Enzims (2015)

Resumen Catalán
Universidad Universidad Rovira y Virgili (URV)
Grado Química - 1º curso
Asignatura Biologia
Año del apunte 2015
Páginas 1
Fecha de subida 06/04/2016
Descargas 2

Vista previa del texto

ENZIMS Els enzims són biomolècules (majoritàriament proteïnes) la funció de les quals és catalitzar reaccions químiques específiques. L’activitat catalítica de l’enzim no afecta a l’equilibri de la reacció catalitzada i augmenta la velocitat al seguir una ruta de reacció amb una energia d’activació més baixa.
-Agents catalítics -Especificitat -Regulació de la seva activitat -Sensibilitat a les condicions ambientals.
Aquesta disminució en l’energia d’activació de les reaccions catalitzades enzimàticament es deu a la formació d’intermedis entre l’enzim i el substrat (també de vegades intervenen cofactors o ions metàl·lics) que porta associada una energia de fixació que és la principal responsable de la disminució de l’energia d’activació i per tant del poder catalític i de l’especificitat.
Entre els factors físics i termodinàmics que fan possible aquesta disminució d’energia en l’estat de transició: -reducció de l’entropia -desolvatació -distorsió del substrat -conformació adequada del centre actiu Acció catalítica: Interaccions febles que són la principal contribució a la disminució de l’energia d’activació en l’estat de transició: •ponts d’hidrogen •interaccions hidrofòbiques •interaccions iòniques Catàlisi àcid-base general Catàlisi covalent Catàlisi per ions metàl·lics Mecanisme d’acció de la quimotripsina És una proteasa, catalitza la hidròlisi de les proteïnes en llocs específics. En aquest cas és una serin-proteasa i reconeix de forma específica les cadenes laterals que contenen residus aromàtics trencant l’enllaç peptídic adjacent a dits residus.
...