Trastorns de la Consciència (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Enfermería - 1º curso
Asignatura fisiopatologia
Año del apunte 2016
Páginas 4
Fecha de subida 17/04/2016
Descargas 12
Subido por

Vista previa del texto

FISIOPATOLOGIA - NEUROLOGIA @emargaritboada TRASTORNS DE CONSICÈNCIA CONFUSIÓ  incapacitat de pensar amb la rapidesa i claredat habituals. A vegades, a més: desorientació, manca d’atenció i de concentració, disminució de percepcions visuals i/o auditives.
- Per disminució del nivell de consciència (“coma”...).
Per alteració de funcions superiors (demències...).
*NIVELL DE CONSCIÈNCIA  capacitat per tenir el cap clar DELIRI  estat de consciència normal però amb desorientació. Quadre confusional agut. Agitació, excitació, imaginació. CAUSES: infeccions, NRL, intoxicacions i abstinències, Insuficiència cardíaca, trastorns electrolítics... La gent gran acostuma a tenir a més demència (en la vida diària funcionen de manera normal però en les proves es veu que alguna cosa no està bé).
CONSCIÈNCIA  capacitat de respondre a estímuls externs i a necessitats internes.
- Estructures anatòmiques: la base de la consciència es troba en la formació reticular ascendent del tronc, tàlem i connexions amb l’escorça.
MECANISMES D’ALTERACIÓ DE LA CONSCIÈNCIA - - - - - COMMOCIÓ CEREBRAL  P.ex: traumatisme. Moltes vegades es perd una estona la consciència i la persona diu que està bé i al cap de 24h i 48h entra en coma  causat per hematoma subdural (es fa gran i fa edema).
Sempre q hi hagi traumatisme cranial i pèrdua de consciencia (encara que sigui poca estona), s’ha de controlar i fer proves per descartar hematomes.
CONVULSIÓ  es produeix una descàrrega i es despolaritzen les neurones i la persona perd la consciència. També es poden produir contractures (típic de l’epilèpsia). Hi ha convulsions que són motores.
FÀRMACS I DROGUES (anestèsics, alcohol, barbitúrics...)  sobretot en gent gran (hi ha una equivocació, potser s’obliden de prendre’s les pastilles o se les prenen 2 cops. El cervell ja no funciona bé i amb poca medicació encara menys), alcoholisme (vodka, ginebra... no fan olor a alcohol i pot despistar alhora de trobar el mecanisme que ocasiona el trastorn de consciència).
TRASTORNS METABÒLICS (hipoglucèmia, urèmia...)  HIPOGLUCÈMIA:si baixa la glucosa en sang la persona pot entrar en coma. És molt reversible si la sabem tractar però si no es tracta es pot morir. Si s’injecta glucosa la persona es desperta ràpidament.
LESIONS DESTRUCTIVES TRONC CEREBRAL (tumor...)  pot donar coma, hemorràgia...
LESIÓ MASSIVA HEMISFERI 1 FISIOPATOLOGIA - NEUROLOGIA - @emargaritboada DESCENS CRÍTIC DE LA PA (<70 mmHg)  si la PA baixa pot afectar a la consciència (per sota de 100 en gent gran és preocupant). S’han de prendre les constants vitals i el nivell de sucre a la sang- També mirar els fàrmacs i posar antídots per contrarestar els efectes.
CAUSES NEUROLÒGIQUES DEL “COMA” A una persona en coma s’ha de mirar la pressió arterial, el sucre i altres causes neurològiques que hagin pogut afectar-lo.
- LESIONS SUPRATENTORIALS  afecta part de dalt de l’escorça (fer radio) o AVC (accident vascular cerebral)  isquèmic, hemorràgic.
o LOE (lesió ocupant d’espai)  tumor, abscés.
- LESIONS INFRATENTORIALS  nivell de tronc (fer ressonància) o Isquèmia o hemorràgia de tronc.
o LOE (abscés, tumor) - LESIONS DIFUSES o Meningitis, encefalitis, estat epilèptic.
CAUSES TOXICO-METABÒLIQUES DEL “COMA” - ENCEFALOPATIES METABÒLIQUES o Hipoglucèmia, cetoacidosis i situació hiperosmolar (típic de coma dels diabètics).
o Urèmia, encefalopatia hepàtica, hiponatremia (sodi baix, han pres masses diürètics o medicaments antidepressius...).
o Acidosis làctica (VIH +).
o Mixedema, insuficiència suprarrenal, hipercalcèmia (trastorns de la calç).
- ENCEFALOPATIES HIPÒXIQUES o Insuficiència cardíaca, insuficiència respiratòria, anèmia greu.
o PTT, hiperviscositat, malària cerebral.
- TÒXIQUES o Fàrmacs (diacepan, opiacis, barbitúrics...), alcohol, CO (monòxid de carboni).
FÍSIQUES o Cop de calor, hipotèrmia (es veu en persones grans, cauen a terra i no poden aixecar-se i no poden trucar i estar tanta estona en contacte amb el terra que agafen hipotèrmia).
- 2 FISIOPATOLOGIA - NEUROLOGIA - @emargaritboada CARENCIALS o Wernicke (deficiència vit B1), pel·lagra (es veu en alcohòlics).
APROXIMACIÓ DIAGNÒSTICA (com tractar) *Punts 1 i 2 s’han de fer de manera paral·lela.
1. HISTÒRIA - Mirar si té malalties prèvies, traumatismes, quins fàrmacs pren...
- Instauració del coma  veure si el coma ha sigut sobtat o si ja fa dies que li passa.
2. EXPLORACIÓ FÍSICA - Mirar constants vitals: PA, FC, FR, temperatura rectal.
- Pell, alè, pupil·la dels ulls.
- NRL: focalitat, descerebració, prova calòrica.
3. EXPLORACIONS COMPLEMENTÀRIES - Analítica (el bàsic) glucèmia (sucre), creatinina, Na+, gasometria arterial, anàlisis toxicològics.
- Proves d’imatge: TC, RM, EEG.
- Punció lumbar si hi ha signes meningis.
K+, Ca2+, ORIENTACIÓ DIAGNÒSTICA INICIAL EN ELS TRASTORNS DE CONSICÈNCIA - COMA AMB SIGNES DE FOCALITAT NEUROLÒGICA  descartar directament AVC, traumatismes, LOE.
- COMA SENSE FOCALITAT PERÒ AMB IRRITACIÓ MENINGEA  meningitis, hemorràgia subaracnoidal, carcinomatosis (fer TAC i ressonància).
- COMA SENSE FOCALITAT NI SDME MENINGEA (TC i PL normals)  intoxicacions, problemes metabòlics, anòxia.
3 FISIOPATOLOGIA - NEUROLOGIA @emargaritboada ESCALA DE GLASGOW  en funció de la puntuació es segueix el curs de la persona. Es fa servir per valorar el nivell de consciència (es mira la resposta motora, la resposta verbal i els ulls).
En els MALALTS DE COMA és molt important mirar els ulls per veure si responen a estímuls. Si hi ha lesió cerebral es fan 2 proves (fer mirar als costat per veure si els moviments son ràpids = dolent, i fer girar el cap a veure si els ulls segueixen la direcció) = maniobres oculocefàliques. També es pot mirar ficant aigua freda o calenta a la orella.
4 ...