Internet 1 (2013)

Trabajo Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Periodismo - 2º curso
Asignatura Mètodes, tècniques, fonts i organització del treball periodístic
Año del apunte 2013
Páginas 14
Fecha de subida 25/04/2016
Descargas 0

Descripción

Tots els treballs del curs de Mètodes, Tècniques i Fonts i organització del treball periodístic.

Vista previa del texto

Carla Borràs 1330967 Mètodes, tècniques i fonts 12/12/2013 25 BASES DE DADES PER PERIODISTES 1- http://www.un.org/es/databases/ És la base de dades de les Nacions Unides.
A través de Google, “base de dades” és una de les primeres opcions de la pàgina. Hi apareixen documents oficials i bases de dades bibliogràfiques d’arxius i informacions dintre el registre de dades de les Nacions Unides. Per als periodistes pot ser molt útil per aquells que necessitin informació d’organitzacions supranacionals o parlin de temes d’àmbit internacional.
2- http://www.eclac.cl/biblioteca/default.asp?lang=spanish&page=databases Carla Borràs 1330967 Mètodes, tècniques i fonts 12/12/2013 És la base de dades de la biblioteca Hernán Santa Cruz, pertany a les Nacions Unides. Després de trobar la primera base de dades de les Nacions Unides, a la pàgina principal (http://www.un.org/es/databases/), he fet una cerca on he trobat la biblioteca. En aquesta base de dades hi podem trobar tots els llibres que mantenen algun tipus de relació amb les Nacions Unides de diferents temàtiques. Per als periodistes pot ser molt útil per la troballa d’informació en referència les Nacions Unides i altres organitzacions.
3http://portal.uned.es/portal/page? _pageid=93,511981&_dad=portal&_schema=PORTAL És la base de dades de la Universidad Nacional de Educación a Distància (UNED). A través del buscador MetaCrowler amb les paraules clau “base de dades” he trobat aquesta pàgina. En aquesta base de dades podem trobar tota aquella informació relacionada amb els estudis que ofereix la universitat. Al ser una universitat i un centre d’estudis amb opció a cursar diferents carreres, els periodistes poden trobar informació molt variada.
4- http://www.cindoc.csic.es/servicios/icytinf.html Carla Borràs 1330967 Mètodes, tècniques i fonts 12/12/2013 És la base de dades bibliogràfica de ICYT Ciencia y Tecnología que pertany al Consejo Superior de Investigaciones Científica (CSIC). A partir de la pàgina oficial del CSIC, a l’apartat de base de dades, http://www.cindoc.csic.es/servicios/dbinfo.htm apareixen 3 bases de dates bibliogràfiques amb la producció científica publicada a Espanya des dels anys 70. En aquesta base de dades referencial i bilbiogràfica hi podem trobar tota la literatura científica que apareix en publicacions espanyoles de ciència i tecnologia. Per a periodistes especialitzats en ciència i tecnologia pot ser útil .
5- http://www.cindoc.csic.es/servicios/isocinf.html És la base de dades de ISOC – Ciències Sociales i Humanitades, pertany al Consejo Superior de Investigaciones Científica (CSIC). A partir de la pàgina oficial del CSIC, a l’apartat de base de dades, (http://www.cindoc.csic.es/servicios/dbinfo.htm) apareixen 3 bases de dates bibliogràfiques amb la producció científica publicada a Espanya des dels anys 70. En aquesta base de dades referencial i bibliogràfica hi podem trobar referències d’articles publicats en revistes espanyoles centrat en l’àmbit de les Carla Borràs 1330967 Mètodes, tècniques i fonts 12/12/2013 ciències socials i humanes. Per a periodistes amb especialització o interessos a l’àmbit social i humanístic.
6- http://www.cindoc.csic.es/servicios/imeinf.html És la base de dades de IME – Biomedicina, pertany al Consejo Superior de Investigaciones Científica (CSIC). A partir de la pàgina oficial del CSIC, a l’apartat de base de dades, (http://www.cindoc.csic.es/servicios/dbinfo.htm) apareixen 3 bases de dates bibliogràfiques amb la producció científica publicada a Espanya des dels anys 70. En aquesta base de dades referencial bibliogràfica hi podem trobar dades sobre l’administració sanitària, farmàcia clínica, medicina experimental, microbiologia, psiquiatria i salut pública. Molt útil per a periodistes que vulguin informació biomèdica.
7- http://www.doc6.es/index/ És la base de dades d’infermeria en espanyol. Conté un nom característic, “Cuiden”.
A través de la pàgina oficial de la Fundació Index l’he trobada mitjançant el buscador Google. En aquesta base de dades bibliogràfica hi podem trobar informació sobre la producció científica de la infermeria espanyola i iberoamericana tant de contingut clínic Carla Borràs 1330967 Mètodes, tècniques i fonts 12/12/2013 assistencial com en enfocaments metodològics, històrics, socials o culturals. A més a més també conté articles de revistes (científiques, monografies). Pot servir per tots aquells periodistes especialitzats en salut o en ciència.
8- http://pares.mcu.es/ És la base de dades de Portal Archivos Españoles (PARES). Forma part del govern espanyol, del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports. A través del web del Ministeri i la seva base de dades trobem un accés a més pàgines de bases de diferents temàtiques (http://www.mcu.es/archivos/CE/BaseDatos.html). Aquesta pàgina conté descripcions i bancs d’imatges de documents guardats en arxius. A més a més apareix informació actualitzada dels continguts disponibles. Per a periodistes amb interessos històrics o amb intenció d’investigar pot ser molt útil.
9- http://pares.mcu.es/Deportados/servlets/ServletController És la base de dades d’espanyols exportats a camps de concentració nazi entre 19401945.) Forma part del govern espanyol, del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports.
A través del web del Ministeri i la seva base de dades trobem un accés a més pàgines Carla Borràs 1330967 Mètodes, tècniques i fonts 12/12/2013 de bases de diferents temàtiques http://www.mcu.es/archivos/CE/BaseDatos.html Pot ser molt útil per a periodistes que estiguin interessats en fer un estudi sobre els espanyols que van ser tancats en camps de concentració durant la segona guerra mundial.
10http://www.mcu.es/guiafuentesdoc/cargarFiltro.do? layout=guiafuentesdoc&cache=init&language=es És la base de dades temàtica de documents provinents d’arxius públics i privats d’Espanya i d’altres països europeus i iberoamericans. Es tracta d’una guia de fonts documentals d’arxius. Forma part del govern espanyol, del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports. A través del web del Ministeri i la seva base de dades trobem un accés a més pàgines de bases de diferents temàtiques http://www.mcu.es/archivos/CE/BaseDatos.html Molt útil per a periodistes que tinguin un interès en informar-se sobre diferents aspectes oficials sobre Espanya i països iberoamericans.
11- http://www.mcu.es/archivos/lhe/ És la base de dades que permet l’accés a la legislació i normativa històrica des de l’Edat Mitjana fins el final de l’Antic Règim, en relació a Espanya i Amèrica. Forma part del govern espanyol, del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports. A través del web del Carla Borràs 1330967 Mètodes, tècniques i fonts 12/12/2013 Ministeri i la seva base de dades trobem un accés a més pàgines de bases de diferents temàtiques. http://www.mcu.es/archivos/CE/BaseDatos.html. És una base de dades amb accés aquelles dades sobre la normativa que hi havia en aquella època, per a periodistes amb la intenció de buscar dades actuals o antigues relacionades amb la temàtica pot ser molt útil.
12- http://bibliotecavirtual.diba.cat/bases-de-dades És la base de dades de la Xarxa de Biblioteques Municipals de Catalunya. Pertany a la Diputació de Barcelona. A través de la Diputació de Barcelona i les biblioteques he trobat la base de dades bibliogràfiques on apareixen tots els llibres, CD, videos que formen part del catàleg de biblioteques. Està dividida en quatre pestanyes diferents, coneixements, biblioteques, recomanacions i el meu espai. Es tracta d’una base de dades força útil per qualsevol tipus de periodista, de qualsevol especialització .
13http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.428a2bd4a6afd2a4e4 492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=fc8226900d96e210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD És la base de dades del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). És tracta d‘una base documental de caràcter jurídic actualitzada diàriament. A partir de la pàgina Carla Borràs 1330967 Mètodes, tècniques i fonts 12/12/2013 web oficial de la Generalitat de Catalunya, www.gencat.cat apareix el DOGC. Podem trobar i buscar informació a partir de diferents paràmetres i paraules utilitzades. Per a periodistes amb algun dubte sobre la legalitat o amb especialitat en dret pot ser una bona eina de consulta.
14- http://extranet.cultura.gencat.cat/CercadorPremsa/start.do?set-locale=ca_ES És la base de dades de premsa basada sobretot en llengua catalana. Forma part de la Generalitat de Catalunya. A partir del seu web www.gencat.cat he pogut trobar la base de dades. Aplega notícies, articles d’opinió, editorials i entrevistes periodístiques sobre qualsevol tema relacionat amb la llengua. És una bona eina per a periodistes catalans que treballin en mitjans d’àmbit local o nacional.
15http://www.mcu.es/bbddpeliculas/cargarFiltro.do? layout=bbddpeliculas&cache=init&language=es És la base de dades de pel·lícules qualificades. Dintre la secció de cinemes i audiovisuals l’he trobat gràcies a la cerca al buscador Google amb les paraules claus “base de datos peliculas”. Les dades reflectides tenen un caràcter informatiu i no Carla Borràs 1330967 Mètodes, tècniques i fonts 12/12/2013 consultiu de drets. Apareixen totes les pel·lícules amb producció espanyola des de la seva creació. Es pot buscar mitjançant diferents paràmetres: segons el director, el títol de la pel·lícula, etc. Per un periodista que estigui interessat en pel·lícules espanyoles, pot ser una base de dades molt interessant.
16- http://www.datacentric.es/ c És la base de dades d’Empreses i Negocis més completes per màrqueting i ventes business-to-bussines. Trobada a través de Google amb les paraules clau “bases datos periodismo”. És tracta d’una pàgina web que permet trobar qualsevol tipus d’informació sobre màrqueting i economia d’empresa. Està distribuïda en diferents pestanyes i apartats, també tenen un bloc, notícies i altres plataformes multimèdies. Per a aquells periodistes empresaris o especialitzats en economia poden ser de gran utilitat, fins i tot per aquells professionals com publicistes.
17http://www.ipyme.org/esES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/ConsultaRapida.aspx Carla Borràs 1330967 Mètodes, tècniques i fonts 12/12/2013 És la base de dades d’ajudes i incentius per a empreses atorgats i convocats per l’Administració General de l’Estat. És tracta d’una troballa d’informació ràpida a la base de dades. Trobada a través de la pàgina oficial del govern espanyol a l’apartat de petites i grans empreses. És una base de dades distribuïda per sectors, termes i àmbits d’aplicació de les diferents ajudes atorgades a empreses. Molt útil per al periodista que vulgui saber la situació actual de les ajudes i incentius que el govern proporciona, així com quines ajudes s’han proporcionat i a qui.
18http://www.ipyme.org/esES/BBDD/NormativaAyudasEuropeas/Paginas/ConsultaAyudasEuropeas.aspx És la base de dades de programes europeus d’ajudes i incentius. El mateix cas que l’anterior, l’he trobada a través de la pàgina oficial del govern espanyol a l’apartat de petites i grans empreses. Aquesta base de dades recull la normativa legal sobre programes d’ajudes de la Unió Europea. La cerca a la informació que conté es pot fer a partir de dues classificacions, el títol o el sector, depenent si el seu estat és vigent o no, segons les convocatòries i segons la normativa. Pot ser útil per a periodistes que estiguin interessats en les diferents dades que aporta la base sobre les ajudes i incentius que ofereix la Unió Europea.
19- http://www.cedd.net/ca/documental-avanzada.php Carla Borràs 1330967 Mètodes, tècniques i fonts 12/12/2013 És la base de dades documental del Centre Espanyol de Documentació sobre Discapacitat. Trobada a través de Google mitjançant la pàgina del Real Patronato. En aquesta base de dades hi podem trobar tota classe de llibres i documents sobre discapacitats que s’han escrit en espanyol. A partir de diferents models de cerca, ja sigui a partir del títol, l’autor, l’editor entre d’altres, la base de dades bibliogràfica compta amb més de 175.000 referències. Per als professionals de la comunicació pot ser de gran utilitat per la investigació més profunda sobre aquesta temàtica.
20http://www.eafit.edu.co/biblioteca/recursos-electronicos/basesdatos/Paginas/bases-datos-derecho.aspx#.UqcqQdJg--c És la base de dades de l’Escola de Dret. Pertany al Centre Cultural Biblioteca Luís Echevarría Villegas de la Universitat EAFIT. Trobada mitjançat el buscador Google amb les paraules clau “base de datos”. Aquesta base de dades conté qualsevol document que aparegui en el registre de l’escola de drets. Es poden trobar les dades a partir de diferents opcions de cerca. Un periodista amb especialització aspectes jurídics o en dret pot ser de gran utilitat per trobar informació i articles o sentències en relació la legalitat.
Carla Borràs 1330967 Mètodes, tècniques i fonts 12/12/2013 21http://sub3.webofknowledge.com/error/Error?PathInfo= %2Fccc&Alias=WOK5&Domain=.webofknowledge.com&Src=IP&RouterURL=http%3A %2F%2Fwww.webofknowledge.com%2F&Error=IPError És la base de dades (Web of Knowledge) que inclou referències bibliogràfiques d’articles de revistes, ponències de congressos. A classe de l’assignatura de Tecnologia de la Informació i la Comunicació van fer referència aquesta base de dades que em va semblar força interessant. Podem trobar diferents articles que s’hagin escrit a qualsevol revista d’interès així com ponències a congressos, podem trobar qualsevol tipus d’informació de qualsevol àmbit. Per accedir a aquesta base de dades s’ha d’estar registrat amb el e-mail i introduir-hi una contrasenya. Pot ser útil per a periodistes que vulguin informació o els hi interessi veure un article o ponència sobre un tema en concret.
22- http://www.ine.es/ És la base de dades de l’Institut Nacional d’Estadística. A partir de l’assignatura de Mètodes, Tècniques i Fonts vaig veure que era força interessant i que era una bona base de dades per la troballa de qualsevol tipus d’informació i qualsevol tipus d’estadística. Forma part del govern d’Espanya. Hi podem trobar qualsevol dada Carla Borràs 1330967 Mètodes, tècniques i fonts 12/12/2013 d’interès sobre l’estat espanyol.. Pot ser molt útil per a periodistes d’àmbit local o nacional amb interessos a dades de qualsevol sector en relació el país espanyol 23- http://www.idescat.cat/ És la base de dades de l’Idescat, Institut d’Estadística de Catalunya, que forma part de la Generalitat de Catalunya. A través de la pàgina web oficial de la Generalitat, www.gencat.cat apareix l’apartat d’estadístiques on hi trobem la base de dades. Es pot obtenir tot tipus de dades sobre la situació que està vivint Catalunya i també dades d’anys anteriors, es tracta d’una pàgina web de dades i estadístiques sobre tots els sectors, turisme, habitatge... Esta dividida en cinc apartat que ajuda a trobar la informació necessària: població, economia, societat, territori i Idescat. Pot ser molt útil per a periodistes d’àmbit local o nacional amb interessos a dades de qualsevol sector en referència a Catalunya.
24- http://www.bib.ub.edu/recursos-informacio/bbdd/ És la base de dades de la biblioteca de la Universitat de Barcelona (UB). Trobada a partir de la pàgina oficial de la Universitat de Barcelona. www.ub.cat En aquesta base de dades hi podem trobar qualsevol llibre o informació relacionada amb els graus que es cursen. Pot servir als periodistes per documentar-se i per ajudar a complementar la informació sobre algun aspecte que es treballi.
Carla Borràs 1330967 Mètodes, tècniques i fonts 12/12/2013 25https://www.educacion.gob.es/teseo/irGestionarConsulta.do;jsessionid=74EEB4 966D247DE5D6BBA8994EA1D510 És la base de dades de Tesis Doctorals (TESEO). Mitjançant la pàgina oficial del Govern d’Espanya, concretament del ministeri d’educació, cultura i esport he pogut accedir-hi. Permet trobar totes les tesis doctorals que s’han fet a Espanya des de la seva creació. Es poden buscar a través de diverses premisses: títol, autor, DNI o passaport. Pot ser utilitzada pels periodistes per tal de trobar opinions i estudis sobre diferents temes que ja s’hagin tractat.
...