treball marc teoric llibre FAMILIA Y ESCUELA: COMPARTIR LA EDUCACIÓN. (2017)

Trabajo Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Maestro en Educación Primaria - 2º curso
Asignatura Teoria i pràctica de l’escola inclusiva
Año del apunte 2017
Páginas 7
Fecha de subida 14/06/2017
Descargas 2
Subido por

Vista previa del texto

Marc teòric FAMILIA Y ESCUELA: COMPARTIR LA EDUCACIÓN.
Mª Jesús Comellas BREU RESUM DE LES IDEES CLAUS El llibre de Mª Jesús Comellas tracta sobre compartir l’educació entre els dos agents socialitzadors: la família i l’escola.
L'educació és un dret fonamental per a tots, així mateix l'escola hauria d'adaptarse a les necessitats que avui dia hi ha en la societat actual i preparar als alumnes perquè les futures situacions que puguin sorgir.
L’autora pregunta si es pot recuperar la confiança necessària, aleshores la respon dient que cal enfortir la comunicació i afavorir la creació d'un clima positiu de coresponsabilitat. (Comellas, 2009). Tanmateix, abans d'opinar cal preguntar, després comprendre i finalment, arribar a un coneixement de les possibles situacions.
Pel que fa al principal tema del llibre és la família i l'escola, els quals són dos punts molt forts per als nens i nenes, de vegades aquestes dues parts no estan del tot connectades; per això les famílies han de saber i s'ha de treballar perquè sàpiguen que les escoles volen el millor per als seus fills i filles, sempre i quan sigui des del respecte, ja que som referents per als nens i nenes. Per tant, es tracta de veure com s'estableixen les relacions per afavorir la coordinació, el diàleg i la comprensió dels motius i criteris. Així mateix, és fonamental parlar i trobar maneres possibles de potenciar el respecte i reconèixer que les persones actuen en funció d'uns criteris i uns acords. Però, la visió de l'educació solament pot donar-se si l'escola està en estreta comunicació amb les famílies i entre tots intenten entendre el perquè dels canvis actuals i la millor manera de fer-los front, recalca Mª Jesús Comellas.
En relació a la col·laboració de l’escola i la família tenim que d'una banda l'objectiu de l'acció educativa és possibilitar la comprensió del context cultural, l'aproximació dels models, l'aprenentatge de les pautes culturals… Tot això permetrà al nen i a l'adolescent entendre's i valorar-se a si mateix i al context en el qual es troba, participar i influir en ell i en els àmbits als quals pertany. D'altra banda tenim que la família és el context inicialment responsable del procés educatiu; és aquí on es donen les primeres pautes socialitzadores. La família delega una part de la responsabilitat educativa en la institució escolar, la qual cosa no ha de representar una contracció en l'enfocament ni un encavalcament de les funcions.(Comellas, 2009).
En general hem de tenir en compte que totes les parts eduquen, ja que són les persones adultes les que eduquen als nens i nenes. Per tant, segons Mª Jesús Comellas, deu haver-hi un diàleg i una comunicació entre família i escola; però perquè això sigui efectiu i perquè es doni la comunicació serà necessari que les persones adultes s'escoltin. Els nens i nenes solament podran aprendre a escoltar sí les persones adultes ens escoltem. Si ells aprenen com ens escoltem també podran fer aquest aprenentatge.
Un altre punt important del llibre és: què ha de fer l'escola i què ha de fer la família per a bé comú del nen/a? Tenim, aleshores, dos agents socialitzadors que faran cadascú una funció clau per al nen o nena.
Segons Comellas, el paper de la família i el de l'escola són diferents: L'escola ensenya i la família aplica. Per una banda, l'escola dóna recursos per interpretar les informacions, i proporciona informacions estructurades i eixos bàsics de coneixement. Per altra banda, la família busca totes les ocasions possibles per aplicar-los els coneixements als diferents moments de la vida quotidiana.
En definitiva, de manera coordinada la família i l'escola han d'oferir: interès per la formació i per les activitats, maneres de potenciar interessos. Per tant l’escola i la família han de compartir informacions i pensaments sobre l'educació, i establir pactes i acords.(Comellas, 2009).
Però... la comunicació família-escola deixa de ser necessària a mesura que van creixent? L’autora del llibre respon que col·lectius professionals relacionats amb educació demanen que la família i l'escola es posin d'acord o que almenys comparteixin alguns referents o criteris en relació amb l'ús d'Internet, el consum, la imatge corporal, les maneres de comportar-se al carrer… Mª Jesús Comellas mostra un altre punt en el seu llibre que explica que és fonamental que existeixi la creença que l'autoritat és necessària i que dóna seguretat a nens i adolescents en fer-los sentir que hi ha persones adultes que vetllen pel seu benestar i la seva estabilitat. Per tant és molt important que l'autoritat i les pautes amb les quals es concreta siguin compartides en el si de la família i entre les persones adultes que duen a terme l'educació infantil o adolescent. A pesar que existeixi certa variabilitat de matisos i formes, ha de comportar una manera de reaccionar i uns punts de coincidència en situacions en les quals cal exercir-la, cita Comellas.
Finalment, per acabar de comentar el llibre “Familia y escuela: compartir la educación” hem de tenir present que la participació de les famílies a l’escola és molt important, però aquesta iniciativa l’ha de tenir l’escola, aleshores una de les iniciatives que es poden romandre des del centre serien, segons Comellas, reunir a les famílies que tenen fills en un mateix grup i, a més a més les famílies han de conèixer l'ideari educatiu del centre per arribar a acords sobre hàbits i criteris educatius adequats a cada edat. El contacte entre famílies facilita la connexió i intercanvi d'experiències i propostes (Comellas, 2009).
REFLEXIONS Davant de les tessitures del text: quin seria el teu paper com a mestra – mestre? El llibre "familia y escuela: compartir la educación" de Mª Jesús Comellas ha fet que m'adones que el meu paper com a futura mestra davant del tema relació/comunicació família i escola és molt important, ja que estem parlant del fet que volem el millor per a cada un dels nostres alumnes i per als nostres fills/filles, per això penso que ha d'haver-hi una comunicació i una col·laboració per part dels dos agents socialitzadors principals (família i escola) per tal que l'aprenentatge dels nens i nenes sigui encara més significatiu. Per tant l'escola i la família han de compartir informacions i pensaments sobre l'educació, i establir pactes i acords (Comellas, 2009).
Pot ser que em trobi amb la situació d’una família o diverses famílies que no volen o poden tenir una estreta relació amb l’escola, ja que en totes les classes hi ha algun cas en particular; però poden haver moltes alternatives per tal de poder tenir una comunicació adient amb les famílies pel fet que s’ha de fer una tutoria mínim. Com per exemple, trucades a casa, porta a porta, o com ens va dir la mestra d’habilitats comunicatives, anar al restaurant de la família a menjar si aquesta no pot tancar-lo unes hores (he de dir que em va sorprendre molt aquesta situació quan la va explicar, ja que malauradament no es veu que un mestre en el seu temps lliure vagi a fer una tutoria d’un alumne, però si ets un bon mestre amb preocupacions cap als teus alumnes, això no costa res).
A més a més, com a futura mestre he de saber que la comunitat també és partícip de l'educació dels alumnes del seu poble o ciutat, ja que són el futur, per això penso que m'he d'informar de les possibles instal·lacions i entitats que hi ha al voltant de la meva futura escola per tal de col·laborar amb elles i així poder millorar la participació i l'educació dels meus alumnes.
En definitiva, el que a mi m'agradaria fer en un futur és trobar la manera que totes les famílies de la meva classe (i de tota l'escola també) participin en tot el que està relacionat amb el seu fill o filla i amb l'escola; això es pot aconseguir: guiant a les famílies a poc a poc o fent, per exemple, jornades de "finestra oberta" amb l'ajuda de l'escola, ja que aquesta és l'agent socialitzador que ha d'iniciar la comunicació.
Què t’ha aportat per la teva pràctica docent? Què podries millorar? El llibre de Mª Jesús Comellas m’ha aportat recursos per poder dur a terme una bona relació entre les famílies i l’escola. Encara que jo ja tenia present aquest vincle amb les famílies, penso que sempre va bé tenir opinions i recursos per si no tot funciona com un vol.
Per una banda, no tot el que he aprés ha sigut pel meu llibre, sino que també pels llibres de les meves companyes i al treball grupal, en sí, pel fet de tenir més opinions de diferents autors, com per exemple un apartat que vam afegir sobre les famílies immigrades, ja que de vegades costa més la comunicació per no parlar la mateixa llengua, aleshores amb aquestes reflexions m’he adonat que no ha de ser un obstacle, sinó un repte i poder realitzar mantenir una comunicació amb les famílies immigrades, ja que tant elles com nosaltres els mestres volem els millors pels nostres alumnes. Terren i Carrasco (2007) mencionen que sense entendre el projecte migratori de les famílies, no es pot entendre el que somien per a l’educació dels seus fills i filles i el paper que compleix l’escola en aquest somni.
Per altra banda, sé que podria millorar moltes coses, ja que encara no he pogut exercir com a mestre i tenir l'oportunitat de mantenir una relació estreta amb les famílies. Encara que he fet dues pràctiques, una en una llar d'infants i l'altre a una escola publica de primària, no vaig poder mantenir i veure com és la relació entre el mestre i la família. Però sí que vaig poder observar, sobretot a l'escola de primària, que hi ha moltes activitats amb les famílies, com per exemple alguns dissabtes al matí els nens i nenes d'infantil fan tallers amb les seves famílies; en definitiva en aquesta escola sí que hi ha una bona participació de les famílies, però malauradament no vaig tenir l'oportunitat de poder veure'n cap.
Com a conclusió, únicament no m'ha aportat coses com a futura mestra sinó que també com a futura mare, per això el que faré com a futura mestra serà intentar que hi hagi una bona comunicació entre la família i l'escola; i com a futura mare intentaré implicar-me en totes les activitats que presenti l'escola. En definitiva, els protagonistes són els nens i nenes, i tant la família, com l'escola i la comunitat volem el millor per a ells, ja que són el futur de la nostra societat.
...

Tags: