Clase 2 (2017)

Apunte Español
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Traducción e Interpretación - 2º curso
Asignatura ciencias y tecnologia
Año del apunte 2017
Páginas 2
Fecha de subida 13/06/2017
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

Ciències i tecnologia 1. Ciència  Ciència: definició Ciència conjunt de coneixements obtinguts mitjançant l’observació i el raonament, sistemàticament estructurats i a partir dels quals es dedueixen principis i lleis generals.
a. Ciències formals: lògica/ matemàtiques. Estudien conceptes, elements abstractes, elements conceptuals.
b. Ciències factuals: Estudia fets concrets. Ciències naturals, físiques, biològiques o ciències socials.
 Ciència: Adquisició a. L’adquisició sistemàtica dels coneixements científics es realitza mitjançant el MÈTODE CIENTÍFIC. Mètode de recerca per adquirir coneixement científic.
 Ciència: Tipus d’estudi a. Segons el moment d’ocurrència dels fets i el registre de la informació a. Retrospectiu (passat): dades ja s’han esdevingut, anteriors a la recerca  estudi dels dinosaures b. Prospectiu: estableixo paràmetres i recullo informació  dades sobre lluminositat d’una estrella, efectes d’un medicament a l’organisme... Es produeixen a mesura que produeixo l’estudi.
b. Segons la finalitat a. Descriptiu: descripció d’un fenomen, situació  mamífers que vivien en un període concret (sense dir causes ni res) b. Analític: Busca relació causa-efecte  estudi que tracti l’evolució de l’Alzheimer amb pacients de +80 anys que no prenen cap medicació.
c. Segons el control d’assignació als factors d’estudi a. Observacionals: descriptiu, es limita a mesurar dades i a portar un control. No hi ha factors regulats per l’investigador b. Experimental: sí que hi ha interacció amb l’investigador, són de caràcter analític.
 Ciència: Difusió La difusió sistemàtica dels coneixements científics es realitza mitjançant l’ARTICLE CIENTIFIC 2. Tècnica i tecnologia  Tècnica i tecnologia: etimologia a. Tècnica prové del grec tekne (art, ofici) i fa referencia a la destresa o habilitat per a desenvolupar un ofici. Coneixements pràctics.
b. Tecnologia prové del grec tekne (art, ofici) i logos (ciència, coneixement, tractat). Activitat humana que transforma la realitat mitjançant coneixements tècnics i científics.
 Tècnica i tecnologia: exemples a. El violinista txec Josef Slavik va igualar Paganini en mestratge tècnic b. Disseny i tècnica en un mateix vehicle.
c. Els nous invents musicals són instruments o tecnologia? d. 150.000 espanyols deixen les ulleres cada any gràcies a la tècnica excimer.
e. Disposem d’una solució perfecta per a vostè: el tractament de làser ocular amb tecnologia excimer.
3. Aspectes diferencials entre ciència i tecnologia Ciència Tecnologia Les coses valen encara que no tinguin Les coses calen només si serveixen per a una ampliació pràctica alguna cosa Conèixer per conèixer Conèixer per fer No necessita, en general, normalització No té sentit sense la normalització Els descobriments científics s’han de Les innovacions tecnològiques es publicar (amb tot tipus de detall) patenten, però no es publiquen de forma exhaustiva.
...