BLOC 5 ACTIVITAT 5 PSICOLOGIA (2014)

Trabajo Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Maestro en Educación Primaria - 1º curso
Asignatura PSICOLOGIA A L'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Año del apunte 2014
Páginas 2
Fecha de subida 20/09/2014
Descargas 23
Subido por

Vista previa del texto

1- Al principi del video té una postura pasiva i està estàtic. Cal una mica de motivació y dinamisme en el profesor per tal que els nens es contagin.
2. Ha de deixar participar més als alumnes hi ha varies parts del video on s'explana molt en l'explicació tot i ser un repàs on han de ser els alumnes els protagonistes.
3. Es un professor molt autoritari. Al minut 10:50 fa callar a un alumne perquè “se li ha passat el torn” llavors no li deixa rectificar i apendre dels errors.
4. Esbronca d'una manera molt simple i no dona suport a aquells alumnes que més ho necesiten. Per exemple al minut 13:25 una noia s'equivoca i l'esbronca, doncs potser aniria millor animar-la i donar-li suport.
5. Fa un repàs molt ràpid no deixa als alumnes pensar i reflexionar que ja canvia de tema, d'exemple o d'exercici oral. Per exemple entre el minut 14:15 i el 14:45 en trenta segons ja canvia d'exercici no deixant reaccionar als alumnes.
6. Potser fa masses “muletilles” o paraules per rellenar tipus: “eh?” on la repetició pot ser molesta i fatigadora pels alumnes.
7. Quan aclara els dubtes individuals dels alumnes no es preocupa per si ho han entès bé preguntan després de l'ajuda. L'exemple el tenim al minut 16:31 com només li respon la qüestió sense dotar-la de sentit.
8. Ha de fer les classes més pràctiques i dinàmiques perquè així els alumnes no s'aburreixin i estiguin més atents.
9. No deixa posar en comú els conceptes dels alumnes que van més avançats reprimint així el seu aprenentatge i fent que s'aburreixi. Al minut 20:42 no deixa participar a un alumne perquè diu que va molt ràpid.
10. No dona temps per reflexionar la seva pregunta vol anar ràpid i els alumnes que més els costa no poden aprendre d'una manera significativa.
MECANISME: Construcció progressiva de sistemes de significats compartits.
El professor utilitza el discurs durant casi tot el video i l'utilitza com a instrument de negociació de significats conjuntament amb els seus alumnes de sisè de primaria. Gràcies a aquest ús del llenguatge el professor controla les incomprensions i els malentesos dels discents. Per exemple al minut 9:20 del video es veu com un alumne té un malentès i el professor li fa una ajuda ajustada i li explica de forma correcta. La negociació de significats compartits és rica i complexa, també és activa atès que en el video s'observa al docent implicat amb la tasca educativa fent així un aprenentatge més significatiu envers l'alumnat. A més a més, cal dir que al llarg del video utilitza inumerables estratègies discursives com per exemple requerir als alumnes informacions rellevants com ho fa al minut 4. També parla en primera persona del plural per parlar de les activitats en curs i ho fa bastant sovint. Reacciona a les aportacions dels alumnes i les accepta, dient molt bé, o les rebutja i busca la resposta correcta en l'altre alumnat. Fa resums dels continguts, perquè en veritat tota aquella classe és de repàs. Per acabar l'enumeració d'estratègies discursives tenim que relaciona el que està dient o fent i ho fa sobretot al principi del video. Finalment, cal destacar que no s'estableixen relacions entre la informació nova i els coneixements prèvis, pel principal motiu que es tracta d'una classe de repàs o reforç on els coneixements que es tracten tindrien que estar ja adquirits. Això de la classe de repàs ho sabem perquè ho esmenta el docent al principi del video, només començar.
...