Preguntes temes 1 - 4 (amb resposta) (0)

Examen Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencias Ambientales - 2º curso
Asignatura Zoologia
Año del apunte 0
Páginas 2
Fecha de subida 14/06/2014
Descargas 5

Vista previa del texto

Pregunta nº1 Quines són les diferències més importants entre els dos tipus d’especiació al·lopàtrica, la vicariança i el succés fundador? L’especiació al·lopàtrica o també anomenada especiació geogràfica te dos subdivisions: La vicariança es produeix quan una espècie es separa en dos poblacions a causa de l’aparició d’una barrera provocada per fenòmens geològics com poden ser la tectònica de plaques, l’augment del nivell del mar, etc. D’aquesta manera no hi ha flux genètic entre les poblacions i cada una d’aquestes pateix un procés d’especiació fins que divergeixen i donen lloc a dos espècies diferents.
A diferencia de la vicariança, el succés fundador o especiació peripàtrica es produeix quan una petita població es separa d’una altra major, colonitzant un nou ambient i estant aïllada de l’altra població. Només hi haurà flux genètic entre les freqüències gèniques dels individus fundadors i la selecció natural exercirà una pressió que direccionarà el procés d’especiació.
Amb el temps es produirà una divergència genètica que donarà lloc a una nova espècie.
Pregunta nº2 Quin avantatge adaptativa presenten els animals amb simetria bilateral respecte als animals radials? Quina característica anatòmica dels animals ve determinada per la presència de simetria bilateral? Perquè? Els animals amb simetria bilateral presenten un pla de simetria, és a dir, es poden dividir en dos meitat iguals només per un pla. En canvi, els animals amb simetria radial, presenten un eix de simetria, es poden dividir en meitats similars per dos o més cops en un mateix eix.
Els bilaterals, tenen un eix corporal que es troba en direcció del moviment, cosa que afavoreix la formació d’un sistema nerviós i òrgans sensorials centralitzat, la cefalització.
Presenten dos tipus de plans no simètrics. El pla transversal (anterior - posterior), el qual parteix el cos en dos i on la part anterior recull la major part del sistema nerviós i òrgans sensorials (cap) i el pla frontal (dorsal, ventral).
Encara que molt diferent en quant a complexitat, tots els animals bilaterals presenten tub digestiu obert al exterior pels dos costats que consta de boca i anus.
Pregunta nº3 Si comparem dos tipus d’hàbitats, un molt inestable com un bassal d’aigua de pluja on les condicions ambientals canvien contínuament, i un altre molt estable com un medi marí amb moltes espècies diferents, però on les condicions ambientals no canvien.
Quin tipus de reproducció (sexual o asexual) serà més adaptativa a cada una de les dues situacions? Per què? La reproducció més adequada serà aquella en que l’espècie pugui assegurar la descendència.
Entenent que la reproducció asexual es caracteritza per la seva rapidesa i la seva simplicitat, però per contra no té variabilitat genètica, és a dir, la descendència serà genèticament exacta als progenitors, és més adequada per a medis molt estables. En aquests (com un medi marí) les condicions de reproducció són molt optimes per crear descendència genèticament iguals. A més, no són medis canviants i per tant, és molt poc probable un canvi dràstic ambiental que pugues provocar la desaparició de l’espècie.
Així doncs, la reproducció asexual és la indicada per medis estables ja que no implica adaptacions per sobreviure. Si estigués en una situació inestable la població acabaria desapareixent per la falta de recombinació genètica. D’aquesta manera, tenim una seguretat genètica (si els progenitors no han mort, la descendència tampoc morirà) i només cal un individu per poder fer la reproducció (no depenen d’altres individus) Per altre banda, la reproducció sexual serà més adequada per medis inestables, ja que la seva principal característica és la recombinació genètica per poder adaptar l’organisme al medi.
Com major sigui la variabilitat, més probabilitats tindrà l’espècie de continuar existint.
Per tant, la reproducció sexual és la indicada per medis inestables ja que és una reproducció que assegura la variabilitat genètica i l’existència de l’espècie.
Pregunta nº4 Quines diferències hi ha entre la segmentació radial i espiral? A part de les diferències en la posició dels blastòmers, ja explicat a classe, la diferència principal és que la segmentació radial és indeterminada, per tant no hi ha cap relació entre la posició dels blastòmers i el teixit que vagin a formar més endavant a l’embrió. També s’anomena reguladora perquè cada blastòmer pot ajustar el seu desenvolupament per donar un embrió complet i ben proporcionat. Present en cordats i deuteròstoms. En canvi la segmentació espiral és determinada, ja que el destí de cada blastòmer es fixa tot just comença la segmentació. Tots els blastòmers han d’estar presents per formar l’embrió complet, si un se separa intentarà seguir el desenvolupament com si encara formes part de l’embrió, donant embrions incomplets i defectuosos. La trobem en protòstoms, anèl·lids, platihelmints...
...