TRANSTORNS DE LA CONSCIÈNCIA (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Enfermería - 1º curso
Asignatura fisiopatologia
Año del apunte 2016
Páginas 3
Fecha de subida 08/04/2016
Descargas 8
Subido por

Vista previa del texto

FISIOPATOLOGIA | @mroca-terry TRANSTRONS DE CONSCIÈNCIA Ø CONCEPTES PREVIS: CONFUSIÓ: Incapacitat de pensar amb la rapidesa i claredat habituals. A vegades: desorientació, manca d’atenció i de concentració, disminució de percepcions visuals i/o auditives.
- Per disminució del nivell de consciència( claredat per pensar i veure les coses clares.
Té diferents subgraus). à Acabaria amb coma.
- Per alteració de les funcions superiors( memòria, capacitat de càlcul...).-à Acabaria amb demència.
DELIRI: Quadre confusional aguts amb desorientació però consciència normal. Agitació, excitació, imaginació.
Causes de deliri: Infeccions, NRL, febre, abstinències, I.C, intoxicacions...
Ø DEFINICIÓ: Capacitat de respondre a estímuls externs i a necessitats internes.
Ø ESTRUCTURES ANATÒMIQUES: Formació reticular ascendent del TRONC, tàlam i connexions amb l’escorça.
Ø MECANISMES D’ALTERACIÓ DE LA CONSCIÈNCIA: ü Commoció cerebral( ex: traumatisme cranial; si ha perdut la consciència, l’hem de vigilar atentament).
ü Convulsió generalitzada ( descàrrega d’un focus irritatiu cerebral, es perd la consciència i es produeixen una sèrie de contractures. Hi ha convulsions que no son motores, l’individu cau en coma).
ü Fàrmacs i drogues( sobretot en persones grans que s’equivoquen en prendre la medicació. Ex: fàrmacs per a dormir). Amb poca medicació la persona cau en coma.
ü Trastorns metabòlics (hipoglucèmia: A la que baixa el nivell de glucosa en sang, aquelles neurones deixen de funcionar. És ràpidament reversible si la sabem tractar donant sucre).
ü Lesions destructives del tronc cerebral(tumor).
ü Lesió massiva d’un hemisferi cerebral.
ü Descens crític de la PA(<70mmHg). Si es té la pressió arterial baixa, es produeix un trastorn de consciència.
Ø CAUSES NEUROLÒGIQUES DE ‘’COMA’’: - - - Lesions supratentorialsà Situada per sobre de la tenda del cerebel.
AVC ( Accident vascular cerebral)= Ictus.
LOE( lesió ocupant d’espai per tumor o abscés).
Lesions infratentorialsà Situada per sota de la tenda del cerebel.
Isquèmia o hemorràgia de tronc.
LOE(abscés o tumor).
Lesions difusesà Meningitis, encefalitis, estat epilèptic, PÁG. 1 FISIOPATOLOGIA | @mroca-terry Ø CAUSES TOXICO-METABÒLIQUES DEL ‘’COMA’’: - - - Encefalopaties metabòliques: Hipoglucèmia, cetoacidosis, situació hiperosmolar.
Urèmia, encefalopatia hepàtica, hiponatremia.
Acidosis làctica(VIH+).
Mixedema, Insuf. suprarrenal, hipercalcèmia.
Encefelopaties hipòxiques: Insuf. Cardíaca, insuf. Respiratòria, anèmia greu.
PTT, hiperviscositat, malària cerebral.
Tòxiques: Fàrmacs( diacepan, opàacis, barbitúrics...), alcohol, CO...
Físiques: Cop de calor, hipotèrmia.
Carencials: Wernicke(dèficit de V1), pel·lagra( sobretot en alcohòlics).
Ø CONDUCTA A SEGUIR (Aproximació diagnòstica del pacient amb trastorn de la consciència).
1. Història: Malalties prèvies, traumatismes, fàrmacs... Temps d’instauració del coma.
2. Exploració física: Constants vitals( PA, FC, FR...) pell, alè, ulls NRL(exploració neurològica): focalitat, descerebració, prova calòrica ( Punts 1 i 2 fer-los en paral·lel).
3. Exploracions complementàries: Analítica: glucèmia, creatinina, Na, K, Ca, gasometria arterial, anàlisis toxicològiques...
Procés d’imatge(TC, RM, EEG).
Punció lumbar si hi ha signes meningis.
Ø ORIENTACIÓ DIAGNÒSTICA INICIAL DELS TRASTORNS DE CONSCIÈNCIA: - Coma amb signes de focalitat neurològica-à Fer proves d’imatge( AVC, traumatisme, LOE).
Coma sense focalitat però amb irritació meningeaà Tac ( Meningitis, hemorràgia subaracnoidal, carcinomatosis...) Coma sense focalitat ni SDNME. Meningeaà TC i PL normals(Intoxicacions, problemes metabòlics, anòxia) Molt important l’exploració dels ullls en els malalts en coma( mirar pupil·la, mirar simetria de la pupil·la i maniobres oculocefàliques per a saber si hi ha alteració en el tronc cerebral...).
PÁG. 2 FISIOPATOLOGIA | @mroca-terry Ø L’escala de Glasgow es fa servir moltíssim per a fer el seguiment d’una persona inconscient.
Ø IMPORTANT A REALITZAR QUAN TROBEM UNA PERSONA AMB UN TRASTORN DE CONSICÈNCIA: 1. Mirar constants vitals( PA, sucre...) 2. Fer BM test i mirar el nivell de sucre capil·lar.
3. Vigilar fàrmacs que ha pres.
TC(def.): Mètode de diagnòstic per imatge que utilitza rajos X per crear imatges transversals del cos.
RM(def.) Resonància magnètica.
EEC(def.): Electroencefalografia.
PÁG. 3 ...