Classe pràctica 20/2 (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Periodismo - 2º curso
Asignatura Teoria i estructura econòmica
Año del apunte 2015
Páginas 2
Fecha de subida 24/03/2015
Descargas 9
Subido por

Vista previa del texto

APUNTS PART PRÀCTICA 20.02 MACROMAGNITUDS (TEMA 7 del llibre) Macro: estudi del funcionament d’una economia, del conjunt dels mercats Micro: estudi d’un mercat determinat Macromagnituds: les 3 variables macroeconòmiques més importants en una economia són:  PIB: indicador del nivell de producció d’un país. Quantitat en valor (valorat en unitats monetàries: quantitat d’euros, dòlars..) dels béns i serveis finals generats en una economia en un moment determinat del temps, normalment un any (PIB anual).
Exemple: PIB de l’any 2014, suposant que els únics béns i serveis fossin aliments i vivenda. P = Preu i Q = Quantitat: PIB anual = Q (aliments 2014) x P (aliments 2014) + Q (vivenda 2014) x P (vivenda 2014) Productes finals o productes intermedis (s’utilitzen per a fabricar-ne d’altres). El PIB només comptabilitza productes finals. Per exemple, per a fer vivendes necessites finestres. Però només incorporem al PIB els productes finals (vivenda) i no els intermedis (finestra) per evitar la doble comptabilització.
Producció interior: producció generada dins les fronteres, per empreses i treballadors que pertanyen dins la regió i treball i capital d’altres països que es trobin també dins la nació (com la Coca-Cola, que és una empresa de fora que participa al PIB espanyol).
Una empresa espanyola que fabriqui a l’exterior no formarà part del PIB espanyol.
Per calcular el PIB tenim 3 vies*: 1. PIB via demanda: segons al demanda de béns i serveis. Què demana cada agent de l’economia, PIB = C (consum per part de les llars) + I (inversió de les empreses  màquines que ens serveixen per a produir productes i serveis, edificis i infraestructures, compra de vivendes (única compra que es considera inversió)...) + G (despesa de l’Estat en la compra de béns i serveis i la remuneració dels seus treballadors, la despesa pública) (C+I+G = demanda interna) + (X – M = demanda externa) X (exportacions) – M (importacions) Ex: un cotxe comprat per un particular  C, un cotxe d’inversió privada per una empresa  I, un cotxe de l’Estat  G. Un mateix producte pot pertànyer a diferents coses segons qui ho paga.
Resultats demanda externa: X-M=0  equilibri comercial. X=M X-M>0 superàvit comercial. X>M X-M<O dèficit comercial X<M 2. PIB via oferta Suma de VAB (valor afegit brut)sector. VAB indústria + VAB serveis..
VAB= valor que es genera en aquella part del procés productiu.
3. PIB via renda: W (salaris dels treballadors, factor treball) + EBE (Excedent Brut d’Explotació, factor capital (màquines)) * Aquests càlculs del PIB no consideren els impostos, però si que ho haurien de fer   IPC Atur Però també n’hi ha d’altres com:    Dèficit públic Tipus de canvi (euro-dòlar) Sector exterior (x-m, exportacions – importacions) ...