MICROBIOLOGIA TEMA 06 - DIVISIÓ CEL·LULAR PROCARIOTA (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Bioquímica - 1º curso
Asignatura Microbiologia
Año del apunte 2016
Páginas 2
Fecha de subida 19/03/2016
Descargas 14

Vista previa del texto

Microbiologia Bioquímica UAB curs 2015-16 TEMA 6: DIVISIÓ CEL·LULAR DE PROCARIOTES La divisió cel·lular bacteriana és un procés complex (algunes coses no estan comprovades al 100%). Es tracta d'un procés que necessita una coordinació important: no és trivial, necessita un cert control.
Durant la divisió cel·lular o prèviament, el cromosoma s'ha de repartir entre les dues cèl·lules filles. El creixement d'una cèl·lula ha de ser ordenat.
    El bacteri ha de créixer abans de la divisió cel·lular per tal de que les filles ja tinguin un cert volum inicial (creixement ordenat i equilibrat) Cada cèl·lula filla ha de tenir un cromosoma sencer Tots els materials del citoplasma són repartits més o menys a l'atzar.
El cromosoma en la replicació i la divisió està unit a la membrana. Això facilita la replicació i a separació equitativa .
La divisió no acaba fins que es produeix el SEPTUM: paret entre les dues cèl·lules filles.
1.- Replicació DNA A partir de la replicació comença la fissió: 1. Primer de tot el DNA s'uneix a la membrana. El punt d'unió a la membrana és el seu punt ORI (origen de replicació).
Cicle cel·lular 2. Comença la replicació. L'ORI s'obre i es separa el DNA de doble cadena. El DNA a mesura que es sintetitza es va desplaçant cap als pols de la bactèria gràcies al seu origen de replicació, l'ori és arrossegat cap als pols. La posició dels nucleoides es un dels condicionants del pla de divisió pel qual es dividirà la cèl·lula.
3. Divisoma: el formen totes les proteïnes que s'encarreguen de formar el pla de tall on es dividirà la cèl·lula.
Es completa en 20min la replicació en 40min. La divisió és més ràpida que la producció de còpies del DNA.
Abans que la primera molècula de DNA s'acabi de replicar es comença una 2a i 3a replicació: es superposen els temps de 40min.
la divisió comença amb la formació de l'anell Fts Z. Aquest estrenyerà la bactèria fins que quedi partida en 2 (per dins).
Proteïnes Min: Es posicionen a la membrana en forma d'espiral. Es creu que ocupen els espais d'unió a la membrana deixant lliure la part central on s'acobla l'anell Fts Z. S'acobla als pols deixant lliure el centre.
Microbiologia Bioquímica UAB curs 2015-16 L'anell el formen monòmers d'una proteïna (Fts)    Zip A: S'encarrega d'ancorar l'anell a la membrana Fts A: Ancoratge i proporciona energia Fts i: També en contacte amb el peptidoglicà, important en la formació de nou peptidoglicà.
Funcions d'autolisina, transpeptidació...
4. S'afegeix peptidoglicà i es va formant el sèptum.
Les proteïnes MreB son les proteïnes que determinen la forma característica d'una bactèria. Es troba relacionada amb la actina (MreB és ancestre de l'esquelet de les cèl·lules eucariotes). Aquesta es localitza en estructura filamentosa al citoplasma i també associada a la membrana.
Als llocs d'unió de membrana a la paret és on es produeix bàsicament nou peptidoglicà, localitza la síntesi de peptidoglicà.
Si agafem un bacil i el mutem per a que perdi MreB aquest es tornarà rodó.
En els cocs el creixement de la paret cel·lular es donarà allà un es troba l'anell Fts Z per l'acció de la proteïna Fts i. Es produeix en zones de creixement.
...

Tags: