Genètica (2015)

Ejercicio Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Psicología - 1º curso
Asignatura Genética
Año del apunte 2015
Páginas 2
Fecha de subida 26/03/2015 (Actualizado: 26/03/2015)
Descargas 24
Subido por

Vista previa del texto

1. Si una característica determinada presenta una concordança del 60% en els bessons DZ: a) Quines conclusions relatives al problema sobre l’herència i ambient en pots deduir? Podríem dir que els bessons DZ estan influenciats tant per la genètica com per l’ambient. Però en aquest cas en concret no podem treure conclusions amb les dades que ens donen.
b) I si, a més, la concordança entre MZ és del 93%? Si els MZ s’assemblen més que els DZ vol dir que aquell cas té un important pes genètic.
c) I si la concordança en MZ fos igual que l’observada en DZ? Si els MZ s’assemblen igual que els DZ es pot deduir que la genètica té poca importància per a aquesta característica.
2. Una concordança alta entre bessons dizigots criats junts i baixa entre monozigots criats separats indica: Un gran pes de l’ambient.
3. S’ha observat que en, alguns casos d’esclerosi múltiple, la incidència augmenta en membres d’una mateixa família, però la concordança entre els bessons dizigòtics i els monozigòtics és la mateixa. Aquestes dades suggereixen que: Hi ha un component ambiental significatiu.
4. Quina de les metodologies següents no és útil per obtenir informació pel que fa a la influència de l’herència en una característica amb distribució continua (herència quantitativa)?  Exemple: alçada.
a) Mètode de les famílies dels adoptats.
b) Mètode dels adoptats.
c) Estudis amb bessons monozigòtics dizigòtics.
d) Estudi de l’arbre genealògic.
5. En quin sentit els bessons monozigòtics són especialment informatius pel que fa a l’herència de característiques conductuals? Perquè permeten estudiar la influència relativa dels factors genètics i ambientals, atès que tenen la variable genètica controlada.
6. Quins són els grups de filla que s’han de comparar per provar de forma clara la presència d’un efecte en una característica determinada? A-B+ amb A-B-.
(El signe + indica presència de la característica i el signe -, absència. A, indica pares adoptius i B, biològics.) 7. Per estudiar l’ambient no compartit, el tipus de metodologia més útil és: Els estudis de bessons (MZ).
8. Per estudiar la interacció entre els factors genètics i els ambientals, la metodologia més útil és: Els estudis d’adopcions.
9. Quina de les respostes següents no és certa? a) Quan els fills s’assemblen més als pares adoptius que als biològics, és que el factor ambient té més influència que l’hereditari.
b) Quan les diferències entre bessons monozigòtics criats separats és més gran que les que hi ha entre dizigòtics criats junts, vol dir que hi intervé més l’herència que no pas l‘ambient.
c) Quan els fills s’assemblen més als pares biològics que els adoptius, és que l’herència hi intervé més que no pas l’ambient.
d) Quan dos bessons monozigòtics que han viscut separats, l’un amb els pares biològics i l’altre amb els pares adoptius, s’assemblen molt en una característica determinada, això vol dir que aquesta està controlada fonamentalment per l’herència.
10. Bessons univitel·lins criats separats mostren una variació més gran en el quoficient d’intel·ligència que no pas en el d’alçada, quina conclusió en pots treure? Que, en la determinació del QI, el factor ambiental hi té més importància que en l’alçada, i l’herència, menys.
...

Tags: