Ossos del crani (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Veterinaria - 2º curso
Asignatura Morfologia II
Año del apunte 2015
Páginas 19
Fecha de subida 01/01/2015
Descargas 10

Vista previa del texto

OSSOS DEL CRANI, LA CARA I LES MANDIBULES   Ossos del crani (neurocrani): occipital, parietal, interparietal, frontal, temporal, basiesfenoide, preesfenoide i etmoide.
Ossos de la cara (esplacnocrani): nasal, llagrimal, zigomàtic (o malar), maxil·la, incisiu (o premaxil·lar), pterigoide, vòmer i palatí. Cornets.
VISIONS GENERALS DEL CRANI VISIONS DE DIFERENTS ZONES DEL CRANI Cara Dorsal (Crani i Cara) Ossos parietals  Dos ossos caudals, es troben als dos costats.
Os interparietal  Separa els dos ossos parietals.
Os occipital  És el més caudal de tots. Fa com una tapa caudal.
Cresta nucal És una cresta de l’os occipital. Caudal.
Cresta sagital externa  Es troba a l’os interparietal, es marca molt al cap dels gossos.
Protuberància occipital Externa  És on s’insereix el lligament nucal. És una punxeta.
Ossos frontals  Per davant dels parietals i dorsal.
Procés zigomàtic del frontal  Nansa que travessa l’òrbita i que pot o no fusionar-se amb l’altre extrem.
Orifici supraorbitari  Per sobre del procés zigomàtic del frontal.
Ossos nasals  Formen el nas i es continuen del cartílag nasal.
Forat nasal ossi Al final dels ossos nasal, però no és l’orifici nasal real.
Ossos incisius  On es troben inserits els incisius.
 Canal interincisiu (A. palatolabial)  Per sobre dels ossos dels incisius. Només en èquids.
Cara lateral (Crani i Cara) Fossa temporal  Sembla un canaló de recollir l’aigua. Recull l’oïda  Orificis venosos  Foradets que trobem a l’os temporal per on passen les venes.
Arc zigomàtic  Format per la porció zigomàtica del temporal, la zigomàtica del maxil·lar, la temporal del zigomàtic i de vegades (si està fusionada) la zigomàtica del frontal.
1)Porció timpànica del temporal Porus acústic extern  És el forat pròpiament dit.
Meat acústic extern  El que envolta el porus.
Bulla timpànica  Bombolla que trobem per sota del meat acústic.
Apòfisi muscular (M. elevador del vel del paladar) Punxa llarga que es troba per davant de la bulla i va cap endavant.
Canal musculotubàric (M. tensor del vel del paladar i trompa auditiva)Dorsal a l’apòfisi muscular. Va cap a l’interior de la bulla.
2)Porció petrosa del temporal Apòfisi mastoide  És grossa i de color diferent. Molt amorfa.
Apòfisi estiloide  Punxa que hi ha entre la bulla i la mastoide.
Orifici estilomastoïdal (N facial = VII)  Entre les dues apòfisis. És una zona d’articulació 3)Porció escamosa del temporal Apòfisi zigomàtica del temporal  Apòfisis que forma part de l’arc zigomàtic.
Superfície articular de la mandíbula :  Tubercle articular  Té forma de columna.
 Fossa mandibular  Fossa darrere el tubercle.
 Apòfisi retroarticular Apòfisis caudal a la fossa, és rodoneta.
 Forat retroarticular  Darrer l’apòfisi.
Òrbita  En general té forma de con, sobretot en afegir els músculs. Ens permet la retracció de l’ull.
Apòfisi zigomàtica del frontal  Pot estar fusionada o no.
Apòfisi zigomàtica de la maxil·la Per dins i per sota de l’òrbita.
Apòfisi temporal del zigomàtic  és pràcticament tot l’os. Es fusiona amb l’apòfisi zigomàtica del temporal.
Os llagrimal Per dins de l’òrbita.
 Fossa del sac llagrimal  Condueix cap al canal nasollacrimal.
 Canal nasollagrimal  Connecta amb el vestíbul nasal, per això quan plorem tenim mocs.
Os zigomàtic  Té una apòfisis temporal.
Os basioesfenoide: Ala (cara orbitària o vèrtex de l’òrbita)  Forat o forats etmoïdals (nervis i vasos etmoïdals) Es més dorsal. En el gos són dos.
 Canal òptic (N. òptic = II i A. oftàlmica interna) Per sota del etmoïdal.
 Fissura orbitària (N. oftàlmic, branca del N. trigemin = V; N. oculomotor = III; N. troclear = IV; N. abducent = VI)  Tapat per una membrana, el més dorsal.
 Canal alar o Forat alar caudal (A. maxil·lar) Al final del canal o Forat rodó (N. maxil·lar, branca del N. trigemin = V) No el veiem perquè està tapat però va a l’interior del crani.
o Forat alar cranial (A. i N. maxil·lars) Per sota de la fissura orbitària.
Fossa pterigopalatina  Enfront de l’os basioesfenoides. Té 3 forats.
 Forat maxil·lar (A. i N. maxil·lar) És el més lateral.
 Forat esfenopalatí (A. i N. esfenopalatí) El més medial i gros.
 Forat palatí caudal (N. i A. palatines majors) Petit i ventral.
E M P Regió maxil·lar  Cresta facial  Molt visible i lateral.
 Forat infraorbitari (nervis i vasos infraorbitaris)  Continuació del forat maxil·lar. Formen el canal infraorbitari.
 Apòfisi alveolar de l’os maxil·lar  Zona on s’insereixen les dents.
 Espai interalveolar (o diastema) Zona entre l’apòfisi alveolar i la zona on tenim els incisius.
 Incisura nasoincisiva  Entre els incisius i l’os nasal. Forma de V.
Cara caudal (Crani i Cara) Os occipital  Cresta nucal  Cresta occipital externa (lligament nucal)  Còndils occipitals  Articulen amb la primera vèrtebra.
 Apòfisi paracondilar  N’hi ha dues i es troben a cada costat dels còndils.
 Tuberositat occipital externa  A la cresta occipital, és on s’insereix el lligament nucal.
Cara ventral (Crani i cara) Basioccipital  A la base del crani. Es continua amb el preesfenoides.
 Forat magne  Entre els còndils. A través seu passa la part més caudal de l’encèfal que és el mesencèfal.
 Còndils de l’occipital  Articulen amb l’atles que és la primera vèrtebra cervical.
 Fossa condílea ventral  Entre els còndils i les apòfisis paracondilars.
o Canal del N. hipoglòs = XII  Es troba a la fossa condília ventral. Innerva la llengua. En carnívors és petit.
 Apòfisi paracondilar Cos del basioesfenoide  Té ales.
 Apòfisi pterigoide del basioesfenoide  Té forma de triangle.
Cos del preesfenoide Forat lacerat (Eq i Su) Molt gran i rostral al canal de l’hipoglòs.
 Incisura jugular (N. glossofaringi = IX; N. vague = X; N. accessori = XI; caròtida interna; V. jugular interna)  Caudal.
 Incisura carotídia (A. caròtida interna) La més medial, per ella hi passa l’arteria que vascularitza l’encèfal.
 Incisura oval (N. mandibular, branca del n. trigemin = V) Al mig. Molt enganxada a la incisura carotídia.
 Incisura espinosa (A. meníngia mitja)  La més lateral.
Forat jugular (Car i Ru)  Allargat i per sobre del canal de l’hipoglòs.
Forat carotidi, desemboca en la fissura esfenotimpànica (Car i Ru) Medial a l’orifici musculotubàric de l’apòfisi muscular de la porció timpànica del temporal.
Forat oval (Car i Ru) Molt a prop de l’orifici alar caudal. Molt enganxat.
COANES  Comunicació entre la cavitat nasal i la faringe. Delimitades pels ossos palatins, el pterigoide i el vòmer.
 Ossos palatins o Làmina horitzontal  Apòfisi piramidal del palatí  Forma de triangle.
o Làmina perpendicular  N’hi ha dues.
 Ossos pterigoides  Molt fi, és una làmina.
 Apòfisi ganxuda del pterigoide  És el que sobresurt de l’os pterigoide.
 Vòmer  Separa les dues coanes.
Regió palatina  Format pel palatí, el maxil·lar i els incisius.
 Làmina horitzontal del palatí    Apòfisi palatina de la maxil·la  Dues làmines que construeixen el paladar i que pertanyen a l’os maxil·lar.
o Forat palatí major  Es comunica amb el forat palatí caudal i per ell passen vasos i nervis palatins majors.
o Solc palatí  Es un canal excavat que va cap al forat palatí major.
Apòfisi palatina de l’incisiu  En contacte amb l’incisiu.
o Fissura palatina  Al lateral de les apòfisis.
o Canal interincisiu  A la part ventral. Es comunica amb el dorsal i hi passa l’artèria palatolabial.
Etmoide (interior) o Làmina cribrosa (N. olfactori = I) Passen els nervis fins els cornets.
*De la boca al nas hi passen hormones per tant hi ha una mica de comunicació.
Mandíbula COS DE LA MANDÍBULA: (Horitzontal) Cantell alveolar dorsal  On hi ha les dents.
 Porció incisiva  On hi ha els incisius.
 Porció molar  Molars i premolars.
Cantell ventral  Incisura dels vasos facials  Serveix per prendre el polsCara bucal o lateral  Forat o forats mentonians  Al lateral entre les dents i els incisius. En carnívors i ovelles n’hi ha dos. Hi passen els nervis mentonians que innerven el mentó i el llavi.
Cara lingual o medial  Línia milohioïdal  S’hi insereix el múscul milohioïdeu. Recobreix el sòl de la mandíbula.
BRANCA DE LA MANDÍBULA: (Vertical) Angle de la mandíbula  Entre el cos i la branca.
 Apòfisi angular (Car)  Caudal.
Tuberositat del m. esternomandibular (Eq) És l’angle caudal. S’hi insereix un múscul que permet moure la boca.
*Apòfisi coronoide  Punxa dorsal.
*Escotadura de la mandíbula  Darrere l’apòfisi coronoide.
*Apòfisi condília  Articula amb la fossa del l’os temporal  Cap de la mandíbula  Coll de la mandíbula Fossa massetèrica  Lateral. S’hi insereix el múscul masseter que intervé en la masticació.
Fossa pterigoïdal  Medial.
Forat mandibular (n. alveolar inferior, branca del n. mandibular) A la cara medial de la branca. Comunica amb el mentoniano.
Canal mandibular Continuació del forat mandibular. Anestèsia.
*Forma l’articulació temporomandibular.
Cavitat nasal Sinus paranasals: Sinus frontal, sinus maxil.lar, sinus esfenoidal, sinus palatí  Es comuniquen entre sí i tenen un petit forat recobert de mucosa que quan ens encostipem es fa espesa i fa mal de cap. Augmenten la superfície sense augmentar el pes.
Cornets: dorsal, mig i ventral  Escalfen l’aire, el filtren i l’humidifiquen. Són làmines circulars dins la cavitat nasal.
Cornets etmoïdals  Són els cornets més caudal i perceben l’olfacte.
Cavitat oral Cavitat craniana *El VIII nervi passa pel meat acústic intern però no surt del crani.
Diferencies entre espècies: Les diferències són purament anecdòtiques perquè és molt fàcil diferenciar-los a simple vista.
ÉQUID  Tenen el crani molt petit en relació a la cara. Tenen l’apòfisi zigomàtic del frontal fusionada. A més presenten canal interincisiu. El sinus frontal i el maxil·lar són molt grans.
VACA  Tenen l’os frontal molt desenvolupat. L’os occipital està desplaçat cap abaix, els parietals als costats, molt separats. Té apòfisi cornuals. Té tubercle facial no cresta facial. Dins l’òrbita té una bulla maxil·lar que és molt sensible. No té incisius superiors. La bulla timpànica és molt allargada. Sinus frontal i occipital gran.
SUID  No té l’òrbita completa, és a dir que l’apòfisi zigomàtica del frontal no està fusionada. El frontal és molt gros.
Els parietals estan separats. La bulla timpànica és allargada. Presenta apòfisis paracondilars molt llargues. Sinus frontal molt profund 2-3 cm per això no es poden sacrificar amb bala captiva.
CARNÍVOR  No té l’òrbita completa a més estan dirigides cap endavant. Cresta sagital externa molt pronunciada per inserir músculs.
GAT  Molt rodonet.
CONILL  Crani molt allargat. Òrbita unida.
GOS  El crani i la cara estan igualats en mida. Bàsicament tenen frontal i un recés maxil·lar.
...