1. La socialització desviada (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad de Girona (UdG)
Grado Criminología - 1º curso
Asignatura psicologia
Año del apunte 2014
Páginas 4
Fecha de subida 07/09/2014
Descargas 31
Subido por

Vista previa del texto

1. La socialització desviada 1. Conceptes i idees al voltant de la violència en l’àmbit de la família i el maltractament infantil És una forma de violència, i s’ha de saber situar al conjunt que li pertoca.
Un sistema que ens pot ajudar en l’informe mundial sobre la violència i al salut.
 Tipus de violència: la exercida en els infants, exercida en la parella (violència de gènere), contra la gent gran, contra les amistats (grups d’iguals: bullying)  Hem de tenir en compte si es una violència física, sexual, psicològica o interpersonal 1.1 CAS ABP1     Violència interpersonal: dins la família, de naturalesa Ha patit privatitzacions de socialització “Feral dog” child found in Russia Cas molt famós: L’enfant sauvage (François Truffaut, 1969) 2. Llei genètica general del desenvolupament cultural Pot explicar la influencia de la societat en la psicologia en les persones.
Aquesta llei diu que qualsevol funció del desenvolupament cultural de l’infant apareix dues vegades en escena, en dos nivells: • • Primer en el nivell social (nivell intermental): primer entre la gent com una categoria intermental I després en el psicològic (s’interioritza): i després a l’interior de l’infant com una categoria intramental.
Aquesta llei és útil per fer aquest pas de qüestions relacionades amb al societat al ’àmbit psicològic (relacions socials que no deixen de ser culturals). Ex: la gramàtica, la sintaxi, etc. (és una eina social que hem interioritzat) 3. Elements de la socialització • Són tots igual d’importants? No, els pares serien els més importants. Un infant per al seu desenvolupament correcte necessita tots els elements, però n’hi ha que són imprescindibles (pares per exemple).
• Han estat tots igual d’importants en el cas de la nena del cas ABP1? Socialització com a procés ontogenètic Del “verb ésser”, “gènesi”. L’ontogènesi descriu el desenvolupament d’un organisme des de l’òvul fertilitzat fins a la seva forma adulta.
L’ontogènesi és la història del canvi estructural d’una unitat sense que aquesta perdi la seva organització.
Socialització com a procés filogenètic De “filó, raça o espècie”, “gènesi”. La filogènesi o història evolutiva, tracta d’explicar la generació successiva de les espècies animals que, al llarg de les edats geològiques, han poblat la terra.
4. Socialització primària “La socialització primària és aquella primera socialització que té lloc durant la infantesa de l’individu i gràcies a la qual esdevé membre de la societat” Berger i Luckmann (1966)  Socialització primària: es dóna a la infància. En ella s’interioritzen els elements més importants de la societat. (Ex: llengua materna, normes de convivència, etc.)  És imprescindible per aportar una vida social normal. La seva absència provoca retrassos físics i intel·lectuals, i trastorns emocionals irreversibles.
 Els agents socialitzadors més importants són els pares.
 Sense ella no s’és membre de la societat (no llenguatge, no maneres, etc.)  Exemple: posar-se el dit al nas o L’infant té altres significatius que li ensenyen “la norma social” o L’infant interioritza la norma o Si la norma s’acompleix i repeteix per molts altres significatius l’infant la generalitza: No s’ha de posar el dit al nas.
“La socialització primària s’acaba quan la noció de l’altre generalitzat (amb tot el que això comporta) ha quedat ben implantada en la consciència de l’individu” Berger (1966) 5. Socialització secundària i Luckmann  Socialització secundària: consisteix en al interiorització de sub-móns de valors i normes específics i concrets, corresponents a funcions que s’exerciran a la vida adulta.
Exemple: una segona llengua, els valors associats al rol professional, etc.
 Els agents socialitzadors més importants són els iguals en edat i les institucions (escola, universitat, monestir, hospital, presó). Sol suposar algun ritus de pas.
...