DEMOGRAFIA - TEMA INDICADORS SANITARIS (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Girona (UdG)
Grado Enfermería - 1º curso
Asignatura Demografia
Profesor T.
Año del apunte 2016
Páginas 4
Fecha de subida 31/10/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

Apunts DEMOGRAFIA 1ª part Demografia i indicadors sanitaris La demografia és una disciplina transversal de l’àmbit de les ciències de la salut, tot i que no únic. Necessitem la seva informació per treure indicadors de dades que ens ajuden a treure conclusions.
El tipus de demografia que desenvoluparem seran els indicadors sanitaris (de la mortalitat, morbiditat, natalitat, fecunditat, índex sintètic de fecunditat).
Aquests indicadors sanitaris no són universals, estan relacionats amb la població que s’està analitzant. Per tant, les dades de demografia mai poden ser globals. Sempre han de ser particulars en funció de la població i de la zona geogràfica que s’està estudiant. Ha de ser un territori concret i definit i una població definida. Aquest territori o població tindrà unes característiques particulars. Aquestes característiques no són arbitràries, sinó que venen donades per l’herència cultural i social de cada país i de casa població que estiguem estudiant.
Aquesta herència social i cultural és el que fa que les persones d’aquell grup es comportin d’una manera determinada.
La demografia és una disciplina que estudia estadísticament l’estructura i la dinàmica (estretament relacionada amb els naixements, etc) de les poblacions humanes i les lleis o normes que regulen aquests fenòmens.
Com som? Qui som? Morin, emigren? Neixen, Immigren? Evolució? Quants som? Està molt relacionada amb l’aritmètica, però la demografia no solament és això. A més d’això, té com a valor afegit que una vegada coneix el nombre i l’estadística de la població intenta argumentar el perquè d’aquelles xifres i aquelles dades.
Concepte i evolució del pensament demogràfic.
- John Graunt anglès, considerat el pare de la demografia. Comença a tenir un pensament científic amb una base poblacional.
Instaura les bases de la estadística científica.
L’any 1662 (s.XVII) es publica Bills of Mortality a partir de les taules de mortalitat de la ciutat de Londres. Eren els fets que anaven succeint setmanalment a Londres. Encara es poden veure els llistats de causes de mort que succeïen a cada una de les parròquies de Londres. Aquests llistats de mort i els llistats de naixement i batejos van ser els que es trobaven en aquesta obra.
Mortalitat per causa any 1632 Les dades de mortalitat sempre són molt més fixes que les de naixement (que són fluctuants).
Principals causes de mort al s.XVII: - Malalties infeccioses Vectors Mortalitat infantil Mortalitat materna Abortaments MOLT POQUES CAUSES DE MORT amb malalties cròniques.
No ens separa el temps, sinó les situacions.
Thomas Robert Malthus (1766-1834) (IMPORTANT) · Economista anglès · Les idees i teories es recullen en l’obra “Assaig sobre el principi de la població”(1798). Altres obres “Naturalesa i progrés de les rendes”(1815)...etc.
· Professor d’economia.
Ell es planteja dues coses bàsiques: 1. La població creix en un ritme frenètic, accelerat (creixement geomètric) Creixement aritmètic  creixement lineal Creixement geomètric  creixement accelerat La seva teoria (teoria pessimista de Malthus) deia que ell havia observat que la població anglesa s’havia duplicar en 100 anys. En canvi els recursos havien crescut d’una manera relativa. Durant el segle de Grau es va donar un canvi d’estructura poblacional. Vam passar d’una estructura agrícola i ramadera a un tipus d’estructura tecnològica (inici de la revolució industrial). Això va donar com a conseqüència una disminució de producció d’aliments i una mortalitat per fam més alta.
TEORIA PESIMISTA DE MALTHUS Si en una població neixen 10 persones i d’aquestes deu persones en moren 3 i queden set, en quedaran 7 persones. Aquestes 7 persones, al cap de 25 anys s’hauran duplicat. És a dir, el creixement de la població és exponencial. Per exemple hi ha 7. En 25 anys hi haurà 14, en 25 anys més hi haurà 28, etc.
EN canvi, els aliments només podien créixer linealment (p. Exemple cada 25 anys de 7 en 7.
Com que a mesura que passen els anys cada cosa creix en una mesura diferent de l’altre, en un futur no hi hauria suficients recursos per abastir totes les persones.
Proposta de Malthus La població (segons Malthus) s’ha de controlar. Si no es controla la població, serà catastròfic.
Frens positius - Fam Misèria Malalties Guerres Mortalitat augmenta Encara que s’acabaria regulant la societat, seria aconseguint moltes morts. Per tant, es podria regular d’una altra manera: Frens preventius - Controlar la natalitat Retardar l’edat del matrimoni (dels 15 anys a més tard.) Francesc Achille Guinard, 1855 s.XIX · Obra: “Elements de statique humaine, ou demographie comparée”.
· Defineix la demografia com “la història natural i social de l’espècie humana”.
Edmund Haley: Pare del càlcul de les taules de vida. Astrònom anglès.
Peter Süssmilgh: teòleg alemany Willen Kersseboom: Actuari holandès Antoine Desparcieux: Matemàtic francès Per Wargentin: Matemàtic... etc Punts de convergència · Estudiar els aspectes socials i polítics de les poblacions humanes.
· Ordenar mitjançant la ciència dels números els fets poblacionals.
Aplicacions de la demografia en l’àmbit de la salut La demografia ens ensenya a pensar metodològicament. No fem les coses perquè si.
Les formes en que es prresenten les malalties entre dones i homes i ha desviacions. Aquestes desviacions es poden calcular i interpretar gracies a la demografia · Elaborar indicadors sanitaris (proporcions, taxes, etc, saber qui mor més, de què moren, si hi ha diferències..) · Suport a la planificació sanitària (a partir dels 65 anys aprox, necessitem professionals formats i recursos per aquest àmbit, ja que en aquesta edat comencen a aparèixer les patologies.) · Orientar els Plans de Salut (es realitzen periòdicament per actualitzar els indicadors sanitaris i per veure com evoluciona la morbomortalirtat en la població).
· Orientar la dotació dels recursos sanitaris · Conèixer i estimar fenòmens destacats en les societats humanes (naixements, defuncions, migracions, etc) · Suport en els estudis epidemiològics.
 VISIONATS DADES DE POBLACIÓ PENJATS AL MOODLE ...

Tags: