BLOC 3-01. Malalties transmissibles (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Farmacia - 4º curso
Asignatura Salut Pública
Año del apunte 2016
Páginas 4
Fecha de subida 24/03/2016 (Actualizado: 24/03/2016)
Descargas 13
Subido por

Vista previa del texto

Més a https://unybook.com/perfil/jon_snow/apuntes 18/3/16 1. MALALTIES TRANSMISSIBLES És una malaltia causada per un agent infecciós específic (virus, bacteri, fong...) que pot transmetre’s d’una persona o animal infectat a un hoste susceptible per qualsevol mecanisme.
CADENA EPIDEMIOLÒGICA Un reservori és un organisme viu on l’agent infecciós es reprodueix i es perpetua en el temps. La font d’infecció es aquell organisme que elimina l’agent infecciós.
Per exemple la ràbia està a les guineus (reservori), d’allà passa als gats i gossos (font d’infecció) i aquests ens ho poden transmetre amb una mossegada o esgarrapada si no estan vacunats.
La pesta té el seu reservori a les rates salvatges, acaba arribant a les rates comunes (font d’infecció), i nosaltres ens infectem quan una puça que prèviament havia picat a la rata comuna (vector) ens pica.
El mecanisme de transmissió pot ser directe, hi ha poc temps entre la transmissió i la malaltia, (per exemple una persona malalta o portadora) o indirecte (aire, aigua, terra, 44 Més a https://unybook.com/perfil/jon_snow/apuntes artròpodes, fomites à objecte on en la seva superfície sobreviuen agents patògens, maquineta d’afaitar, raspall de dents, mocadors... ).
L’hoste ha de ser susceptible a la malaltia, ja que pot tenir immunitat (vacunat) o no. Per exemple qualsevol ferida es susceptible de tètanus, però si estem vacunats no ho desenvoluparem. A més hi ha resistències del propi cos, com la pell, saliva, secrecions...
Holomiàntica àFont d’exposició única. Per exemple un brot alimentari, hi ha una exposició pugen els casos i baixen.
Epidèmia propagada à hi ha diferents onades d’epidèmia, hi ha varies fonts d’exposició, com per exemple amb la grip.
PREVENCIÓ És molt important el diagnòstic precoç i actuar en conseqüència.
Hi ha protocols d’actuació i formació.
Hi ha malalties de declaració obligatòria, els metges quan es troben amb un cas han de declarar-ho.
PREVENCIÓ DELS MECANISMES DE TRANSMISSIÓ.
Important la desinfecció, desinsectació, desratització... Control d’aliments i educació sanitari.
45 Més a https://unybook.com/perfil/jon_snow/apuntes PREVENCIÓ EN L’HOSTE SUSCEPTIBLE Immunització activa à vacunes / Immunització passiva àimmunoglobulines / Quimioprofilaxi à prendre antipalúdics abans de viatjar a un país endèmic.
XARXA DE VIGILÀNCIA EPIDEMIOLÒGICA Tractat de la UE, es vol harmonitzar a tots els països. Dins les CCAA s’ha d’harmonitzar tb, a Catalunya es recopilen dades, s’envien al ministeri i allà s’envien al centre Europeu, que depèn de la OMS. Ens permet saber l’evolució de les malalties dia a dia.
Això s’aconsegueix mitjançant mecanismes de declaració obligatòria, metges centinella per prevenir la infradeclaració.
Per exemple la grip és de declaració numèrica, s’han de contar els casos un per un.
Al 2015 augmenta el nº de malalties de declaració obligatòria (foto de sota).Com que s’ha de notificar ràpid, es crea una xarxa de notificació activa 24h al dia. Hi ha una xarxa assistencial a nivell de Catalunya connectada als diversos serveis de vigilància. Hi ha 2 persones de guàrdia a tot Catalunya que reben tota aquesta informació.
Es notifiquen les sospites epidemiològiques d’un cas, però ens hem d’esperar a tenir la confirmació microbiològica.
Hi ha algunes MDO individualitzades (han de contenir dades de la persona) i altres MDO individualitzades urgents, que s’han de comunicar al moment. Per exemple la verola es 46 Més a https://unybook.com/perfil/jon_snow/apuntes considera eradicada, i es va deixar de vacunar cap als anys 70, però surt a la llista de declaració pq es podria fer servir com a arma biològica.
Quines variables s’han de notificar en un MDO? Aquelles persones que estan en contacte amb la informació dels pacients han de complir normes de confidencialitat, però entre personal mèdic es poden saltar la llei de protecció de dades.
47 ...