Qüestionari tema 3 (Nota: 10) (2015)

Ejercicio Catalán
Universidad Universidad Rovira y Virgili (URV)
Grado Biotecnología - 2º curso
Asignatura Bioinformática
Año del apunte 2015
Páginas 4
Fecha de subida 29/04/2016
Descargas 37
Subido por

Vista previa del texto

Preguntes Tema 3 1. Quin és el títol de l'article científic on els autors fan una investigació sobre les lesions cerebrals traumàtiques que acaben patín els personatges que apareixen als còmics d’Asterix ? a. Traumatic brain injuries in illustrated literature: experience from a series of over 700 head injuries in the Asterix comic books 2. Segons un estudi de l'any 2001 de la revista BMJ, hi va haver més mortalitat cardiovascular a França durant l'Europeu de fútbol del 1996? a. Fals 3. Quin dels següents articles apareix com article relacionat al PubMed (Related Articles) de l'article al que fa referència la pregunta anterior? a. Berthier F, Boulay F. Lower myocardial infarction mortality in French men the day France won the 1998 World Cup of football. Heart. 2003 May;89(5):555-6 4. Quin és el títol de l'article publicat a la revista Bioinformatics. 2001 Dec;17(12):1244-5? a. MEGA2: molecular evolutionary genetics analysis software 5. Quin terme utilitza el MESH Database del PubMed per a la paraula clauBioinformatics? a. Computational Biology 6. Quina de les següents revistes sobre Bioinformàtica indexa actualment PubMed? a. BMC bioinformatics b. Bioinformatics (Oxford, England) c. Briefings in bioinformatics 7. Utilitza el GoPubMed per identificar un expert en Bioinformàtica que treballi a l'Estat Espanyol. (Nota: Cerca tots els articles que continguin el terme "Computational Biology" com a Mesh, utilitza la pestanya "Statistics" per a filtrar els articles que s'han publicat a l'Estat Espanyol i mira els autors que han publicat més per identificar un expert).
a. Valencia 8. Quin dels següents articles ha estat més cops citat? a. Altschul SF, Madden TL, Schäffer AA, Zhang J, Zhang Z, Miller W, Lipman DJ. Gapped BLAST and PSI-BLAST: a new generation of protein database search programs. Nucleic Acids Res. 1997 Sep 1;25(17):3389-402.
9. Quants articles publicats durant l'any 2004 van citar l'article següent? Thompson JD, Higgins DG, Gibson TJ. CLUSTAL W: improving the sensitivity of progressive multiple sequence alignment through sequence weighting, positionspecific gap penalties and weight matrix choice. Nucleic Acids Res. 1994 Nov 11;22(22):4673-80.
a. 2728 10. Quín va ser l'ídex o factor d'impacte de la revista Bioinformatics l'any 2008? a. 4,328 11. Durant els anys 2003, 2004 i 2005 una revista va publicar 260, 270 i 265 articles respectivament. Si l'any 2005 els articles publicats en aquesta revista durant els anys 2003, 2004 i 2005 van rebre 405, 321 i 100 cites respectivament, quin és l'índex d'impacte de la revista pel 2005? (Escriu només el número utilitzant la , pels decimals) a. 1,37 12. L’índex d’impacte de l’any 2006 de la revista “Briefings in Bioinformatics” va ser de 24,37. Aquest índex d’impacte tan alt, però, va ser degut principalment a un sol article d’aquesta revista (que va ser molt citat). Quin va ser aquest article tan citat? (Ajuda: Recorda que per calcular l’índex d’impacte de l’any 2006 es tenen en conte el nombre de cites durant l’any 2006 dels articles publicats durant els anys 2004-05. Utilitza la base de dades "Web of Science" per resoldre-ho) a. Kumar S, Tamura K, Nei M. 2004. MEGA3: Integrated software for molecular evolutionary genetics analysis and sequence alignment. BRIEFINGS IN BIOINFORMATICS 5 (2): 150-163 13. Quina de les següents revistes té un índex d'impacte més gran en la categoria "BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY" de l'edició del 2008 del JCR? a. Cell 14. Segons l'edició 2008 del JCR, quina posició ocupa la revista Bioinformatics en la categoria "MATHEMATICAL & COMPUTATIONAL BIOLOGY"? a. La segona 15. Quants aminoàcids té la seqüència de la proteïna DnaA en la soca 168 de Bacillus subtilis? a. 446 16. Accedeix a la seqüència ACHG_HUMAN del SwissProt. A quantes fitxes del EMBL està associada aquesta proteïna? a. 11 17. Busca el producte del gen LTP1 de l’ordi (Hordeum vulgare). En quin dels següents productes/processos biotecnològic està implicada aquesta proteïna? a. en la formació de l'escuma de la cerveza 18. Quines de les següents mutacions del gen de l'insulina humana estan descrites que estan relacionades amb "Hyperproinsulinemia, Familial"? a. 34H->D b. 89R->H 19. En quina data es va produir algun canvi en la seqüència de la fitxa ACHG_HUMAN del swissprot? a. 2007-02-20 20. Quines de les següents proteïnes que trobem en el UniProt no estan cristal·litzades i no tenen una entrada al PDB? P12367, P05648, P08069, P51460, P09208, P06213, P14735, P11717, Q9UIQ6, P63244, P30410, Q8WXF3, P01325, P35568, P08833, P24592, P22692, Q9Y4H2, Q9Y6M1, Q9UHR4 a. P09208 21. Quants ponts di-sulfur té la proteïna "candoxin" de l'espècie Bungarus candidus (Malayan krait)? a. 5 22. Quines de les següents proteïnes s'esmenten en l'article Tamiya N., Maeda N., Cogger H.G. "Neurotoxins from the venoms of the sea snakes Hydrophis ornatus and Hydrophis lapemoides." Biochem. J. 213:31-38(1983)? a. P68413 b. P01437 23. Quins gens té al costat el gen lexA d'Escherichia coli K12? Nota: Busca la fitxa del Uniprot del LexA i des d'allí accedeix a alguna fitxa del Genbank que contingui el gen lexA.
a. diacylglycerol kinase b. DNA-damage-inducible protein F 24. Escriu els 20 primers nucleòtids del gen (CDS) uvrA codificat en el plasmidi pAD1 d' Enterococcus faecalis. Escriu la seqüència sense espais a. Atgaatttaacgttcgatta 25. Quina de les següents caixes TATA té el gen fpg de Bacillus firmus? a. TATATA 26. Quants introns té el gen triadin de Sus scrofa? a. 2 27. Fes servir la base de dades OMIM per a veure a quina malaltia està associat el gen BRCA1 humà.
a. BREAST CANCER 28. Utilitza la base de dades GeneCards per identificar en quin cromosoma trobem el gen humà APOE.
a. Chr. 19 29. Quin dels següents enzims del cicle de Krebs catalitza la transformació de l'isocitrat a 2-oxo-glutarat? a. isocitrate dehydrogenase [EC:1.1.1.42] 30. A quina classe pertany el bacteri Escherichia coli (Nota: fes servir la base de dades Taxonomy)? a. Gammaproteobacteria ...