característiques dels Balancejadors de càrrega (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad Politécnica de Cataluña (UPC)
Grado Ingeniería Informática - 3º curso
Asignatura Xarxes i Protocols de Comunicació
Año del apunte 2014
Páginas 1
Fecha de subida 11/06/2014
Descargas 1

Descripción

característiques dels Balancejadors de càrrega

Vista previa del texto

Daniel Martinez Heredia XARXES I PROTOCOLS DE COMUNICACIÓ RESUM EXECUTIU SESSIÓ 11 A la sessió 11 hem après sobre les característiques dels Balancejadors de càrrega.
Escabilitat repartir la càrrega entre els servidors Disponibilitat Redundància i monitorització Seguretat filtratge entre Client i Servidor.
Gestió opció d’afegir sistemes i serveis.
QoS dona prioritat als serveis més importants.
Per triar un bon LB hem de tenir en compte: Preu Hardware + Software + Servei Prestacions tots els protocols que serà capaç de parlar.
Velocitat de balanceig quantes commutacions es capaç de fer Resistència a caigudes robustesa i vulnerabilitat Escalabilitat quants equips, serveis... i si es pot fer parada en fred o en calent.
Gestió usabilitat.
Seguretat Resistència Un cluster és una super-màquina que simula un conjunt de màquines o un Balancejador de càrrega.
En un servei, es poden estructurar els servidors separant-los o en que tots sàpiguen de tot o en especialistes, que cada un té una feina.
Un balancejador pot treballar: StateFul totes les peticions d’un client s’envien al mateix servidor Stateless envia les peticions de forma random depenent de les necessitats.
Configuració Global: 1. Configurar la IP del LB (VIP , Virtual IP (Pública)) 2. Identificar el LB aplicacions i serveis que té (VIP:25 , VIP:80 ...) 3. Associació de serveis 4. Health check comprovar que els servidors estan bé.
5. Mètodes de balanceig saber que i com farà el repartiment de servidors (stateful, stateless) Mètodes de repartiment Stateful: 1. Round Robin de forma seqüencial 2. Menor nº de connexions donarà la petició al que tingui menys connexions 3. Weight Cada servidor té un pes assignat depenent del que pugui aguantar 4. Temps de resposta mira el temps de resposta de cada servidor i li envia al que la té més ràpida.
5. Sondes en el servidor (Agents) Software integrat al LB que calcula les constants dels servidor i que resum els 4 primers punts.
6. Combinats Agafa lo millor de cadascú 7. Llindars en el servidor línea vermella del servidor, les connexions màximes que pot assolir.
...