Bloque 1: Micro I (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Enfermería - 1º curso
Asignatura fisiopatologia
Año del apunte 2014
Páginas 3
Fecha de subida 26/10/2014
Descargas 49
Subido por

Vista previa del texto

FISIOPATOLOGIA Marta Algarra Villalba 1 any Grau Infermeria MICROBIOLOGIA I Hi ha diferents tipus de microorganismes, trobem els unicel·lulars i els pluricel·lulars.
Els unicel·lulars es consideren els bacteris i protozous. Els pluricel·lulars correspon a les plantes i als animals.
En quant a les cèl·lules, que es la unitat bàsica de tot esser viu, poden ser procariotes i eucariotes.
Com a procariotes podem dir que son les que formen el cos dels bacteris. Aquestes no tenen nucli, amb una membrana plasmàtica i una paret bacteriana.
En canvi, com a eucariotes, aquestes si que tenen nucli. Contenen mitocondris per tal d’obtenir energia a traves de la respiració. Contenen cromosomes de Dna, a diferencia dels procariotes que tenen un material genètic. Aquests organismes son, els protozous, fongs, animals, plantes i algues.
Organismes procariotes Virus No es consideren cèl·lules, tenen una estructura molt simple. Es troba al voltant...
Bacteris Els bacteris tenen una única cèl·lula, son procariotes. Tenen formes bastant constants, com de cocs, bacils, vibrions etc..
Alguns bacteris poden tenir una capsula de protecció i altres, una paret de peptidoglicans, que son proteïnes. Els bacteris es nodreixen principalment de compostos orgànics, ja pot ser d’organismes morts, o vius. La seva reproducció es asexual. S’anomena reproducció per fissió, en la que en el bacteri s’acaba dividint en dos.
Els bacteris poden tenir cilis o flagels, que son els encarregats de donar moviment als bacteris.
En funció de la seva paret, trobem els següents bacteris:   Bacteris GRAM+ Bacteris GRAM- En quant als +, trobaríem una membrana citoplasmàtica, i la paret de peptidoglicans mes a l’exterior.
I els -, trobaríem una membrana externa, per sobre de la paret de peptidoglicans, que seria la principal diferencia, aquesta membrana.
Organismes eucariotes Fongs Podem trobar fongs unicel·lulars o pluricel·lulars.
Els unicel·lulars tindran una forma ovalada, com els llevats.
En canvi la majoria de fongs pluricel·lulars, es caracteritzen tenir filaments molt llargs.
El tipus de reproducció pot ser tan asexual com asexual.
I pel que fa a la alimentació, utilitzen matèria orgànica de l’ambient.
Paràsits S’engloben dins del grup de microorganismes, son de tipus eucariotes, tant unicel·lulars com pluricel·lulars.
Cal diferenciar entre dos grans grups, que serien, els protozous petits, que es troben entre 1-2 um a 10 um (artròpodes). Els altres serien els Helmints, que serien els cucs grans o rodons, que poden tenir diferents longituds.
GRUPS: Cucs aplanats:   Cestodes Tremàtodes Cucs rodons:  Trematode Cestode Nematodes Nematode ...