1. Introducció (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Lleida (UdL)
Grado Medicina - 3º curso
Asignatura Malalties cardio-nefrològiques
Año del apunte 2016
Páginas 2
Fecha de subida 29/03/2016
Descargas 15
Subido por

Vista previa del texto

UNYBOOK                                http://unybook.com/perfil/marepean   Usuari:    marepean   1.  Introducció       És  imprescindible  la  relació  entre  la  clínica  i  l’anatomia  patològica  en  les  malalties  glomerulars   en   que   es   requereix   conèixer   tots   els   símptomes   de   manera   detallada,   la   història   familiar   i   els   tractaments  previs  als  que  ha  estat  o  no  sotmès  el  pacient.         Com   s’observa   en   l’esquema   del   glomèrul   i   la   màcula   densa,  les  membranes  basals  dels  vasos  són  primes  així   com  les  cèl·lules  epitelials  de  la  càpsula  de  Bowman.       La  biòpsia  renal  té  tres  possibles  objectius:  diagnòstic,   pronòstic   i   preveure   la   resposta   al   tractament.   Està   indicada  en:     -­‐ Síndrome  nefròtica  en  adults   -­‐ IRA  clínicament  ràpida,  sospita  de  vasculitis   -­‐ IRA  inexplicada   -­‐ LES   -­‐ Clínica  inesperada  o  inusual.       La  mostra  de  la  biòpsia  renal  és  un  cilindre  al  qual  se  l’ha  de  sotmetre  a  diferents  passos:     1. Talls  en  congelació  per  a  valorar  si  el  material  és  adequat   Apta   per   a   diagnòstic   quan   té   >6glomèruls   afectats,   encara   que   és   millor   12-­‐15   glomèruls.     2. Talls   dels   cilindres   congelats   per   a   immunofluorescència   (x5):   estudi   d’anticossos   anti-­‐   IgG,  IgM,  IgA,  C3,  fibrinogen.     3. Tincions  de  rutina:     a. H-­‐E:  estudi  de  base  i  principal   b. PAS:  membranes  basals  i  dipòsits  de  glucoproteïnes   c.
Wilder:  doble  contorn  de  la  membrana  basal,  valorar  engruiximent   d. Tricromi  de  Mason:  àrees  de  fibrosis,  esclerosis           UNYBOOK                                http://unybook.com/perfil/marepean   Usuari:    marepean       Malalties  a  estudiar:       -­‐ Glomerulopaties  primàries   -­‐ Malalties  sistèmiques  amb  afectació  glomerular:  LES   -­‐ Trastorns  hereditaris     ...