"Los temas y los aspectos: explorando una nueva dimensión de la agenda setting” SEMINARI (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Periodismo - 2º curso
Asignatura Teories de la comunicació
Año del apunte 2014
Páginas 3
Fecha de subida 12/11/2014
Descargas 34
Subido por

Descripción

"Los temas y los aspectos: explorando una nueva dimensión de la agenda setting” SEMINARI

Vista previa del texto

12/11/2014: AGENDA SETTING: ANNA GORDIOLA “Los temas y los aspectos: explorando una nueva dimensión de la agenda setting” Mmccombs i Dixie Evatt – Es una teoria que estudia com la gent veu el món i la importancia a certs temas esta influenciada de manera directa i mesurable per els mitjans de comunicació.
– Origens inte.lectuals de la teoria: – Lippman: com les persones fomrne imtges a les seves ments – Robert Park: funció indicadora de les noticies: escola de chicago – Bernard Cohen: medios de comunicación influyen en como hablamos de esos temas – Neuman, Just i Crigler: rol dels mitjans de comunicació de difusió de traduir el lenguatge del discurs públic.
– Coneixement de la agenda: La investigació de lagenda es sol fer a través d'enquestes d'opinion publiques.
– Es fa a travès d'un model de preguntes anomenades PMI. J – Jian Hua Zhu: hi ha un conjunt de temes reduits que proecupen a la societat.
– Downs: Moviment del ítems de l'agenda: cicle d'atenció d'un assumpte – Tipologia d'Acapulco: – Tipus I: es basa en el sistema i es la hipòtesis basica de que la manera de cobrir la informació influeix en les percepcions publicques sobre quins son els assumptes importants del dia – Tipus II: comparació agendes individuals i agendes dels mitjans de comunicació.
– Tipus III: Relació entre l'agenda mediàtica i l'agenda pública.
– Tipus IV: Rellevància que un tema té per l'individu avans dels mitjans i desprès.
– Desenvolupamen teòric: – Fase I: estudia trasnferència de la prominència dels misatjes – Fase II: – Fase II: amplia la noció mes enllà dels temas, onclou interès general.
– Fase IV: qui estableix la agenda dels mitjans? – Desenvolupament de la segona dimensió: – L'agenda de temes es nomes una aplicació del model. El conjunt de temes, tòpics i esdevenimetn son només la primera dimensió – Aquests objectes no estan buits o sense modelar, missatges donen forma i significat.
– Teoria del enquadrament: – Relacionat estrictament amb la segona dimensió de l'agenda setting.
– Principals autors Tankard i Entman – Inyegar; parla des efectes del enquadrament.
– Conclusions: – Agenda etting dona prioritat no nomes els temes sino tambe els aspectes – Aplicació mes amplia del mondel de l'agenda setting es vincula amb la noció d'enquadrament – Els missatges dels mitjans d edifusió influeix no nomñes en els temes, sinó en la manera com la gent pensa sobre aquests temes.
– Actualment l'agenda no nomès et bases en noticies sino tambpe hi ha programes que influeixen com tertulies que tambe influeixen en com afecten a la societat.
Tipus d'agenda: – Agenda personal – Agenda interpersonal – Agenda pública Hipotesis de la teoria en la primera dimensió: – Hi ha una selecció de temes i una jerarquització. La primera part de l'Agenda ens diu en que hem de pensar.
– Necesitat de orientació: la orientació dels individus. Lippman tamve ens deia que els mitjans de comnicació ens feien com de mapes interpretetius sobre la realitat.
– Rellevància i certesa: Si jo tinc incertesa sobre un tema, a mi em poden influencia mes. Si el tema es rellevant i tinc invcertesa: encara hem poden influenciar mes. Per tant, la incertesa fa associada a més influencia. Quan més incertesa més influencia.
– Segons la teoria, els efectes son limitats o il.limitats?Limitats per que hi ha una serie de factors que fan que no infueixi per iguaL.
– Que es el que ens influeix? Els temas i els “acontecimientos”. En un aconteixemetn pot esdever-hi temas. El tema de l'evola ve d'un aconteixement.
L'economica internacional seria un tema. El que fan els mitjans es que fan una selecció de tema i d'aquestes temas es jerarquitza. Ja ens diuen en qins tema hem de pensar i ens diuen quin tractament tenim.
– Framing: Es el marc de com els mitjans tractan aquell tema. Un parlelisme amb una fotografia, amb un ecuadrament de la fotografia. Hi ha una realitat que és una fotografia i jo tinc una mirada sobre aquella situació i faig una aportació, estic ensenyant alló. Hi ha una serie de atributs.
– Que es mesuraria dins de lagenda setting? Opinió publica i els temas: com els podem mesurar? La opinió publcia la coneixem atrav`s de enquestes i els temas amb analisis dels mitjans.
– Dins de qina perspectiva teorica esta lagenda setting? La perspectiva funcionalista i interpretivista,per que per exemple el concepte de framing te relacions amb altres teories.
– Matis: a partir de si hi ha mes o menys incertesa, en un moment de canvi de vot, els uque son indesisos poden canviar de vot perque no tene una opinió clara, no tenen una documentació propia.
– Internet com a mitjans o com a llocs per documentarnos: – Internet pot comportat una necesiat de orientació important.
– En el cas que hi hagui multiplicitat de mitjasns es garantia que hi hagui mes amplitud de temas? No, els temas de l'agenda continuaràn sent els temas.
Referencies per llegir per acabar d'entendre el concpete de Agenda Setting: – Entrevista a Maxwel: Hay que reiventar el concepto de noticia de Paulina Leiman Muñoz.
– Maxwel: una figura relevante en el estudio de la comunicación.
...