Unitat 1 (2017)

Examen Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Psicología - 1º curso
Asignatura Psicologia Social
Año del apunte 2017
Páginas 3
Fecha de subida 15/06/2017
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

UNITAT 1 Hi ha moltes definicions de psicologia social però podem diferenciar aquestes.
GORDON W. ALLPORT (1968) Va limitar i diferenciar la psicologia social d’altres àmbits de coneixement. Diu que la psicologia social és l’estudi de la influencia de la presencia real o imaginada del altre, en el pensament, sentiment o conducta d’una persona.
     Sempre explica els processos d’influència de l’altre La influència pot ser també de productes que generem (ex: banc) La influència no es només física Presència imaginada: recordada, esperada (passat) = pot ser una persona o no.
Pot ser referent al passat, al present i al futur.
Els processos psicològics es dirigeixen en aquests àmbits (actitud és una opinió) Munné La psicologia social observa els fets que comencen amb la presència de l’altre (real i física o no) [relació] que impliquen interaccions [interacció] com relacions recíproques entre persones i que generen interinfluències [influències]. (, 1995).
Percepció  Interacció  Influències Tota observació o percepció comporta a una relació que pot ser manifesta o no.
Percepció comporta influència. I aquests estan units per la interacció. Dins de la influència es distingeixen 4 tipus de processos psicosocials com son:     Inducció Actituds Comunicació Atribució PSICOLOGIA SOCIAL Es una ciència que té punts de comunicació amb altres ciències. Té relació amb la sociologia (amb la clínica poc).
Analitza i estudia des del plànol de les relacions interpersonals, la interacció a través dels efectes d’aquesta... la influència (Munné, 1995) La psicologia estudia el comportament humà des de la perspectiva unipersonal. I la social estudia el comportament humà a partir de les interaccions. No vol identificar la dinàmica ni els processos individuals, a partir dels individus (tests) te un objectiu més global lligat amb els processos col·lectius.
La sociologia estudia fenòmens transpersonals = comportaments compartits.
Tot i així el comportament humà ve regit per processos uni, inter i transpersonals.
Multidimensionalitat del comportament – eixos    Individu – Societat o P/S: Uni, Inter, Transpersonal Temps – Espai o Història, Antropologia Herència – ambient o Biologia, ecologia Societat primitiva = tribu. Nucli del temps-espai (història, antropologia) Eix Temps – Espai   Història o Dimensió temporal del comportament o Interessa més la variació que no pas la constància Antropologia o Espai (àrea cultural) i Rols (ocupacions) o Interessa més la constància que no pas la variació Mirada antropològica: rangs primitius que han quedat constants al llarg del temps i s’expressen a les societats actuals. Tota societat humana té una praxi cohibida per tabús.
Mirada històrica (pivota temporalment): allò que ha canviat, no els fets que s’han mantingut constants.
Eix Herència – Ambient    Biologia o Instints. Patrons fixes de conducta Ecologia o Entorn=Aprenentatge (intervenció psicològica o social) Herència: marc delimitant (característiques físiques). Ambient: condicions possibilitants. Ex: Tarzan. Fins a quin punt ens poden readaptar al ambient inicial? El context social/històric/cultural sempre està present, diferencia les causes de símptomes fisiològics (desamor i por = mateixos símptomes) El procés entre fet inicial i procés intern és la percepció.
  Impressió o imatge: el que pensem no sempre es confirma en la realitat (entre procés intern i fet terminal) Resposta conductual: l’observable el que es visible VOLUNTAT: clàssic de l’agressió, es pot decidir di tu ho fas o no.
1. Teorització de dades: recollida de dades 2. Processos (conjunt de microteories): petites hipòtesis de perquè s’han recollit aquelles dades 3. Diferents corrents  Paradigma: visió del ésser humà. METAPARADIGMA = CIÈNCIA (sinònim) Ex: Les dones són mes persuasives i atractives per la població (nens, homes, dones...).
Els homes creen rebuig. Finalment s’explica amb els paradigmes.
Pluralisme horitzontal: en un mateix nivell d’elaboració tenim diferents perspectives Punt de vista vertical  diferents graus d’elaboració (conductisme social i el sociocognitivisme expliquen la qüestió en concret de diferents maneres).
Paradigmes en PS. Tenir en compte…      Interès en el procés d’interacció social Autors bàsics. Ex: Freud va utilitzar la psico social però no ho era ell.
Principals representants Conceptes fonamentals Model de l’ésser humà ...Comentario de mavilagomez en 2018-04-05 00:24:30
Me gusta