, el que coneixem com renda-demanda.
Segons la renda-demanda la elasticitat ens pot sortir positiva (>O) o negativa (<O). Dins la positiva (>O) tenim els bé normal que es divideixen en béns de luxe (>1) o béns necessaris (<1.) Per la part negativa tenim els béns inferiors (<O) Respecte a la positiva tenim un augment de la renda i per tant un augment de la demanda, parlem per tant de bens normals on ens trobem els bens necessaris i els bens de luxe. Aquests Introducció a l’economia | Apunts Daniel Cortes béns necessaris estan agrupats dins dels sectors de l'alimentació, roba, sabates, electricitat, aigua, tabac, entre d'altres, en canvi els bens de luxe com són els productes d'oci, vacances, servei domèstic, hotels, bugaderia, novel·les, televisió, viatges de plaer, restaurants de luxe, vaixells esportius, cotxes i motos , activitats esportives, artístiques i espectacles i altres activitats recreativa - reaccionen de forma més accentuada.
En canvi, la negativa es dona en casos extrems i es dona quan augmenta la renda però baixa la demanda, va en sentit contrari, parlem per tant de bens inferiors. Això es dona com per exemple en l’exemple que es dona Giffer que ens diu un fet particular, en el segle XVIII molta fam i no menjaven res, nomes patates. Van poder consumir altra tipus de bens i la demanda va baixar, la renda va augmentar però la gent va deixar de consumir patates i la demanda va baixar. Tenim bens inferiors en casos especials com aquest, en casos de guerra, crisis en aquest sentit de fam.
Erenda-demanda: %variació qDemandada/ %variació renda El tercer factor que afecta a al demanda es el preu dels bens relacionats, el que coneixem com creuada-demanda.
L'elasticitat creuada de la demanda mesura la resposta de la demanda per un bé al canvi en el preu d'un altre bé. Es mesura com el canvi percentual en la quantitat demandada per al primer bé que ocorre en resposta a un canvi percentual en el preu del segon bé. Tenim la creuada positiva (>O) i la creuada negativa (<O).
Quan parlem de la creuada positiva parlem llavors de que si surt un número positiu parlarem de béns substitutius. Per exemple, que volem hamburguesa o frankfurt? Ens trobem davant de bens substitutius en un mercat de hamburgueses. Quan augmenta el preu dels frankfurts baixarà la demanda i pujarà la de hamburgueses, augmentarà la demanda de aquestes, se substituiran els frankfurts per les hamburgueses.
En canvi, quan parlem de la creuada negativa parlem llavors de que si surt un número negatiu parlarem de béns complementaris. Per exemple, en el mercat de frankfurts, el pa es un bé complementari i si pugem el preu del pa el frankfurt valdrà més car i al demanda baixarà ja que la gent consumirà hamburgueses, per tant, si puja el preu del bé complementari baixarà al demanda del bé.
Ecreuda-demanda: %variació qDemandada/ % variació preu bé relacionat ...