RESUM TEMA SIS PSICOLOGIA, DESENVOLUPAMENTS A LEDUCACIÓ PRIMÀRIA (2014)

Resumen Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Maestro en Educación Primaria - 1º curso
Asignatura PSICOLOGIA EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Año del apunte 2014
Páginas 3
Fecha de subida 09/06/2014
Descargas 31
Subido por

Descripción

RESUM, ESQUEMA DE PSICOLOGIA SOBRE ELS DESENVOLUPAMENTS A LEDUCACIÓ PRIMÀRIA; LOCOMOTOR, LLENGUATGE I COMUNICACIÓ, COGNITIU, AFECTIU-EMOCIONAL

Vista previa del texto

Motriu 3-6 anys 6-8 anys - Progrés en el control voluntari del moviment i en la independència motriu.
- Construcció progressiva de - Construcció progressiva de - Construcció progressiva de l'esquema corporal.
l'esquema corporal.
l'esquema corporal.
- Progrés en l'automització de seqüències motrius.
- Millora en les habilitats motrius (detalls).
- Major especialització i - Construcció progressiva de control.
l'esquema corporal.
- Progrés en l'orientació i - Progrés en l'orientació i organització de l'espai organització de l'espai personal pròxim i del temps personal pròxim i del temps experimentat.
experimentat.
Cognitiu 8-10 anys - Progrés en l'orientació i organització de l'espai personal pròxim i del temps experimentat.
10-12 anys - Progrés en l'orientació i organització de l'espai personal pròxim i del temps experimentat.
- Progrés en l'estructuració i - Progressiva capacitat per automització de seqüencies conduir el propi cos a la motrius.
manifestació de les emocions i dels sentiments.
- Progressiva capacitat per conduir el propi cos a la - Coordinació i control global manifestació de les i segmentari del cos.
emocions i dels sentiments.
- Desenvolupament d'un pensament simbólic.
- Desenvolupament d'un pensament simbólic.
- Atenció comença a ser regulada.
- Pensament tant intuitiu com preconceptual.
- Pensament tant intuitiu com preconceptual.
- Egocentrisme, centració i irreversibilitat del pensament.
- Atenció comença a ser regulada.
- Reversibilitat, descentració - De la intuició a la operació.
i conservació.
- Pensament lògic i - De la intuició a la operació. complex..
- Estratègies cognitives per recordar.
- Pensament lògic i - Reversibilitat, descentració complex.
i conservació.
- Super egocentrisme.
- Reversibilitat, descentració i conservació.
- Final etapa: Comença a desenvolupar capacitats metacognitives de coneixement i de regulació dels propis processos cognitius.
- A partir de 12 anys: Pensament hipotèticdeductiu Afectiu -Vincles socials i desenvolupament del jo, per tant això deriva un coneixement social, un vincle d'afecció i el propi desenvolupament emocional. A més trobem la conscienciació amb els iguals i el desenvolupament moral i del jo.
El coneixement social: aprenentatges socials més enllà de l'entorn familiar Coneixement social: Importància dels iguals Vincles d'afecció: Vincle d'afecció: tranquil·litat Autocontrol i regulació afectiva emocional i de la gelosia Sentit rígid de la justícia Desenvolupament emocional: Comprensió de Desenvolupament les emocions pròpies.
emocional: Estratègies de regulació dels estats Els iguals: jocs de normes afectius i emocionals Desenvolupament del joc i desenvolupament moral: progressiu Els iguals: Jocs de normes Amistat com cooperació Desenvolupament del jo i desenvolupament moral: Progressiu Desenvolupament del jo: Conserció d'un mateix, incorpora comparació social.
Llenguatge -Avenços en el llenguatge oral.
-Ús de la pragmàtica, és a dir, el llenguatge adequat al context.
-Avenços en llenguatge escrit (no han d'aprendre a escriure).
-Increment progressiu del vocabulari.
-Desenvolupament de les estructures fonamentals de la llengua i de la sintaxi.
-Desenvolupament de la pragmàtica.
-Increment progressiu del vocabulari.
-Desenvolupament de les estructures fonamentals de la llengua i de la sintaxi.
-Progrés en el llenguatge escrit.
-Avenç en la producció de Coneixement social: Pas a la crítica social Vincles d'afecció: Autocontrol i regulació emocional i de la gelosia sentit rígid de la justícia Bona relació amb les figures d'afecció.
Desenvolupament emocional: Estratègies de regulació dels estats afectius i emocionals Els iguals: Amistat com cooperació Desenvolupament del joc i desenvolupament moral: progressiu -Increment progressiu del vocabulari.
-Desenvolupament de les estructures fonamentals de la llengua i de la sintaxi.
-Progrés en el llenguatge escrit.
-Avenç en la producció de -Accés al domini d'altres sistemes de comunicació i representació (dibuix).
textos orals i escrits.
textos orals i escrits.
-Capacitat de reflexionar sobre els aspectes lèxics, gramaticals, pragmàtics...
...